หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

เฮลิคอปเตอร์ฝึกบินแบบ 480 ลำใหม่อีก 4 ลำ (สีลำตัวใหม่) ณ ศูนย์การบินทหารบก

เฮลิคอปเตอร์ฝึกบินแบบ 480 หรือ ฮ.Enstrom 480B สำหรับศูนย์การบินทหารบก กองทัพบกไทย ลำใหม่อีก 4 ลำ มาพร้อมด้วยรูปโฉมสีลำตัวแบบใหม่ ที่ทาง Enstrom ได้ทำการทยอยนำส่งให้กับกองทัพบกไทย โดยเฮลิคอปเตอร์ชุดนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม ปี 2555 นี่เอง ทั้งนี้เฮลิคอปเตอร์ชุดนี้เป็นล็อตที่สามที่มีการนำส่ง นับรวมกับสองล็อตแรกที่มีการรับมอบไปแล้วก่อนหน้านั้นก็เป็นจำนวน 10 ลำ จากที่สั่งซื้อทั้งหมด 16 ลำ

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก Mlandarch Aviation Uav และ Dhanee Dharapak 

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

Video&Image: AlphaJet - Royal Thai Air Force


AlphaJet 231sqn Royal Thai Air Force Show at Wing23 vdo by ucom04 www.thaiflight.com


ภาพถ่ายจาก: งานวันเด็ก2555@ดอนเมือง โดย Natee Sukjaroen


 ภาพถ่ายจาก: อัลบั้มของ บัญชาพล อรัณยะนาค

Royal Thai Air Force การแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ


อัปโหลดโดย worldairpower165 เมื่อ 30 ธ.ค. 2011
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ระบุภาระหน้าที่ของกองทัพอากาศ ไว้ว่า "กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังทางอากาศในการป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการที่เกี่ยวกับการใช้กำลังกองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ" กองทัพอากาศ จึงต้องใช้กำลังทางอากาศ ที่ประกอบด้วยกำลังพล อากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งปวง เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติยามศึกสงครามหรือแม้กระทั่งในยามสงบปราศจากภัยคุกคามต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้­อนจากภัยพิบัติต่างๆ กองทัพอากาศได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความพร้อมปฏิบัติภารกิจทั้งปวงอยู่เสมอจึงไ­ด้มีการพัฒนากองทัพอากาศให้มีความทันสมัยและฝึกฝนกำลังพลทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาโดยหนึ่งในยุทธวิธีการฝึกนักรบทางอากาศให้มีผลสัมฤทธิ์­สูงสุด คือ การแข่งขันการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธีหรือที่หลายท่านคุ้นเคยในชื่อการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศนั่นเอง
Credit : RTAF

นายกฯ ชมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศรายงานพิเศษ การสาธิตการใช้กำลังทางอากาศการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ


นายกตรวจเยี่ยมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ ที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี..

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

F-16 Back to Wing1


อัปโหลดโดย PuwanaiCNX เมื่อ 19 ม.ค. 2012
F-16 ''Hollywood'' เดินทางกลับกองบิน1โคราช
Children's Day 2012 Donmuang Airport

RTAF F-5E taxi วันเด็กดอนเมือง 2555


อัปโหลดโดย PuwanaiCNX เมื่อ 18 ม.ค. 2012
F-5E กองบิน21 taxi สู่ลานจอดในงานวันเด็กดอนเมือง 2555
F-5E wing21 taxi @Children's Day 2012 Donmuang Airport

RTAF Static Display วันเด็กดอนเมือง 2555


อัปโหลดโดย PuwanaiCNX เมื่อ 17 ม.ค. 2012
การจัดตั้งแสดงอากาศยาน ของกองทัพอากาศ ในงานวันเด็กดอนเมือง 2555 Children's Day 2012
super รอบิน..

RTAF BLUE PHOENIX Aerobatic Team @ Children's Day 2012


อัปโหลดโดย PuwanaiCNX เมื่อ 17 ม.ค. 2012
ฝูงบินผาดแผลง Blue phoenix PC-9 กองทัพอากาศไทยแสดงการบินวันเด็กดอนเมือง 2555

F-5E Wing21 @ Children's Day 2012 ดอนเมือง


อัปโหลดโดย PuwanaiCNX เมื่อ 17 ม.ค. 2012
เครื่องบินรบ F-5E กองบิน21 เตรียมบินกลับ และบินโชว์ ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง Children's Day 2012
vdo by super รอบิน

F-16 Wing4 ground attack @ ดอนเมือง Children's Day 2012


อัปโหลดโดย PuwanaiCNX เมื่อ 17 ม.ค. 2012
เครื่องบินรบ F-16 ฝูง403 แสดงการบิน และ taxi สู่ลานจอด ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง Children's Day 2012
vdo by super รอบิน

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

Lightning Solo Display by Hollywood


อัปโหลดโดย nopmedia5 เมื่อ 17 ม.ค. 2012
Lightning Solo Display

lightning solo diaplay at RTAF


อัปโหลดโดย nopmedia5 เมื่อ 17 ม.ค. 2012
F-16 Lightning Solo Display สาธิตการบินในวันเด็ก ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 14 ม.ค. 55

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

"J-Knight" Gripen Pilot @ Children's Day 2012


อัปโหลดโดย PuwanaiCNX เมื่อ 16 ม.ค. 2012
นาวาอากาศโทจักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย นักบินGripen ผู้บังคับฝูงบิน 701 มอบของขวัญให้กับเด็ก หลังจากแสดงการบิน ในช่วงเช้า ณ งานวันเด็กดอนเมือง 2555

RTAF Jas-39 Gripen DEMO @ Donmuang Airport 2012


อัปโหลดโดย PuwanaiCNX เมื่อ 16 ม.ค. 2012
เครื่องบินรบ Gripen บินแสดงสมรรถนะและ taxi สู่ลานจอด ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
RTAF Jas-39 Gripen demo Children's Day 2012 Donmuang Airport 
vdo by super รอบิน....

RTAF Gripen Start up ,Taxi,& Flyby @ DonMuang Airport 2012


อัปโหลดโดย PuwanaiCNX เมื่อ 17 ม.ค. 2012
เครื่องบินรบ jas-39 Gripen เตรียมบินกลับ และบินโชว์ ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2555 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง Children's Day 2012
vdo by Super รอบิน..

'' HOLLYWOOD " F-16 Pilot @ Children's Day 2012


อัปโหลดโดย PuwanaiCNX เมื่อ 16 ม.ค. 2012
''hollywood '' นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ หรือพี่เอก นักบินF-16 ทักทายจับมือเด็กๆ 
หลังจากแสดงการบินโชว์ ที่งานวันเด็กดอนเมือง 2555

RTAF F-16 SOLO Display by "Hollywood" @ Children's Day 2012


อัปโหลดโดย PuwanaiCNX เมื่อ 17 ม.ค. 2012
แสดงการบิน F-16 ผาดแผลงเดี่ยวของนาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์
งานวันเด็กดอนเมือง 2555

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

งานวันเด็กปี 2555 ณ กองบิน 7

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากอัลบั้มคุณ Wirote Nuyim