หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

GALLERY: JAS 39 GRIPEN

มารับชม GALLERY ภาพถ่าย ของเครื่องบินรบ JAS 39 GRIPEN ในมุมมองต่างๆ พร้อมด้วยท่วงท่าการบินที่สวยงาม ภาพจากเว็บไซต์ czechairspotters ซึ่งภาพถ่ายส่วนใหญ่จะเป็น GRIPEN ของกองทัพอากาศ Czech ..