หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ตรวจสภาพความพร้อมรบหน่วยในพื้นที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์ “พร้อมรบ สยบไพรี”

ตรวจสภาพความพร้อมรบหน่วยในพื้นที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์ “พร้อมรบ สยบไพรี”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. พลตรี สมบัติ จินดาศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เป็นประธานตรวจสภาพความพร้อมรบ ในสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม ของกองทัพภาคที่ 2 ของหน่วยในพื้นที่ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ประกอบด้วย กองพลทหารม้าที่ 3, กรมทหารม้าที่ 7 และ กองพันทหารม้าที่ 14 กรมทหารม้าที่ 7 ใน พระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหน่วยของตนมีความพร้อมรบ ทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์ ด้านการฝึกศึกษา และด้านแผนการปฏิบัติ อย่างเพียงพอตามความจำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี พร้อมทั้งได้ให้โอวาทและพบปะกำลังพลเข้ารับการตรวจสภาพความพร้อมรบ โดยมี พันเอก เอนก พรหมทา รองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 7 เป็นผู้บังคับหน่วยรับการตรวจสภาพความพร้อมรบ ณ ลานอัศวิน ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประมวลภาพ รถถังเบา 21 (Scorpion) ของกองทัพบกไทย

รถถังเบา 21 (Scorpion) เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้สนับสนุนการยิงด้วยปืนใหญ่ขนาด 76 มม. มีลักษณะทอดเงาต่ำ สามารถลอยตัวและขับเคลื่อนในน้ำได้ เข้าประจำการในกองทัพบกไทย ปี 2521

แม้รถถังเบา 21 จะเข้าประจำการในกองทัพบกไทย มายาวนานหลายปีแล้ว แต่รถถังก็ยังสามารถใช้งานได้ดี ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมา กองทัพบก ได้ทำการปรับปรุง รถถังเบา 21 โดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเดิมที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน (JAGUAR XK 4.2) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล, เปลี่ยนเครื่องควบคุมการยิง, เปลี่ยนกล้องเล็งแบบใช้ในเวลากลางคืน และเปลี่ยนสายพานรถถังเป็นแบบสลักคู่ ..

รถถังเบา Scorpion เป็นรถถังลาดตระเวนตรวจการหน้า ติดตั้งอาวุหลักคือปืนใหญ่ ขนาด 76 มม. จากขนาดที่เล็กและคล่องตัวของรถถัง จึงมีความเหมาะสมกับภารกิจลาดตระเวน.. โดยรถถังสามารถหลบออกจากพื้นที่เสี่ยงได้หากถูกค้นพบโดยฝ่ายตรงข้าม
รถถังเบา Scorpion สร้างโดย บริษัท Alvis Vickers ประเทศอังกฤษ ทางกองทัพบกไทยสั่งซื้อมา 3 แบบ คือ Scorpion, Sultan และ Samson มีประจำการรวมประมาณ 150 คัน Scorpion ทั้ง 3แบบ ใช้ตัวถัง(Hull) คล้ายคลึงกันมาก ใช้แคร่รถ(Chassis) และ เครื่องยนต์เบนซินเหมือนกัน สามารถลอยตัวและขับเคลื่อนในน้ำได้ เมื่อ 16 พ.ย.2521 กองทัพบกได้อนุมัติให้เรียกชื่อรถถังต่างๆ ในตระกูล “Scorpion" เป็นภาษาไทยทั้งคำเต็มและคำย่อ ดังนี้

1. รถถังเบาสกอร์เปี้ยน FV 101 เรียกว่า “รถถังเบา ๒๑” (สกอร์เปี้ยน) คำย่อ “ถ.เบา ๒๑” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Light Tank , Scorpion (FV 101)”
- Scorpion ถ.เบา 21 เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้สนับสนุนการยิงด้วยปืนใหญ่ขนาด 76 มม. มีลักษณะทอดเงาต่ำ สามารถลอยตัวและขับเคลื่อนในน้ำได้ มีน้ำหนัก 7.982 ตัน, พลประจำรถ 3 คน ติดตั้ง ปถ.ขนาด 76 มม. 1 กระบอก, และ ปก.ขนาด 7.62 มม. 1 กระบอก

2. รถสายพานบังคับการสุลต่าน FV 105 เรียกว่า “รถรถสายพานบังคับการ ๒๑” (สุลต่าน) คำย่อ “รส.บก.๒๑” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Command tank sultan, FV 105”
- Sultan รสบก.21 เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้เป็นรถบังคับการ ศูนย์อำนวยการยิง หรือสื่อสาร มีน้ำหนัก 8.6 ตัน, พลประจำรถ 5-6 คน ติดตั้ง ปก.ขนาด 7.62 มม. 1 กระบอก

3. รถสายพานกู้ซ่อมแซมซัน FV 106 เรียกว่า “รถสายพานกู้ซ่อม ๒๑” (แซมซั่น) คำย่อ “รส.ก.๒๑” เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Recovery tank, Samson FV 106”
- Samson รสก.21 เป็นยานพาหนะประเภทรถช่วยรบ ใช้ลากจูงและกู้ซ่อมรถ ถังขนาดเบาในตระกูลเดียวกันหรือใช้กู้ซ่อม เครื่องกลทั้งปวงซึ่ง ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ มีน้ำหนัก 8.7 ตัน , พลประจำรถ 3 คน ติดตั้ง ปก.ขนาด 7.62 มม. 1 กระบอก

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประมวลภาพ รถถังหลัก OPLOT-T ของกองทัพบกไทย

ประมวลภาพ รถถังหลัก OPLOT-T ของกองทัพบกไทย เป็นการรวมรวบภาพ รถถังหลัก OPLOT-T นับตั้งแต่แรกเริ่มเข้าประจำการในกองทัพบกเมื่อหลายปีก่อน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นลำดับ ...

สัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม ของ ทภ.2 ประจำปี งป.2563

#กองพลทหารม้าที่ 3  โดย ม.6 พัน.6
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#สัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม ของ ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2563
#ตรวจสภาพความพร้อม กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย 
*****************
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 1000 ผบ.ม.6 พัน.6 ได้นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ สัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนาม ของ ทภ.2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้มีความพร้อมรบ ทั้งด้านกำลังพล ด้านยุทโธปกรณ์ ด้านการฝึกศึกษา และด้านแผนการปฏิบัติ อย่างเพียงพอตามความจำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี  รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงสภาพความพร้อมรบของหน่วย  อีกทั้งได้ตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชน เพื่อสนับสนุนภารกิจตามที่หน่วยเหนือกำหนด ,การปฏิบัติงานของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยมี รอง ผบ.ม.6 (1) ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.ปิยวัฒน์ สุประการ เสธ.พล.ม.3 ประธาน ณ ลานสวนสนาม ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประมวลภาพ รถถังหลัก VT4 - กองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6

ประมวลภาพ รถถังหลัก VT4 ที่สังกัด กองพันทหารม้าที่ 21 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เป็นภาพเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึก ,การตรวจสภาพความพร้อมรบ และภาพกิจกรรมในหน่วย...ซึ่งเป็นภาพถ่ายในระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------