หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

ข้อมูล เรือคอร์เวต ชุดเรือหลวงรัตนโกสินทร์

เรือคอร์เวต ชุดเรือหลวงรัตนโกสินทร์ จำนวน 2 ลำ คือ เรือหลวงรัตนโกสินทร์ (441) และ เรือหลวงสุโขทัย (442) สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ..
คุณลักษณะของเรือ
ประเภทเรือ                  เรือคอร์เวต
ระวางขับน้ำปกติ 870 ตัน  เต็มที่ 962 ตัน
ขนาดความยาว           76.8 เมตร ความกว้าง 9.6 เมตร
กินน้ำลึก                      4.5 เมตร
ความเร็วสูงสุด            24 นอต มัธยัสถ์ 18 นอต
รัศมีทำการ                 3,568 ไมล์ ที่ความเร็วมัธยัสถ์

ร.ล.รัตนโกสินทร์ (441)  เข้าประจำการ 26 กันยายน 2529  ผู้สร้าง Tacoma Boat ประเทศสหรัฐอเมริกา
ร.ล.สุโขทัย (442)  เข้าประจำการ 19 กุมภาพันธ์ 2530  ผู้สร้าง Tacoma Boat ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาวุธ
ปืนใหญ่เรือ OTO Melara ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
ปืนใหญ่กล Breda ขนาด 40 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 1 แท่น
ปืนใหญ่กล Rheinmetall ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
แท่นยิง Mk.141 สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-พื้น Harpoon 2 แท่น แท่นละ 4 ท่อยิง
แท่นยิง Albatross สำหรับอาวุธปล่อยน้ำวิถีพื้น-สู่-อากาศ Aspide 1 แท่น 8 ท่อยิง
แท่นยิง Mk.32 mod.5 สำหรับตอร์ปิโด Mk.46 2 แท่น แท่นละ 3 ท่อยิง
แท่นยิงเป้าลวง 1 แท่น 10 กล่องยิง สำหรับเป้าลวง Dagaie

อิเล็กทรอนิกส์
เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Thales ZW06
เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ Thales DA05
เรดาร์ควบคุมการยิง Thales WM25 mod.41
เรดาร์และออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Thales LIROD 8
เรดาร์เดินเรือ Decca 1229C และ Furuno
โซนาร์ Atlas DSQS-21C
ระบบ ESM AN/SLD-4 (V) (ITT Electronics System ES-3601)
ระบบอำนวยการรบ Thales SEWACO (FORESEE-TH)
ประมวลภาพ เรือคอร์เวต ชุดเรือหลวงรัตนโกสินทร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น