หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

เรือหลวงนเรศวร (421) ทำการทดสอบยิงอาวุธ ESSM *

วิดีโอ ขณะยิงอาวุธปล่อย ESSM
ภาพถ่ายจาก: Sarayut Pimsiri Tsl (รูปภาพลำดับที่ 1-2)
และขอขอบคุณเจ้าของภาพทุกท่านครับ