หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กองทัพเรือทำการฝึกผสม Guardian Sea 2017

กองทัพเรือทำการฝึกผสม Guardian Sea 2017 ระหว่างวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2560 บริเวณทะเลฝั่งอันดามัน โดยกองเรือฟรีเกตที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ ซึ่งมี นาวาเอก วโรดม สุวารี รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม Guardian Sea 2017 และ นาวาเอก ฮัมบาเลย์ (H.B.LE ) ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝ่ายสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการฝึกเพื่อให้กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ของการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ขั้นตอน/วิธีการที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการร่วมระหว่าง กองทัพเรือไทย กับเรือผิวน้ำ อากาศยาน และเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปราบเรือดำน้ำบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน (พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3) ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกำลังพลของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย สำหรับกำลังที่เข้าร่วมฝึก มีดังนี้

- กำลังฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร และ เรือหลวงล่องลม
- กำลังฝ่ายสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย USS KEY WEST (เรือดำน้ำชั้น LOS ANGELES) ,USS STETHEM (เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ) และเครื่องบิน P-3C

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 การฝึกผสม Guardian Sea 2017 ระหว่างกองทัพเรือ กับ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้มีพิธีเปิดการฝึกฯ อย่างเป็นทางการ โดยมี นาวาเอก วโรดม สุวารี รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการเป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ และนาวาเอก ฮัมบาเลย์ ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกฯ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และในห้วงวันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมามีการประชุมหารือในหัวข้อการฝึกต่างๆ การแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการปราบเรือดำน้ำ การปฏิบัติการเรือดำน้ำ และการประชุมก่อนออกเรือ

โดยเมื่อวานนี้ (25 พฤษภาคม 2560) เรือหลวงล่องลม และเรือ USS STERETT ซึ่งเป็นเรือในหมู่เรือฝึกผสม Guardian Sea 2017 ออกเรือจากบริเวณทอดสมอท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเข้าพื้นที่ฝึก โดยจะสนธิกำลังร่วมกับเรือหลวงนเรศวร

และในวันนี้ (26 พฤษภาคม 2560) กองทัพเรือไทย ส่งนายทหารสังเกตการณ์จาก กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ 4 นาย ลงเรือดำน้ำ USS KEY WEST เพื่อร่วมสังเกตการณ์บนเรือดำน้ำ ที่เข้าร่วมการฝึกผสม GUARDIAN SEA 2017 บริเวณปลายแหลมพันวา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเรือดำน้ำ USS KEY WEST หลังจากรับนายทหารสังเกตการณ์ของกองทัพเรือไทยเรียบร้อยแล้ว ได้เดินทางไปยังจุดนัดพบในพื้นที่ฝึก พื้นที่ทะเลอันดามัน เพื่อทำการฝึกกับเรือของทั้งสองประเทศต่อไป

สำหรับหัวข้อการฝึกเป็นการบรรยาย การสัมมนา การอบรมในหัวข้อต่างๆ และการฝึกในทะเลสาขาการปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนนายทหารเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกทั้งเรือผิวน้ำ เรือดำน้ำ และอากาศยาน โดยมีขั้นตอนการฝึกตั้งแต่ขั้นการวางแผนร่วมกัน การฝึกกับเป้าฝึก EMATT (Expendable Mobile Anti Submarine Warfare Training Target) เพื่อเพิ่มความชำนาญในขั้นตอนของการปราบเรือดำน้ำ และการฝึกการปราบเรือดำน้ำในสถานการณ์ทางยุทธวิธีจริง ประกอบด้วย การฝึกตรวจจับเรือดำน้ำ การจัดเรือคุ้มกันเดินทางเข้าในพื้นที่ปฏิบัติการของเรือดำน้ำ ขั้นตอนการใช้อาวุธต่อเรือดำน้ำ ตลอดจนการปฏิบัติการของเรือดำน้ำซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสตร์ของการปฏิบัติการทางเรือที่กองทัพเรือขาดหายไปเป็นเวลากว่า 60 ปี เช่นการตรวจสอบขั้นตอนการดำและการขึ้นสู่ผิวน้ำ การฝึกตรวจจับเป้าผิวน้ำ การฝึกป้องกันความเสียหายภายในเรือ และการฝึกขั้นตอนการใช้อาวุธต่อเรือผิวน้ำ ที่จะได้เรียนรู้จากเรือดำน้ำของสหรัฐอเมริกาในการฝึกครั้งนี้ ทั้งนี้การฝึกผสม Guardian Sea เริ่มทำการฝึกครั้งแรกในปี 2555

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรือหลวงท่าจีน (471) - กองทัพเรือไทย

ภาพ เรือหลวงท่าจีน (471) ลำใหม่ เรือฟริเกตสมรรถนะสูง ของ กองทัพเรือไทย นำภาพกลับมาให้รับชมอีกครั้ง ซึ่งเป็นภาพถ่ายในช่วงที่มีพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ที่อู่เรือ Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering เมื่อ 23 ม.ค.2560

เรือฟริเกต ชุดเรือหลวงนเรศวร จอดเทียบท่า

รวมภาพเรือฟริเกต ชุดเรือหลวงนเรศวร จอดเทียบท่า ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ภาพการฝึก Passex ในการฝึก AUSTHAI 2017 ระหว่าง ร.ล.สุโขทัย และ HMAS Ballarat

การฝึกผสม AUSTHAI 2017 เป็นการฝึกร่วมกันระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือออสเตรเลีย มีความมุ่งหมายในการฝึก เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความชำนาญ ขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันทางยุทธวิธี หลักนิยมในการรบตามสาขาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้กำลังทางเรือของกองทัพเรือที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย ร.ล. สุโขทัย ร.ล. คีรีรัฐ โดย ร.ล.มกุราชกุมาร เป็นเรือสำรอง กำลังทางเรือของกองทัพเรือออสเตรเลียที่เข้าร่วมการฝึก คือ HMAS Ballarat ซึ่งการฝึกมีขี้นระหว่าง วันที่ 19 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560
ภาพจาก: Navy For Life

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

RTN Warships in Singapore International Maritime Review 2017

ประมวลภาพ เรือรบของกองทัพเรือไทย ซึ่งประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร ,เรือหลวงสุโขทัย และเรือหลวงนเรศวร ที่เข้าร่วมงาน Singapore International Maritime Review 2017