หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดใหม่ของกองทัพเรือไทย

ประมวลภาพ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดใหม่ ที่กองทัพเรือได้จัดหาเพื่อทดแทนเรือที่ครบกำหนดปลดระวางประจำการ ซึ่งในปัจจุบันได้เข้าประจำการแล้ว จำนวนรวม 14 ลำ โดยได้นับรวม เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด ต.114 และ ต.115 ที่ทางกองทัพเรือ เพิ่งได้รับมอบเข้าประจำการ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2558 – 2567 ที่ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวนทั้งสิ้น 16 ลำ เพื่อใช้ในภารกิจต่างๆ และทดแทนเรือที่ครบกำหนดปลดระวางประจำการ

ที่ผ่านมานั้น กองทัพเรือได้จัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งไว้ใช้ในราชการแล้วคือ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.81 – ต.83 ชุดเรือ ต.991 – ต.996 และชุดเรือ ต.111 – ต.115 รวมทั้งสิ้นจำนวน 14 ลำ ยังคงมีความต้องการในการจัดหาเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ลำ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการต่อสร้าง คือ เรือชุด ต.997 และ ต.998 ที่อู่เรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

—————————————————
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด ต.81 – ต.83 (จำนวน 3 ลำ)

—————————————————
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด ต.991 – ต.993 (จำนวน 3 ลำ)
—————————————————
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด ต.994 – ต.996 (จำนวน 3 ลำ)

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564

รวมภาพเรือรบแห่งราชนาวีไทย EP.3

—————————————————
เรือหลวงนเรศวร (FFG-421)
H.T.M.S. NARESUAN 421
ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
เข้าอู่แห้งเพื่อรับการซ่อมทำ
เตรียมความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือ
—————————————————

รวมภาพเรือรบแห่งราชนาวีไทย EP.2

รวมภาพ เรือหลวงรัตนโกสินทร์ (441) และ เรือหลวงสุโขทัย (442) เรือคอร์เวตแห่งราชนาวีไทย