หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

พิธี รับ–ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

27 ก.ย.60 พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) ทำพิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.กร.ให้กับ พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ ในการนี้กองเรือยุทธการจัดเรือหลวงปิ่นเกล้ายิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติ ให้กับ พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล จำนวน 17 นัด ในโอกาสที่ขึ้นดำรงตำแหน่งฯ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ข้าราชการ ทหาร ร่วมในพิธีฯ ณ ดาดฟ้าเรือ เรือหลวงนเรศวร ท่าเทียบเรือแหลมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


RTA : OPLOT-T MBT & CREW

ภาพถ่าย รถถังหลัก OPLOT-T และ พลประจำรถ ในห้วงการฝึกต่างๆ ..

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

ภาพการผลิต รถถังหลัก OPLOT-T สำหรับกองทัพบกไทย ล่าสุด

ภาพการผลิต รถถังหลัก OPLOT-T สำหรับกองทัพบกไทย ในโรงงานของ Malyshev ,ประเทศยูเครน เมื่อ 27.09.2017

https://andrei-bt.livejournal.com/
http://mil.in.ua/forum/viewtopic.php?f=45&t=29&start=2060

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

ปลัดกระทรวงกลาโหม และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เยี่ยมอำลากองทัพเรือ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

วันนี้ (21 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปเยี่ยมอำลากองทัพเรือ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมด้วย พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมคณะณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีเพื่อเป็นเกียรติแก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ในเวลา 09.00 น. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางพร้อมด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ไปยังเรือหลวงปัตตานี ซึ่งจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อขึ้นแท่นรับการเคารพ เรือหลวงปิ่นเกล้าได้ยิงสลุต เพื่อเป็นเกียรติ จำนวน 19 นัด จากนั้นปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ลงจากเรือ ไปยังเรือ ต.112 เพื่อตรวจพลสวนสนาม เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจพลสวนสนาม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เรียนเชิญ ปลัดกระทรวงกลาโหม กลับขึ้นยังเรือหลวงปัตตานี เพื่อกล่าวสดุดี และมอบของที่ระลึก จากนั้น ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวอำลาชีวิตราชการ และเดินทางกลับ
ต่อมาในเวลา 10.00 น. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางถึงยังบริเวณพิธี ณ เรือหลวงปัตตานี ท่าเทียบเรือแหลมเทียน โดยผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เรียนเชิญ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขึ้นแท่นรับการเคารพ เรือหลวงปิ่นเกล้าได้ยิงสลุตเพื่อเป็นเกียรติ จำนวน 19 นัด จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ลงจากเรือ ไปยังเรือ ต.112 เพื่อตรวจพลสวนสนาม เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจพลสวนสนาม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารสูงสุด กลับขึ้นยังเรือหลวงปัตตานี เพื่อกล่าวสดุดี และมอบของที่ระลึก จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวอำลาชีวิตราชการ และเดินทางกลับ เป็นอันเสร็จพิธี
สำหรับพิธีในวันนี้ มีการจัดกำลังพลจากกองเรือยุทธการ จำนวน 1 กองร้อยร่วมกับ กำลังทางเรือและอากาศยานเข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วย
1.หมู่เรือรับรอง ประกอบด้วย เรือหลวงปัตตานี เป็นเรือรับรอง และ เรือ ต.112 เป็นเรือตรวจพล
2.หมู่เรือสวนสนาม (เรือจอด) ประกอบด้วย เรือหลวงปิ่นเกล้า เป็นเรือยิงสลุต เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงสายบุรี เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวงสุโขทัย
3.หมู่เรือรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย เรือ ต.93 เรือ ต.82 เรือ ต.994 เรือ ต.996
4.หมวดเรือสนับสนุน ประกอบด้วย เรือหลวงจุฬา เรือหลวงมาตรา เรือหลวงแรด
5.หมวดบินสวนสนาม ประกอบด้วย ฮ.ปด.1 (S-70B) ฮ.ลล.5 (MH-60S) ฮ.ลล.6 (EC645T2) บ.ลว.1 (Do-228) บ.ตผ.1 (F27MK200) บ.ตช.1 (T337) ฮ.ลล.2 (Bell212)
6.หมวดบินรับรอง ประกอบด้วย บ.ลล2 (EMB-135)
กำลังพลจาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 1 กองร้อย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย
1.AAVP7A1 จำนวน 1 คัน
2.รถยานเกราะ BTR – 31E จำนวน 1 คัน
3.ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มิลลิเมตร จำนวน 2 กระบอก
กำลังพลจาก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 1 กองร้อย พร้อมยุทโธปกรณ์ ประกอบด้วย
1.ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด 155 มิลลิเมตร
2.GHH – 45 A1 จำนวน 2 กระบอก
3.ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40/70 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก
4.ปืนต่อสู้อากาศยาน ขนาด 37 มิลลิเมตร จำนวน 1 แท่น
5.เครื่องควบคุมการยิง F/C จำนวน 1 เครื่อง
6.รถเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน
7.รถเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ จำนวน 1 คัน
8.รถ Kronos จำนวน 1 คัน
9.รถเชื่อมโยงคันที่ 1 จำนวน 1 คัน
10.รถครัวสนาม 1 จำนวน 1 คัน