หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สทป. ทดสอบยิงป้อมปืน 30 มม. และ 7.62 มม. ติดตั้งบนต้นแบบยานเกราะล้อยาง 8...

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ทำการทดสอบต้นแบบยานเกราะล้อยาง 8x8 สำหรับปฏิบัติภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  (AAPC) ในการทดสอบและประเมินผล โดยร่วมกับคณะทำงานร่วมของกองทัพเรือ  ทั้งนี้คณะทำงานทั้งหมดได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค covid-19 ตามที่รัฐบาลประกาศในการเดินทางข้ามจังหวัดอย่างเคร่งครัด

โดยในครั้งนี้ไฮไลท์ของการทดสอบคือ การยิงทดสอบปืนกลหลักขนาด 30 มม. และปืนกลรอง ขนาด 7.62 มม. ยิงใส่เป้าหมายอยู่นิ่ง ในระยะ 2 กิโลเมตร รูปแบบการยิงคือ ยิงทีละนัด และยิงเป็นชุด แบบรถอยู่นิ่ง และยิงในขณะที่รถเคลื่อนที่ โดยทดสอบต่อเนื่องในห้วงวันที่ 4-13 ม.ค. 64  ณ สนามฝึกยิงปืนหมายเลข 16 กองทัพเรือ บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ  จ.จันทบุรี

สทป. ทดสอบป้อมปืน 12.7/40 มม. ติดตั้งบนยานเกราะล้อยาง 8x8 (ลำเลียงพล)

สทป. นำต้นแบบยานเกราะล้อยาง 8x8 ลำเลียงพล (APC) เข้าทดสอบและประเมินผล โดยร่วมกับคณะกรรมการทดสอบ ทบ. เช่นการทดสอบระบบสื่อสาร กล้องตรวจการณ์กลางวันและกลางคืน ระบบไฟพราง และการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของยานเกราะในการลำเลียงกำลังพลทหารในการเข้าตี 

โดยในครั้งนี้ไฮไลท์ของการทดสอบคือ การยิงทดสอบปืนกลขนาด 12.7 มม. และเครื่องยิงลูกระเบิด AGL ขนาด 40 มม. ยิงใส่เป้าหมายอยู่นิ่งและเป้าหมายแบบเคลื่อนที่ ในระยะ 200 ม. และ 400 ม. รูปแบบการยิงคือ ยิงทีละนัด และยิงเป็นชุด แบบรถอยู่นิ่ง และยิงในขณะที่รถเคลื่อนที่ โดยกระสุนได้เกาะกลุ่มและเข้าเป้าหมายได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  โดยทดสอบในห้วงวันที่ 15-18 ธ.ค. 63 ณ ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

การฝึกป้องกันภัยทางอากาศกองทัพไทย 62

การฝึกร่วมการป้องกันภัยทางอากาศโดยกองทัพไทย ผู้เข้าร่วมการฝึก ทอ., ทร., ทบ. และ ทท.

รวมภาพเครื่องบินรบแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศไทย EP.1

รวมภาพเครื่องบินรบแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศไทย อาทิ Gripen 39 C/D ,F-16 eMLU ,F-5 TH ,Alpha Jet และ T-50 TH เป็นต้น

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564