หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

การแสดงการบิน "100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ" ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน

"100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ" เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 มีการแสดงการบินและเปิดตัวหมู่บินผาดแผลงบลูฟีนิกซ์ ฝูงบินแรกแห่งกองทัพอากาศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งการแสดงการบินของเครื่องบินขับไล่ของกอ­งทัพอากาศไทย ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


RTAF Blue Phoenix

Extra 300

F-16 ของฝูงบิน 403 กับลายหาง 100 ปี

RTAF F-16A ลายพิเศษ The Century Falcon

RTAF Gripen SOLO @ ร.ร.การบินกำแพงแสน


การสาธิตการบิน Gripen งาน100 ปีบุพการีทหารอากาศ
ณ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จ.นครปฐม
by super รอบิน

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

การตรวจความพร้อมการฝึก ทร.๕๕ และการเป็นหน่วยกองพัน ป.

วันที่ ๒๒ มี.ค.๕๕ น.อ.ทศพล ผลดี ผบ.กรม ป.พล.นย. ตรวจความพร้อมการฝึก ทร.๕๕ และการเป็นหน่วยกองพัน ป. ของ พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ณ สนามฟุตบอล พัน.ปบค.๑ กรม ป.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย. ณ สนามฟุตบอล ร้อย.บก.กรม ป.พล.นย.พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย. ณ สนามฟุตบอล พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.


พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย. ณ สนามฟุตบอล พัน.ปกค.กรม ป.พล.นย.


ที่มา: ภาพกิจกรรม กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน