หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Pilot in Gripen Cockpit


ภาพถ่ายจาก:  @ Wings Over Europe.com และ MODELWORK.PL

ผู้บัญชาการทหารอากาศมาเลเซีย ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ


General Tan Sri Dato’Sri bin Daud ผู้บัญชาการ ทหารอากาศมาเลเซีย ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการ กองอำนวยการฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 ส่วนกองทัพอากาศ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) โดยในโอกาสเดียวกันนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐/ก (Gripen 39 C/D) จำนวน ๒ เครื่อง จากฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ เยือนกองทัพอากาศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย


การประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นาวาอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 ส่วนกองทัพอากาศ ร่วมเป็นประธานในการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย


การฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติการทางอากาศผสม ระหว่างกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศมาเลเซีย โดยใช้เครือข่ายสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมการสั่งการและควบคุมที่ทันสมัยส่งผลให้สายการบังคับบัญชารวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิบัติการทางอากาศของทั้งสองกองทัพอากาศ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศเพื่อร่วมกันเป็นกองทัพอากาศที่มีศักยภาพในภูมิภาคเอเชียในอนาคต


สำหรับกำหนดการฝึกผสม AIR THAMAL 22/2012 ดังนี้
-ประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
-ประชุมวางแผนการฝึกขั้นสุดท้าย (FPC) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ กองบิน ๑
-การฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) ในปี ๒๕๕๕ ณ กองบิน ๑ จ.นครราชสีมาที่มา: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักบินที่ผ่านหลักสูตรพร้อมรบสำหรับ บ.กริเพน จำนวน 6 คน


นาวาอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บังคับการกองบิน๗ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักบินที่ผ่านหลักสูตรพร้อมรบสำหรับ บ.กริเพน จำนวน 6 คน ณ ลานจอดอากาศยาน ฝูง701 ในการนี้มีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีแก่นักบิน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.54


โดย: wing7RTAF

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

GRIPEN 39 C ทำการบินทดสอบในการขึ้นลงสนามบิน กองบิน ๕


กองทัพอากาศ โดย กองบิน ๗ จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ GRIPEN 39 C ทำการบินทดสอบในการขึ้นลงสนามบิน กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นาวาอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ เป็นผู้ทำการบินในเที่ยวบินดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องบิน GRIPEN 39 C มีขีดความสามารถใช้สนามบินที่มีระยะทางวิ่งสั้น ในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ที่มา:  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ตรวจความพร้อมการฝึกเป็นหน่วยกรมผสมประจำปี งป.๕๕


วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ นาวาเอก อุทัย ยังวิลัย รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ผบ.กรม ป.พล.นย. ทำการตรวจความพร้อมการฝึกเป็นหน่วยกรมผสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ ลานจอดรถ มว.ขส.ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี น.ท.พานิช ศิริสัมปทา ผบ.พัน.ป.ฝึก การฝึกเป็นหน่วยกรมผสม กล่าวรายงานบัญชีพล

 

ที่มา: ภาพกิจกรรม กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน