หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564

รวมภาพ การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี งป. 2564 EP.4

MEDIVAC in Royal Thai Navy Annaul Exercise 2021//ซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการทางการแพทย์ในการส่งกลับกรณีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในสนาม

วันที่ 28 มี.ค.64 กรมแพทย์ทหารเรือจัดกำลังทำการซักซ้อมฝึกการส่งกลับสายแพทย์ ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 โดย ร.ล.อ่างทอง เป็นโรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการทางการแพทย์นี้มีขีดความสามารถรักษาผู้บาดเจ็บในระดับที่ต้องรักษาเร่งด่วนได้ ในกรณีที่มีการบาดเจ็บฉุกเฉิน โดยการผึกกองทัพเรือในครั้งนี้กรมแพทย์ทหารเรือทำการจัดกำลังดังนี้ 

             ชุดลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน 1 ชุด 

             ชุดการแพทย์ฉุกเฉิน 1 ชุด 

             ชุดศัลยกรรมเคลื่อนที่ 1 ชุด

การซ้อมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการซ้อมการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ซึ่งกองเรือยุทธการได้จัดกำลังเป็น หมวดเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ำสะเทินบก โดยมี พล.ร.ต.อาภา  ชพานนท์ ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการเป็นผู้บังคับหมวดเรือฯ เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชากับกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล ทั้งนี้หมวดเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ำสะเทินบกได้ทำการซ้อมการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมในการเดินทางเพื่อเคลื่อนกำลังจากเรือสู่ฝั่ง (From the sea) ในวัน D-Day !!

#การฝึกกองทัพเรือ64

#พลังสามัคคีพลังราชนาวี

#กองเรือยุทธการ #กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ #กรมแพทย์ทหารเรือ

:กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น