หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

Oerlikon Skyguard 3 Air Defence System - Royal Thai Army


“เรือหลวงนเรศวร” แปลอักษร รูป หัวใจสีแดง พร้อมคำว่า MoM บอกรักแม่ ในวันแม่ ...

“เรือหลวงนเรศวร” แปลอักษร รูป หัวใจสีแดง พร้อมคำว่า MoM บอกรักแม่ ในวันแม่  กลางอ่าวไทย

กำลังพลทหารเรือ ของ”เรือหลวงนเรศวร” 140 นาย ร่วมเเปลอักษรคำว่า 421 ♥️MOM  กลางทะเลอ่าวไทย 

ในระหว่างที่เรือหลวงนเรศวร รหัสเรือ 421 ร่วมภารกิจการฝึกยุทธวิธีเรือผิวน้ำ 2563

: กองทัพเรือ

Replenishment at Sea KRI FRANS KAISIEPO & HTMS BHUMIBOL ADULYADEJ


การตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ประจำปี 2563 ของ ม.4 พัน.5 รอ.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 พลโท ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการชุดตรวจคุณภาพชีวิตกองทักบก ดำเนินการเข้าตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2563 ของหน่วย กองพันทหารม้าที่ 5 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ โดยมี พันโท กษม เตปิยะศิลป์ ผบ.ม.4 พัน.5 รอ. ให้การต้อนรับ ซึ่งมีรายละเอียดหัวข้อการรับตรวจ ดังนี้:-
  1. กองร้อยน่าอยู่/คุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ
  2. กองพันเข้มแข็ง/ประสิทธิภาพหน่วยของกองทัพบก
  3. เขตทหารปลอดยาเสพติด/คุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว
  • ทั้งนี้ หน่วยได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ผบช. อย่างเคร่งครัด
  • ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

กองทัพบกไทยเริ่มนำ Spike MR เข้าประจำการ

 

กองทัพบกไทยมีโครงการจัดหาจรวดต่อสู้รถถังเพื่อทดแทนจรวด Dragon มานานหลายปีแล้ว โดยเลือกจรวด Spike เป็นผู้ชนะ แต่จากปัญหาด้านงบประมาณทำให้มีการเลื่อนการจัดหาเรื่อยมา จนได้รับงบประมาณในเบื้องต้นเพื่อจัดหาเข้าประจำการ

Spike เป็นจรวดต่อสู้รถถังที่มีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูง สามารถติดตั้งได้กับหลากหลายแพล็ตฟอร์มและทำงานร่วมกับประเทศ NATO และ EU ได้อย่างสมบูรณ์

มีผู้ใช้งาน Spike อยู่ 33 ประเทศทั่วโลก จรวดผลิตโดยบริษัท Rafael ซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศชั้นนำของอิสราเอลที่เข้าร่วมงาน Defense and Security อย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง

-------------------------------

The Royal Thai Army began fielding its new Spike MR anti-tank missile.

The long overdue Anti-Tank Missile program to replace the Dragon of the RTA began a decade ago when they were selected the Spike as a winner. But budget shortfall see the project postponed year after year until RTA received the budget to procure an initial batch of the Spike MR.

SPIKE Precision Tactical Guided Missiles Family is the highly reliable, multi-purpose missiles strike with the utmost accuracy, incorporating advanced technology, high reliability and low LCC. SPIKE’S broad deployment enables customers to collaborate with full commonality and interoperability between all the NATO and EU user groups on operational and logistics levels.

There are 33 user nations worldwide. The missile was developed by the leading Israeli defense company Rafael who was a familiar face in

https://www.facebook.com/Officialasiandefense/photos/a.115595296458097/316369439714014/