หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

รองเสนาธิการทหารอากาศ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ตรวจสอบก่อนส่งมอบ GRIPEN 39C ระยะที่ ๒ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

พลอากาศโท พลเทพ โหมดสุวรรณ รองเสนาธิการทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ Gripen 39 C ระยะที่ ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าร่วมสังเกตการณ์กระบวนการดำเนินการ รับรองแบบทางทหาร (Military Type Certificate : MTC) กระบวนการรับรองความสมควรในการเดินอากาศ (Air Worthiness Approval) และ การตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ เครื่องบินขับไล่ Gripen 39 C ของบริษัท Saab ให้กับ FMV เพื่อทำการทดสอบก่อนการส่งมอบให้กับกองทัพอากาศ รวมทั้งการ ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ เมือง Lingkoping ราชอาณาจักรสวีเดน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ที่มา: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

APACHE CHOPPER IN AFGHANISTANการทดสอบ BTR-3 รุ่นติดตั้งปืน ค. 120 ม.ม. สำหรับกองทัพบกไทย ..


การทดสอบยิงระบบอาวุธที่ติดตั้งกับรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3 รุ่นติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิด 120 ม.ม. สำหรับกองทัพบกไทย ที่ประเทศยูเครน ..
ภาพจาก Combat Zones โดย Alexander Taranyshyn_Acceptance test of BTR-3M2 (120 mm mortar) with Thai representatives.

ภาพถ่ายอากาศยาน ในการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2013_กองบิน 1

Exercise Cobra Gold 2013 ที่ กองบิน 1 โคราช

ภาพถ่ายอากาศยาน ในการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2013

MV-22 Osprey_Exercise Cobra Gold 2013 ที่ กองบิน 41 เชียงใหม่

MC-130_Exercise Cobra Gold 2013 ที่ กองบิน 41 เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Main Battle Tank in IDEX 2013

รวมภาพรถถังหลักแบบต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน IDEX 2013 ..

OPLOT-M (ยูเครน)
LEOPARD 2 (เยอรมนี)
M1A2 Abrams (สหรัฐอเมริกา)
AMX-56 Leclerc (ฝรั่งเศส)
T-90MS (รัสเซีย)