หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินโจมตี Alpha jet

กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท กนิษฐ์ ชัยสาร รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะ
พลอากาศโท กนิษฐ์ ชัยสาร รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (บ.จ.๗) โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ณ โรงจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/3086561611616243

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565

ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมกองบิน 21 และทำการบินกับ F-5 TH

"ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๑"
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบิน ๒๑ เพื่อมอบนโยบาย และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลกองบิน ๒๑ ตลอดจนรับทราบแนวทางการพัฒนาและปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย โดยมีนาวาอากาศเอก พฐา แก่นทับทิม ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ พร้อมด้วย คุณ ชนิกา แก่นทับทิม ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๒๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กองบิน ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/wing21rtaf/posts/5516478618381345
---------------------------
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบ ๑๘ (F-5 TH) ซึ่งผ่านการอัพเกรดแล้ว หมายเลข 21106
https://www.facebook.com/groups/441463545871708/posts/7232201896797805/