หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

รวมภาพเรือรบแห่งราชนาวีไทย EP.7

กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ มีกำลังทางเรือ ประกอบด้วยเรือรบในสังกัดจำนวน 10 ลำ โดยแบ่งเป็น 3 หมวดเรือ ได้แก่
หมวดเรือที่ 1 ประกอบด้วย ร.ล.มกุฎราชกุมาร  ร.ล.ตาปี  ร.ล.คีรีรัฐ  ร.ล.รัตนโกสินทร์ และ ร.ล.สุโขทัย
หมวดเรือที่ 2 ประกอบด้วย ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช และ ร.ล.ปิ่นเกล้า
หมวดเรือที่ 3 ประกอบด้วย ร.ล.คำรณสินธุ  ร.ล.ทยานชล และ ร.ล.ล่องลม

ในครั้งจะเป็นการรวมภาพของ เรือฟริเกตชุด ร.ล.มกุฎราชกุมาร  ร.ล.ตาปี  ร.ล.คีรีรัฐ และ เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชุด ร.ล.คำรณสินธุ (3ลำ) เพียงเท่านั้น

—————————————————

เรือฟริเกตชุด ร.ล.มกุฎราชกุมาร (จำนวน 1 ลำ)


เรือฟริเกตชุด ร.ล.มกุฎราชกุมาร (หมายเลข 433  ผู้สร้าง) Yarrow Shipbuilding ประเทศสหราชอาณาจักร สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เข้าประจำการ 5 พฤษภาคม 2516

ขนาด
ระวางขับน้ำปกติ 1,948 ตัน เต็มที่ 2,072 ตัน

อาวุธ
ปืนใหญ่เรือ Mk.8 ขนาด 114 มม./55 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
ปืนใหญ่กล Breda ขนาด 40 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 1 แท่น
ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 4 แท่น
แท่นยิง PMW49A สำหรับตอร์ปิโด Mk.46 หรือ Stingray 2 แท่น แท่นละ 3 ท่อยิง
แท่นยิง Limbo Mk.10 สำหรับระเบิดลึก 1 แท่น 3 ท่อยิง
รางปล่อยระเบิดลึก 1 ราง
แท่นยิงเป้าลวง Mk.135 4 แท่น แท่นละ 6 ท่อยิง

อิเล็กทรอนิกส์
เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Thales ZW06
เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ Thales DA05
เรดาร์ควบคุมการยิง Thales WM22 mod.61
เรดาร์เดินเรือ Decca
โซนาร์ Atlas DSQS-21C
ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Elettronica Newton ประกอบด้วย
ระบบ ESM Elettronica ELT-211
ระบบ ECM แบบ noise jammer Elettronica ELT-318
ระบบยิงเป้าลวง Mk.33 RBOC
ระบบอำนวยการรบ Thales SEWACO (FORESEE-TH)

—————————————————

เรือฟริเกตชุด ร.ล.ตาปี (จำนวน 2 ลำ)

เรือฟริเกตชุด ร.ล.ตาปี (PF-103 Class Patrol Frigate) ผู้สร้าง American Shipbuilding ประเทศสหรัฐอเมริกา สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
ร.ล.ตาปี หมายเลข 431 ข้าประจำการ 19 พฤศจิกายน 2514
ร.ล.คีรีรัฐ หมายเลข 432 ข้าประจำการ 10 สิงหาคม 2517

ขนาด
ระวางขับน้ำปกติ 1,079 ตัน เต็มที่ 1,125 ตัน

ระบบอาวุธ
ปืนใหญ่เรือ OTO Melara ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
ปืนใหญ่กล Bofors ขนาด 40 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
ปืนใหญ่กล Rheinmetall ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
แท่นยิง Mk.32 mod.5 สำหรับตอร์ปิโด Mk.46 2 แท่น แท่นละ 3 ท่อยิง
รางปล่อยระเบิดลึก 1 ราง
แท่นยิงเป้าลวง Mk.135 2 แท่น แท่นละ 6 ท่อยิง

อิเล็กทรอนิกส์
เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ Thales DA05
เรดาร์ควบคุมการยิง Thales WM22 mod.61
เรดาร์เดินเรือ Decca
โซนาร์ Atlas DSQS-21C
ระบบ ESM Elettronica ELT-211
ระบบยิงเป้าลวง Mk.34 RBOC
ระบบอำนวยการรบ Thales SEWACO (FORESEE-TH)

—————————————————

เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชุด ร.ล.คำรณสินธุ (จำนวน 3 ลำ)

เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ ชุดเรือหลวงคำรณสินธุ สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็นเรืออีกชั้นหนึ่งที่ต่อขึ้นด้วยอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ โดย บริษัทอิตัลไทยมารีน เป็นผู้รับจ้างกองทัพเรือในการต่อเรือดังกล่าว จำนวน ๓ ลำ ได้แก่ เรือหลวงคำรณสินธุ (531) ,เรือหลวงทยานชล (532) และ เรือหลวงล่องลม (533) โดยเป็นเรือที่ต่อตามแบบเรือ Vosper Thornycroft ASW Corvette สหราชอาณาจักร ซึ่งเรือทั้ง ๓ ลำ ตั้งชื่อตามระเบียบกองทัพเรือ กล่าวคือ ตั้งชื่อตามเรือรบในอดีต

เรือทั้ง ๓ ลำ วางกระดูกงู ช่วงปี ๒๕๓๑ และขึ้นระวางประจำการในห้วง ๒๕๓๕ - ๒๓๓๖ โดยมีระวางขับน้ำ ๔๗๕ ตัน ความยาว ๖๒ เมตร กว้าง ๘.๒๒ เมตร รัศมีทำการ ๒,๘๕๐ ไมล์ทะเล

คุณลักษณะของเรือ
ความยาวตลอดลำ 62 เมตร
ความกว้าง 8.22 เมตร
กินน้ำลึก 4.5 เมตร
ความเร็วมัธยัสถ์ 15 นอต
ความเร็วสูงสุด 25 นอต
ระวางขับน้ำปกติ 475 ตัน
ระยะปฏิบัติการไกลสุด 2,850 ไมล์
กำลังพลประจำเรือ 58 นาย

ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 12V 1163 TB93 จำนวน 2 เครื่อง
เพลาใบจักร 2 เพลา ใบจักรแบบปรับมุมได้

ระบบตรวจการณ์
เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ AWS-4 ของ BAE
เรดาร์เดินเรือ Bridgemaster E ของ Sperry Marine
ศูนย์รวบ (ปืนใหญ่เรือ) Thales TDS
โซนาร์ DSQS-21 ของ Atlas
ระบบควบคุมการยิง (ตอร์ปิโด) Ultra Electronics ATLAPS
ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Thales Mirador
ระบบอำนวยการรบ TACTICOS
ระบบตอบรับสัญญาณพิสูจน์ฝ่าย แบบ Mk X (SIF) Bendix AN/APX-72

ระบบอาวุธ
ปืน 76/62 มม. จำนวน 1 กระบอก
ปืน 30 มม. แท่นคู่ 1 กระบอก
ปืน 20 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
ปืน .50 นิ้ว 4 กระบอก
ท่อตอร์ปิโด 2 แท่น (6 ท่อยิง)
แท่นยิงระเบิดลึก 2 แท่น
รางปล่อยระเบิดลึก 1 ราง

—————————————————
ร.ล.มกุฎราชกุมาร (FF433)

