หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

รับมอบขั้นสุดท้ายของเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศแบบ DA42M-NG

กองบิน ๔ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานรับมอบขั้นสุดท้ายของเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศแบบ DA42M-NG นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อัคคพร อ่วมสำอางค์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาระบบสำรวจภูมิประเทศด้านความมั่นคง และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ กองบิน ๔ เพื่อประชุมตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๕ และเป็นประธานรับมอบขั้นสุดท้ายของเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศแบบ DA42M-NG พร้อมระบบสำรวจรังวัดความสูงภูมิประเทศแบบ LiDAR จำนวน ๓ เครื่อง ณ กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064758124466&set=a.459518186216782

พิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H)

พิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H)

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) ณ โรงซ่อมอากาศยาน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ดอนเมือง โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ คณะกรรมการบริหารโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) นักบินและเจ้าหน้าที่ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมพิธี

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้มอบหมายให้ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ดำเนินการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) จำนวน 4 รายการ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานถอดเปลี่ยนจอแสดงผลในห้องนักบิน (Multi-function Display : MFD) จำนวน 8 เครื่อง เครื่องละ 4 จอ และมีจอแสดงผลไว้สำรอง จำนวน 4 จอ รวมทั้งหมด 36 จอ
2. งานปรับปรุงระบบป้องกันการชนระหว่างอากาศยาน (Traffic Alert and Collision Avoidance System Version 7.1 : TCAS7.1) และติดตั้งระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติ (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast : ADS-B) จำนวน 4 เครื่อง
3. งานถอดเปลี่ยน Center Wing Upper and Lower Rainbow Fitting ทั้งด้านซ้ายและขวา จำนวน 8 เครื่อง
4. งานซ่อมใหญ่ ชุด Quick Engine Change (QEC) ให้มีความสมบูรณ์ และมีสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 28 ชุด

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศ ให้มีขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยานอีกด้วย

ผลจากการปรับปรุงขีดความสามารถในครั้งนี้ ทำให้เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) มีเครื่องวัดประกอบการบินและเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัยมากขึ้น ตอบสนองเทคโนโลยีการบินและข้อกำหนดในปัจจุบัน อีกทั้งโครงสร้างของเครื่องบินได้รับการปรับปรุงให้มีความแข็งแรง และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งกองทัพอากาศจะสามารถใช้งานเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
https://www.facebook.com/rtafnews.mi.th/posts/pfbid02WLBongbymaS6X6fZLuKEThqMVNtG4X5DeYpiZGQDSDXhcsTTyxN9VpyK6v6SaTwfl
https://www.facebook.com/AirlineWeek/posts/pfbid0EWPNAgiBBR1a32bQBRHms2GgwzhjqvgoxNmC4QVkHcvHdbx2UREKA6zDCYfNwTjFl