หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

F-5E ที่ เชียงใหม่

ภาพถ่ายเครื่องบิน F-5E จากฝูงบิน 211 กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ของกองทัพอากาศไทย ที่ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่_เมื่อ ..เมษายน 2556


ภาพถ่ายและวิดีโอโดย Puwanai Pasakul

L-39ZA/ART_F-5E_Alpha jet ที่สนามบินเชียงใหม่

ภาพถ่ายเครื่องบิน L-39ZA/ART (ฝูงบิน 411) F-5E (ฝูงบิน 211) และ Alpha jet (ฝูงบิน 231) ของกองทัพอากาศไทย ที่สนามบินเชียงใหม่_เมื่อ ..เมษายน 2556

ภาพถ่ายโดย Puwanai Pasakul