หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมทำการบินกับ บข. F-16 MLU

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 MLU ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 .... พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ในส่วนของการฝึกภาคสนามส่วนกองทัพอากาศ ในโอกาสนี้ ได้ร่วมทำการบินสังเกตการณ์ในที่นั่งหลัง กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก หรือ F-16 MLU หน่วยบินแยก ฝูงบิน 403 โดยมี พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ส่วนกองทัพอากาศ และ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1 ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา …ภาพ-ข่าว กองประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2191172350985864&set=pcb.2191174494318983&type=3&theater

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

F-16 A (eMLU) เครื่องแรกที่ได้รับการปรับปรุง ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ขึ้นทำการบินครั้งแรก

เครื่องบินรบ F-16 หมายเลข TS-1610 เครื่องแรก ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ที่ผ่านการปรับปรุงตามโปรแกรม eMLU ขึ้นทำการบินครั้งแรก ที่ฝูงบิน 3...เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

F-16 A/B จำนวน 10 เครื่อง ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย เข้ารับการอัพเกรด ภายหลังผ่านการใช้งานมา 30 ปี (1989 - 2019) การอัพเกรดดำเนินการโดย PT Dirgantara Indonesia และทีมงานของบริษัท Lockheed Martin โดยเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง ตามโปรแกรม Falcon Star การปรับปรุงนี้ทำให้เครื่องบินสามารถทำการบินได้ถึง 8,000 ชั่วโมงบิน และการปรับปรุงตามโปรแกรม eMLU ในส่วนของระบบ AVIONIC และ ระบบอาวุธ

โดยผู้แทนของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ได้กล่าวในวันพิธีการขึ้นบินครั้งแรกของ F-16 TS-1610 ว่า "เครื่องบินของเราที่ได้รับการอัพเกรดแล้ว มีขีดความสามารถเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว" จากคำกล่าวยังไม่มีรายละเอียดของการปรับปรุง และขีดความสามารถของเครื่องบินมีเพิ่มมากขึันเพียงใด แต่คาดว่า เครื่องบินน่าจะสามารถใช้อาวุธระยะไกลกว่าสายตา BVR ,ระเบิด JDAM...อุปกรณ์อื่นๆ อาทิ กระเปาะชี้เป้า Sniper ATP และหมวกบินติดศูนย์เล็ง JHMC เป็นต้น และในส่วนของระบบเรดาร์ ไม่แน่ใจว่าเป็นเรดาร์ใหม่เลย หรือเรดาร์เดิมที่อัพเกรดให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Royal Thai Air Force SAAB JAS-39C/D Gripen Exercise Pitch Black 2018

Exercise Pitch Black 2018 witnessed many firsts, and one of those was the return arrival of the Royal Thai Air Force with their SAAB JAS-39C/D Gripen Fighters from 701 Squadron, which are based at RTAF Base Surat Thani, in the southern region of Thailand. This deployment created many opportunities for the visiting crews and participating nations associated with ExPB18 to perfect their skills in the art of aerial warfare.
ASO’s videographer Mark Pourzenic was privileged to have obtained access during one of the morning launches and afternoon recoveries during the Exercise at RAAF Base Darwin as the Gripens taxied out for departure and their return.

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

RTAF White Paper 2020 、。。


RTAF White Paper 2020 、。。
สมุดปกขาวกองทัพอากาศ ปี พ.ศ.2563 、。。
By RTAF 、。。
Credit : RTAF Symposium 2020 、。。

ทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ และเป็นการกำหนดทิศทางในความร่วมมือ ระหว่างกองทัพอากาศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 、。。

“ กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้กำรสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ ”
- จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ

ยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 ของกองทัพอากาศ .. เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถกำลังทางอากาศ ตลอดจนความเข้มแข็งในมิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ 、。。

กองทัพอากาศจึงมุ่งเน้นการพัฒนากำลังพลให้สอดคล้องตามแนวทางทหารฉลาด อาวุธฉลาด และกลยุทธ์ฉลาด เพื่อให้มั่นใจว่า กองทัพอากาศ พร้อมปฏิบัติภารกิจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถและเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคได้อย่างภาคภูมิ 、。。
http://www.rtaf.mi.th/th/Documents/Banner/20022020%20RTAF%20White%20Paper%20THA.pdf

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินขับไล่ แบบ F-5TH และ UAV แบบ RTAF U1 ร่วมจัดแสดงในงาน Singapore Airshow 2020

กองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินขับไล่ F-5TH และอากาศยานไร้คนขับ RTAF U1 ร่วมจัดแสดงในงาน Singapore Airshow 2020
--------------------------------------
วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓)​ คณะทำงานของกองทัพอากาศ ได้เตรียมการและตรวจความพร้อมของการจัดแสดงอากาศยานพร้อมยุทโธปกรณ์ (Static Aircraft Display) สำหรับงานงาน Singapore Airshow​ 2020

โดยกองทัพอากาศได้นำอากาศยานเข้าร่วมจัดแสดง จำนวน ๓ เครื่อง ได้แก่ เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค หรือ F-5TH จากฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ จำนวน ๒ เครื่อง และ อากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U1 จากฝูงบิน ๔๐๔ กองบิน ๔ จำนวน ๑ เครื่อง

สำหรับงาน Singapore Airshow​ 2020 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ -​ ๑๖ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ ณ Singapore Changi Exhibition Center สาธารณรัฐสิงคโปร์

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

C DAY 2020 @ WING 21 Photo Gallery

ภาพชุด C DAY 2020 จากงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563  ที่ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ภาพถ่ายโดย Natee Sukcharoen