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

รวมภาพเรือรบแห่งราชนาวีไทย EP.6

เรือฟริเกต เรือหลวงสายบุรี (FF-458) และ เรือหลวงกระบุรี (FF-457) (Type 053HT-H Jianghu-III class frigate) สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นเรือฟริเกตที่อยู่ในชุดเรือหลวงเจ้าพระยา จำนวน 4 ลำ ที่ต่อโดย China State Shipbuilding Corperation (CSSC) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าประจำการในกองทัพเรือเมื่อปี 2535 เรือทั้งสองลำจะมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ท้ายเรือ และเป็นเรือที่ได้รับการปรับปรุงระบบอำนวยการรบ ระบบเรดาร์ และระบบอาวุธใหม่
คุณลักษณะ
ระวางขับน้ำปกติ 1,840 ตัน เต็มที่ 1,961 ตัน
ความยาว 103.0 ม. ความกว้าง 11.3 ม. กินน้ำลึก 4.7 ม.
ความเร็วสูงสุด 30 น็อต ความเร็วเดินทาง 18 น็อต
ระยะปฏิบัติการที่ความเร็วสูงสุด 1,550 ไมล์ ที่ความเร็วเดินทาง 3,550 ไมล์
กำลังพลประจำเรือ 206 นาย
เครื่องจักร
เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 20V 1163 TB83 กำลัง 8,046 แรงม้า 4 เครื่อง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล MTU 6V 396 TB53 กำลังไฟฟ้า 440 กิโลวัตต์ 4 เครื่อง
เพลาใบจักร 2 เพลา ใบจักร Wartsila Lips Defence แบบปรับมุมได้
ระบบอาวุธ
อาวุธปืนใหญ่เรือ NG12-1 (PJ-33A) ขนาด 100 มม./56 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 1 แท่น
ปืนใหญ่กล NG15-2 (Type 76A) ขนาด 37 มม./63 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 4 แท่น
ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด 12.7 มม. แท่นแดี่ยว 2 แท่น
แท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-พื้น China Precision Machinery Import and Export C-802A 4 แท่น แท่นละ 2 ท่อยิง 
แท่นยิงจรวดปราบเรือดำน้ำ Type 86 (RBU-1200) 2 แท่น แท่นละ 5 ท่อยิง
ระบบลบล้างสนามแม่เหล็กตัวเรือ XC-4D
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับ ฮ. Agusta Westland Super Lynx 300 1 เครื่อง
แท่นยิงเป้าลวง 2 แท่น แท่นละ 26 ท่อยิง
อิเล็กทรอนิกส์
เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ/อากาศ SR-60A (Type 360)
เรดาร์ควบคุมการยิง TR-47C (Type 347) 2 ชุด
เรดาร์ควบคุมการยิง Type 352 Square Tie
ศูนย์รวบ (ปืนใหญ่เรือ) JPT-46 2 ชุด
เรดาร์เดินเรือ Sperry Marine BridgeMaster E และ Furuno
กล้องตรวจการณ์ D CoMPASS
โซนาร์หัวเรือ SJD-5
ระบบตรวจจับสัญญาณเรดาร์ ITT Excelis AN/SLD-4(V) (ES-3601)
ระบบรบกวนสัญญาณเรดาร์ แบบ noise jammer Type 981-2
ระบบอำนวยการรบ Poseidon-3
ระบบควบคุมการยิง (ปืนใหญ่เรือและปืนใหญ่กล) JRNG-5 และ FCU-17
ระบบควบคุมการยิง (จรวดปราบเรือดำน้ำ) ZST-2D
ระบบควบคุมการยิงเป้าลวง Type 945G
ระบบถาม/ตอบรับสัญญาณพิสูจน์ฝ่าย แบบ Mk X (SIF) (ติดตั้งคู่กับเรดาร์ SR-60A) Type 60
ระบบวิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียม INMARSAT-M
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี Avia Satcom Link RTN
ระบบนำร่องด้วยแรงเฉื่อยแบบริงเลเซอร์ Raytheon Anschutz MINS
เครื่องวัดความเร็วเรือ John Lilley & Gillie Chernikeeff Aquaprobe Mk5 Naval

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

รวม VTR ผู้บัญชาการทหารเรือ....

