หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้สื่อข่าว สัมภาษณ์ ผู้บังคับการกองบิน 23 ...

จาะสถานการณ์ ตอน ผบ.กองบิน 23 การนำเครื่องบินรบอัลฟ่าเจ็ทมาช่วยโครงการฝนหลวง
- ประวัติย่อ ผบ.กการองบิน 23
- การบริหารงานในช่วงสถานการณ์ covid-19
- การพัฒนาส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการฝึกซ้อมร่วมนานาชาติ
- การดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชา
- การนำเครื่องบินรบอัลฟ่าเจ็ทมาช่วยโครงการฝนหลวง

น.อ.สุรศักดิ์ เสสะเวช ผบ.บน.23 อุดรธานี  
น.ท.อัครา  ขาววิเศษ ผู้บังคับฝูงบิน 231 บน.23 
สถานที่
- โรงจอดเครื่องบินอัลฟ่าเจ็ท บน.23 อุดรธานี 
วันบันทึก/วันอังคารที่ 21  กันยายน 2564

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ระลึกวันสถาปนาฝูงบิน 231

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ระลึกวันสถาปนาฝูงบิน ๒๓๑ และครบรอบปีที่ ๒๑ การประจำการ บ.จ.๗ (ALPHA JET)

นาวาอากาศเอก สุระศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ระลึกวันสถาปนาฝูงบิน ๒๓๑ และครบรอบปีที่ ๒๑ การประจำการ บ.จ.๗ (ALPHA JET) ในการนี้ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๒๓ และข้าราชการ ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ เข้าร่วมพิธี ณ โรงเก็บฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/photos/pcb.3003485113257227/3003484333257305/

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

สื่อมวลชนจังหวัดอุดรธานี เข้าสัมภาษณ์ภารกิจ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓

นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง บรรณาธิการบริหาร/สื่อมวลชนอาวุโส และทีมงาน รายการเจาะสถานการณ์ จังหวัดอุดรธานี ได้บันทึกเทปสัมภาษณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งในปีที่ผ่านมา ของผู้บังคับการกองบิน ๒๓ หัวข้อการสัมภาษณ์ ประวัติและผลงานในการทำงาน,การบริหารองค์กร สวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๒๓,ศูนย์เรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียง,โครงการ โคก หนอง นา โมเดล,การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีน และภารกิจด้านการบินของเครื่องบิน Alpha Jet ณ โรงเก็บฝูงฝ่ายการช่าง ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/photos/pcb.3003142183291520/3003141396624932/

วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564

การแข่งกันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี พ.ศ.2564

การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2564 ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จว.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - 5 กุมภาพันธ์ 2564
กองทัพอากาศ จัดพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2564 และการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ  กองทัพอากาศได้จัดการแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยกำลังรบ เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ทราบถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติฯ
วีดีทัศน์ โดยกองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force