หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผบ.ทร. เปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 64


ผบ.ทร.เปิดการฝึกกองทัพเรือ 64 แสดงศักยภาพทางทหารในการป้องกันประเทศ


กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ

พลเอก ศิราวุฒิ  วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คณาจารย์ และนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๗

โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
https://www.facebook.com/wing7RTAF/photos/pcb.3823154174439595/3823151141106565/

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2564

รวมภาพ การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี งป. 2564 EP.2

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมรบการซ้อมยิงอาวุธปล่อยนำวิถี และให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารเรือในการตรวจความพร้อมการฝึก กองทัพเรือ ประจำปี 2564

วันที่ 9 มี.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมในการซ้อมยิงอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-พื้น (Harpoon Block 1C) ในทะเลของเรือหลวงตากสิน และเรือหลวงสุโขทัย บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งเป็นเรือควบคุมบังคับบัญชากองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564

ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเน้นย้ำในการฝึกให้กำลังพล มีความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล (มีความรอบรู้ และร่างกายที่แข็งแรง)  องค์วัตถุ (ยุทโธปกรณ์) และยุทธวิธี (การปฏิบัติ) รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการเตรียมการฝึกกองเรือเฉพาะกิจฯ เพื่อให้กำลังทางเรือของกองเรือยุทธการที่เข้าร่วมฝึก ได้มีความพร้อมต่อการฝึกที่กำลังจะมาถึง ตลอดจนดำรงความพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

ในการนี้ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สิทธิพร  มาศเกษม รองผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจความพร้อมของหน่วยต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ในการฝึกกองทัพเรือฯ ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

https://www.facebook.com/royalthaifleet2020/posts/276656847251786

รวมภาพ การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี งป. 2564 EP.1

ฝึกศูนย์ยุทธการภายในเรือ
—————————————————
5 มีนาคม เวลา 12:18 น.
กำลังพลเรือหลวงกระบุรี ใน มวก.ฝอว.ทรภ.3 ฝึกศูนย์ยุทธการภายในเรือ

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยม ม.พัน.6

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ให้การต้อนรับ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ในการเยี่ยมชมสาธิตสมรรถนะรถถังหลักแบบ 60 (VT4) และเยี่ยมชมอาคารเครื่องข่วยฝึกพลประจำรถถังหลักแบบ 60 (VT4) ในโอกาสนี้ ได้ให้เกียรติฝึกขับรถถัง ณ ลานสวนสนาม มทบ.23 และยังได้ให้คำแนะนำให้กำลังพลของหน่วย ฝึกให้เข้มข้น  แข็งแกร่งเหมือนยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย

การประกอบ Diamond DA-40NG

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ
21 ธันวาคม 2020  · 
กองทัพอากาศจัดพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๑๕ ก (Airbus ACJ320) และเครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๑ (Diamond DA-40NG) เข้าประจำการ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง
-------------------------- 
วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบรรจุเครื่องบิน Airbus ACJ320 เข้าประจำการ ณ ฝูงบิน ๖๐๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง ซึ่งกองทัพอากาศได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบส่งกำลังบำรุง การฝึกอบรม และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นการทดแทนอากาศยานเดิมที่มีแผนการปลดประจำการ ในภารกิจการสนับสนุนภารกิจลำเลียงทางอากาศสำหรับการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่การรบ ได้แก่ การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การอพยพคนไทยในต่างแดน และการปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ โดยกองทัพอากาศจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจซึ่งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นตามภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญทุกระดับ อาทิ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล

การบรรจุประจำการเครื่องบินดังกล่าว จะทำให้กองทัพอากาศสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณได้มากกว่าการใช้เครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาลำ และสามารถตอบสนองภารกิจได้อย่างรวดเร็ว กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน

เครื่องบินลำเลียงแบบ Airbus ACJ320 เครื่องนี้ ได้จดทะเบียนอากาศยานกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ซึ่งทำให้สามารถทำการบินในน่านฟ้าสากลได้

ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศได้ประกอบพิธีบรรจุเครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๑ (Diamond DA-40NG) จำนวน ๘ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการฝึกบินที่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีในการบินปัจจุบัน โดยมีระบบควบคุมการบิน และระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย ทำให้บุคลากรของกองทัพอากาศที่ฝึกบินกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๑ (Diamond DA-40NG) มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติกับอากาศยานที่สมรรถนะสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบรรจุเข้าประจำการที่ ฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกแบบเครื่องบินนั้น กองทัพอากาศได้กำหนดแนวทางจัดหาให้มีความเหมาะสมกับกรอบงบประมาณที่ได้รับ และมีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน (Commonality) กับเครื่องบินที่กองทัพอากาศมีประจำการอยู่เดิม ซึ่งเป็นการลดภาระด้านการฝึกอบรมบุคลากร การใช้งานอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น และการซ่อมบำรุงต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าการซ่อมบำรุงอากาศยานหลากหลายแบบ ส่งผลให้ลดการใช้งบประมาณในระยะยาว

กองทัพอากาศ ขอยืนยันว่าโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนการบรรจุประจำการเครื่องบินให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพอากาศ ประเทศชาติ และประชาชน

ขั้นตอนการยิงจรวดหลายลำกล้อง DTI-1G (นำวิถี)


ขั้นตอนการโหลดจรวดหลายลำกล้อง DTI-1G (นำวิถี)