หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

RTAF Airpower 2016


การสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

96th Anniversary of Wing 2,RTAF


กองบิน ๒ ได้รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญจากกองทัพอากา­­ศ และสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติเ­­กือบทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดระยะเวลา ๙๖ ปี อดีตผู้บังคับการข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ ได้ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสร้างความเจริญ­­ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมากองบิน ๒ ได้ร่วมกันสร้างวีรกรรมอันดีงามมาโดยตลอด ด้วยความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างสูงส่ง
ปัจจุบันกองบิน ๒ เป็นกองบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศที่ไ­­ด้รับภารกิจอันสำคัญยิ่งในการรับ-ส่งเสด็­จ ซึ่งเป็นภารกิจที่พวกเรามีความภาคภูมิใจที­­่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้งภารกิจค้นหาช่วยชีวิต ที่เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักรบของก­­องทัพอากาศ ในขณะเดียวกันต้องพัฒนากองบิน ๒ ในทุกด้านควบคู่กันไปเพื่อที่จะให้เป็นกอง­­บินเฮลิคอปเตอร์ที่มี ศักยภาพและความสามารถ เป็นหนึ่งในกองบินเฮลิคอปเตอร์ชั้นนำของภู­­มิภาค (One of the Best Helicopter Air Bases in ASEAN) ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการกองบิน ๒ พวกเราจะดำรงไว้ซึ่งขีดความสามารถในการปฏิ­­บัติภารกิจเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของเร­า­ปฏิบัติสืบทอดกันมา เพื่อรักษาไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน และคณะ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมปืนใหญ่อัตตาจร (ATMOS 2000) ที่ ศอว.ศอพท.

นาวาเอก วุฒิไกร ปั้นดี ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน และคณะ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมปืนใหญ่อัตตาจร (ATMOS 2000) ที่ ศอว.ศอพท. (ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร)ภาพล่าสุดของ ร.ล.กระบุรี ,ร.ล.กระบี่ ,ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.ตากสิน

ภาพล่าสุดของ เรือหลวงกระบุรี (457) เรือฟริเกต  และเรือหลวงกระบี่ (551) เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ขณะอยู่ในอู่แห้งเพื่อรับการซ่อมทำท้องเรือ ที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช พร้อมทั้งภาพของ เรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร (421, 422) ขณะจอดเทียบคู่กันอยู่ในท่า.. ซึ่งเรือทั้งสองลำ เป็นเรือฟริเกตที่ได้รับการปรับปรุงระบบแล้ว

ภาพถ่ายจาก: Oakkhanin Bunket

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เรือหลวงกระบุรี (457) เข้าอู่แห้งรับการซ่อมทำ

เรือหลวงกระบุรี (457) : การนำเรือเข้าอู่แห้ง ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช เพื่อรับการตรวจสอบซ่อมทำท้องเรือ ก่อนจะมีการเดินทางไกลต้นปีหน้า

ภาพถ่ายจาก: ไพศาล อาษาสิงห์
ภาพถ่ายจาก: Pornchai Sangprom แล Saksun Cherngloy