หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กองทัพเรือฟิลิปปินส์ได้รับ SAMs Mistral 3 ที่จัดหาให้กับเรือฟริเกตจำนวน 2 ลำ

กองทัพฟิลิปปินส์ได้รับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้ แบบ SAMs Mistral 3 ที่จัดหาให้กับเรือฟริเกตของกองทัพเรือ จำนวน 2 ลำ เพื่อเสริมขีดความสามารถของประเทศในการปกป้องดินแดนของตน โดยระบบอาวุธดังกล่าวถูกส่งมอบที่สนามบินนานาชาติ Subic Bay ในเมือง Bataan เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้ แบบ SAMs Mistral 3 เป็นหนึ่งในอาวุธหลักของ FF150 (BRP Jose Rizal) และ FF151 (BRP Antonio Luna) ที่ "เสริมขีดความสามารถในการต่อต้านการสงครามทางอากาศ" โดยเป็นการจัดหาจากบริษัท MBDA Missile Systems ประเทศฝรั่งเศส
https://news.abs-cbn.com/news/10/10/21/ph-navy-receives-procured-surface-to-air-missiles

ผู้ช่วยทูตทหารสวีเดน พร้อมด้วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท SAAB ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการ กองบิน 7

กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารสวีเดน ประจำประเทศไทย และประธานกรรมการบริหาร บริษัท SAAB ประจำประเทศไทย

พันโท Anders Ingemar Nikanorsson ผู้ช่วยทูตทหารสวีเดน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr.Robert Björklund ประธานกรรมการบริหาร บริษัท SAAB ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมคำนับ และเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๗ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์  ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับฯ และพบปะพูดคุย ณ ห้องรับรอง กองบังคับการกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

#wing7RTAF #RTAF
#กองบิน7
 #จงรักภักดี
#สำนึกหน้าที่
#สามัคคี
#เสียสละ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#TheSnowyandQualityAirForce
#SustainableSmartAirForce
https://www.facebook.com/wing7RTAF/photos/4485543674867305

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี 2565


การแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2565

กองทัพอากาศจัดการแถลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.2565
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 0909 น. ณ ห้องประชุมกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อเป็นการสื่อสารเจตนารมณ์ของ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ไปยังข้าราชการทหารอากาศ และกำลังพลในสังกัดกองทัพอากาศทุกคน ให้ได้รับทราบและตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญในการปฏิบัติงานราชการ ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกด้วยคติประจำใจ Code of Conduct “จงรักภักดี สำนึกหน้าที่ สามัคคี เสียสละ” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Tele Conference (VTC) และเผยแพร่ภาพสัญญาณผ่านระบบสื่อออนไลน์ เพื่อให้กำลังพลทุกระดับได้รับฟังอย่างทั่วถึงและพร้อมเพรียงกัน

โดยสาระสำคัญของการแถลงนโยบายครั้งนี้คือการมุ่งสู่การเป็น “กองทัพอากาศคุณภาพ Quality Air Force” ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ 6 ด้านประกอบด้วย
1. คนคุณภาพ (Quality People)
2. ข้อมูลและการข่าวที่มีคุณภาพ (Superior ISR)
3. กำลังทางอากาศที่เข้มแข็ง (Cutting Edge Air Operations)
4. ระบบส่งกำลังบำรุงที่ลื่นไหล (Uninterrupted Continuously Logistics)
5. เชื่อมโยงและช่วยเหลือประชาชน (Quality Civic Actions)
6. ข้าราชการมีความสุขด้วยระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ (Supreme Morale)

ทั้งนี้ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญที่จะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นตาม คำขวัญประจำหน่วยที่ว่า “ความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของหน่วยทหาร”โดยความมุ่งมั่นสำคัญ เพื่อนำกองทัพอากาศสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการปลูกฝังกำลังพลให้จงรักภักดี สำนึกในหน้าที่ของการเป็นทหารอากาศ การสร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้บังเกิดความรักและความผูกพันในหมู่ข้าราชการทุกระดับชั้น มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จึงจะนำไปสู่การเป็นกองทัพอากาศคุณภาพ หรือ Quality Air Force อย่างแท้จริง และยั่งยืนสืบไป

.........................................................
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
5 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประมวลภาพเรือรบแห่งราชนาวีไทย

ประมวลภาพเรือรบแห่งราชนาวีไทย ระหว่างพิธีสวนสนามทางเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 ,การเกษียณอายุราชการ ของ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อวันที่ 27 ก.ย.64 และ พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ท่านใหม่ เมื่อวันนี้ 30 ก.ย.64 พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ พร้อมกับมอบธงการบังคับบัญชา ให้กับ พลเรือโท สุวิน แจ้งยอดสุข หัวหน้านายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
—————————————————
สวนสนามทางเรือ อำลาชีวิตราชการ ปลัดกระทรวงกลาโหม
—————————————————
สวนสนามทางเรือยิงสลุต 19 นัด เทิดเกียรติ ผู้บัญชาการทหารเรือ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

การทดสอบกำลังทางอากาศ


การทดสอบกำลังทางอากาศ

กองบิน 1 จัดพิธีปรับโอน เครื่องบินขับไล่ บ.ข.19/ก แบบ ADF ฝูงบิน 102

กองบิน ๑ จัดพิธีปรับโอน เครื่องบินขับไล่ บ.ข.๑๙ ฝูงบิน ๑๐๒

กองทัพอากาศ ได้กำหนดแนวทางการปรับโอนเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๑๙/ก แบบ ADF ฝูงบิน ๑๐๒ เพื่อดำรงการใช้งาน บ.ข.๑๙/ก ในจำนวนที่เหมาะสมโดยสามารถดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ ตามความจำเป็น สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตโดยให้ดำรงการใช้งาน บ.ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และมีข้อข้ดข้องที่สามารถดำรงสภาพได้คุ้มค่าต่อการใช้งานระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูงสุด

ในการนี้กองบิน ๑ จัดพิธีปรับโอนเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๑๙/ก แบบADF จากฝูงบิน ๑๐๒ ไปสังกัดฝูงบิน ๑๐๓ ในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงห้วงเวลากว่า ๒๐ ปีที่อากาศยานแบบนี้ได้ประจำการในฝูงบิน ๑๐๒ และยังแสดงออกถึงการเป็นฝูงบินที่มีภารกิจป้องกันและรักษาประโยชน์ของประเทศโดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน กองบิน ๑
https://www.facebook.com/wing1.rtaf/videos/342942130909630
https://www.facebook.com/wing1.rtaf/photos/pcb.3220120524872771/3220120024872821