Video Presentation ความยาวประมาณ ๕ นาที ที่นำเสนอเนื่องในโอกาสที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เยี่ยมพบปะนายทหารนักเรียน โรงเรียนนายทหารชั้นต้น เมื่อ ๑ มี.ค.๖๔  ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ที่สะท้อนนัยสำคัญของการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ โดยมีเนื้อหาสำคัญที่พูดถึง
 “...เรือหลวง...เรือรบแห่งราชนาวี ยังคงเดินหน้า เช่นเดียวกับกองทัพเรือที่ไม่เคยหยุดพัฒนา...พลังสำคัญที่ทำให้กองทัพเรือของเรายังสามารถเดินหน้าอย่างทรงพลัง ไม่มีวันหมดสิ้น..ก็คือ..นายทหารนักเรียนแห่งโรงเรียนนายทหารชั้นต้นแห่งนี้ที่กำลังจะก้าวออกไปอย่างเปี่ยมด้วยคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นพลังสำคัญ พลังแห่งราชนาวี”
Video Presentation ความยาวประมาณ ๕ นาที ที่นำเสนอเนื่องในโอกาสที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เยี่ยมพบปะนักเรียนพันจ่า โรงเรียนพันจ่า เมื่อ ๑ มี.ค.๖๔  ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ที่สะท้อนนัยสำคัญของการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ โดยมีเนื้อหาสำคัญที่พูดถึง
 “...และในท้ายที่สุด...เฟืองทุกตัวก็จะได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ นำพากองทัพเรือของเราสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ พวกท่านกำลังจะก้าวเดินออกมาเป็นส่วนสำคัญของผู้นำทุกระดับ เป็นส่วนสำคัญของหน่วยงาน เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันกองทัพเรือของเราให้บรรลุเป้าหมายในทุกภารกิจ...ด้วยคุณภาพของพวกเราทุกคนที่ผ่านการเรียนรู้อย่างตั้งใจ..ณ โรงเรียนพันจ่าแห่งนี้”
Video Presentation ความยาวประมาณ ๕ นาที ที่นำเสนอเนื่องในโอกาสที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เยี่ยมพบปะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอาวุโส เมื่อ ๑ มี.ค.๖๔  ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ที่สะท้อนนัยสำคัญของการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ โดยมีเนื้อหาสำคัญที่พูดถึง
 “...ก้าวจากนี้ต่อไป..กับก้าวที่สำเร็จการศึกษาจาก “นักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ” คือผลผลิตสำคัญในการเป็นกลไกของการบริหารจัดการ การพัฒนาขับเคลื่อนกองทัพเรือ  เพราะว่าพวกเราคือผู้ที่ช่วยให้ต้นไม้แห่ง  ราชวีนี้ คงอยู่อย่างสมบูรณ์และมีคุณค่าตลอดไป”
Video Presentation ความยาวประมาณ ๕ นาที ที่นำเสนอเนื่องในโอกาสที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เยี่ยมพบปะนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ เมื่อ ๑ มี.ค.๖๔  ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ที่สะท้อนนัยสำคัญของการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ โดยมีเนื้อหาสำคัญที่พูดถึง
 “...ก้าวจากนี้ต่อไป..ก้าวที่สำเร็จการศึกษาจาก “โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ” คือก้าวที่สำคัญยิ่ง หากเปรียบ “กองทัพเรือ” คือ “กำลังทางเรือ” กำลังรบของกองทัพเรือนั้น กำลังทางเรือนี้รอการก้าวมาของพวกเราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนา นำพาไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ เพราะกองทัพเรือ คือ กำลังแห่งความมั่นคงของประเทศไทยที่สำคัญ...และวันนี้ขอให้เป็นอีกวันที่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้พวกเราทุกคนก้าวเดิน”
Video Presentation ความยาวประมาณ ๕ นาที ที่นำเสนอเนื่องในโอกาสที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เยี่ยมพบปะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ เมื่อ ๑ มี.ค.๖๔  ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ที่สะท้อนนัยสำคัญของการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ โดยมีเนื้อหาสำคัญที่พูดถึง
 “....ก้าวจากนี้ต่อไป..กับก้าวที่สำเร็จการศึกษาจาก “วิทยาลัยการทัพเรือ” คือก้าวที่สำคัญยิ่ง เพราะช่วงเวลาที่พวกเรามารวมตัวกันเพื่อทบทวนและศึกษาในอันที่จะแสวงหาความมั่นใจบนหลักการและข้อเท็จจริง ณ สถาบันแห่งนี้ จะทำให้พวกเราคือกำลังสำคัญที่จะร่วมกันนำพากองทัพเรือรวมทั้งองค์กรของท่านสำหรับท่านที่มาร่วมเดินทางด้วยกัน สู่เป้าหมายในยุทธศาตร์ที่กำหนดไว้...และวันนี้ขอให้เป็นอีกวันที่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้พวกเราทุกคนก้าวเดิน

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564

รวมภาพเรือรบแห่งราชนาวีไทย EP.5

เรือหลวงนเรศวร (FFG-421) และ เรือหลวงตากสิน (FFG-422) เป็นเรือฟริเกต สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ จัดเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูง ที่มีขีดความสามารถสูงรองจาก เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช (FFG-471) ของกองทัพเรือไทยในขณะนี้ ...
—————————————————
เรือหลวงนเรศวร (FFG-421)
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
31 สิงหาคม 2015

วันที่ 30 สิงหาคม 2558 เรือหลวงนเรศวร ได้ทำการทดสอบยิงอาวุธ ESSM (EVOLVED SEASPARROW MISSILE) ที่ CELL 4 (จากแท่น VLS ช่องด้านบนซ้ายมือสุด) ผลการยิง ESSM เป้าหมาย DRONE ที่ปล่อยมาจาก U.S.S. GERMAN TOWN เป้าหมายถูกทำลายเรียบร้อย ที่ระยะยิงประมาณ 9 nm.
https://www.facebook.com/226312960785639/posts/877457495671179/
รับชมการยิง ESSM นาทีที่ 3.35 >
ESSM Missile Launch from HTMS.Naresuan
—————————————————
เรือหลวงตากสิน (FFG-422)
28 ธันวาคม 2017
กำลังพลของเรือ ทำการฝึกยิงอาวุธประจำเรือ ได้แก่ ปืนใหญ่เรือ BAE Mk 45 mod 2 ขนาด 127 มม./54 คาลิเบอร์ ,ปืนใหญ่กล MSI-DSL/ATK DS30MR Mk 44 ขนาด 30 มม./70 คาลิเบอร์ และ ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด 12.7 มม.
https://www.youtube.com/watch?v=XrEEkdhcs20
WeaponEx FFG422
—————————————————