หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สารคดีพิเศษ กิจการต่อเรือราชนาวีไทย


แบบจำลองของเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งชุดเรือหลวงกระบี่ ลำที่สอง ที่กำลังทำการต่อ..

ร.ล.แหลมสิงห์ : การฝึกองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีกองเรือตรวจอ่าว

หมวดเรือฝึก กองเรือตรวจอ่าว (มวฝ.กตอ.กร.) ประกอบด้วย ร.ล.หัวหิน ร.ล.ราชฤทธิ์ ร.ล.สู้ไพรินทร์ และ ร.ล.แหลมสิงห์ ออกฝึกห้วง Sea Phase บริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่ 14 -16 ธ.ค.59 โดยการฝึกประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่
การเดินเรือผ่านช่องทางกวาด (Leadthrough EX)
การจัดเรือฉาก (SCREENEX)
การแปรกระบวน (MANEX)
การรับส่งสิ่งของในทะเล (RASEX)
การสื่อสารทางทัศนะ (NAVCOMEX)
การบรรณสาร (PUBEX)
การป้องกันภัยทางอากาศ (AAW)
การรบผิวน้ำ (ASUW)
การทอดสมอทางยุทธวิธี
การนำเรือแบบ Blind Pilotage
การตรวจค้น
การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAREX)
และการประลองยุทธิ์ (ร.ล.กระบุรี เข้ารวมกำลัง) ประลองยุทธิ์ร่วมกับ ร.ล.จักรีนฤเบศร ร.ล. นเรศวร ร.ล.ตากสิน ร.ล.สุโขทัย ร.ล.มกุฎราชกุมาร ร.ล.ตาปี และ ร.ล.คีรีรัฐ โดยมีอากาศยานเข้าร่วมการฝึก แบบ F-27 Mk 200 ฮ. Super lyxn 300 และ EC-145 /By Admin ต้นปืน 561
ยิงทำนองยุทธ์ :> ร.ล.แหลมสิงห์ ทำหน้าที่ SAG Bravo COM (Surface Action Group Bravo Commander) โดยมีเรือใน SAG ประกอบด้วย ร.ล.แหลมสิงห์ และ ร.ล.สู้ไพรินทร์ เข้าใช้อาวุธต่อเป้าพื้นน้ำ ในการฝึกยิงอาวุธประจำเรือ ของกองเรือตรวจอ่าว เมื่อ 21 ธ.ค.59 โดยในใช้อาวุธ ได้แก่
ปืน 76/62 Oto Melara
ปืนกล 30 MSI
และ ปืนกล .50 นิ้ว
By Admin ต้นปืน561
การเดินเรือในทัศนวิสัยจำกัด.. Blind Pilotage เป็นการฝึกการนำเรือ ด้วยชุดนำเรือโดยมี "ต้นหน" หัวหน้าแผนกเดินเรือ เป็นผู้ดำเนินการในการวางแผนเส้นทาง กำหนดที่หมาย แบริ่ง ระยะ อันตรายต่างๆ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในน่านน้ำจำกัด หรือ ในบริเวณที่ทัศนวิสัยไม่ดี ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เป็นต้น
ในการฝึกองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธี กองเรือตรวจอ่าว ประจำปี งป.60 ร.ล.แหลมสิงห์ ได้ฝึกการนำเรือในทัศนวิสัยจำกัด (Blind Pilotage) ในเส้นทาง เกาะกูด ถึง เกาะไม้ซี้ใหญ่ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการนำเรือของชุดนำเรือ โดยได้ปิดม่าน หน้าต่างสะพานเดินเรือ และเดินเรือด้วยระบบเรดาร์เพียงอย่างเดียว / By Admin ต้นปืน 561

**JMSDF New Class DD-115 AKIZUKI*JMSDF destroyer DD-115 AkizukiDD-115 Akizuki ..


คลิก! เข้าไปรับชม VDOCARAT Thailand-Ship Formations


Published on Jun 23, 2016
GULF OF THAILAND (June 20, 2016) - The forward-deployed Whidbey Island Class dock landing ship USS Ashland (LSD 48) participates in ship formations with partner nations in support of exercise Cooperation Afloat Readiness and Training.CARAT is a series of annual, bilateral maritime exercises between the U.S. Navy, U.S. Marine Corps and the armed forces of nine partner nations to include Bangladesh, Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Singapore, the Philippines, Thailand and Timor-Leste. The Ashland is assigned to U.S. 7th Fleet. (U.S. Navy photos by Lance Cpl. Carl King Jr/. Released) <> See photos from CARAT Thailand on Flickr.
คลิก! เข้าไปรับชม..

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทำบุญวันสถาปนาหน่วยกองเรือยุทธการ

พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์  ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑  กองเรือยุทธการ  เข้าร่วมในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาหน่วยกองบัญชาการกองเรือยุทธการ ครบรอบ ๙๓ ปี  ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

ที่มา: http://www.frigate1.com/index.php/th/generalnews/328-2016-12-21-06-18-32

การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี..

พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ผู้บังคับหมวดเรือฝึกฯ ประกอบด้วย ร.ล.สุโขทัย ร.ล.มกุฎราชกุมาร ร.ล.ตาปี และ ร.ล.คีรีรัฐ ออกเรือฝึกยิงอาวุธประจำเรือ และการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ในการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๑ ประจำปี งป.๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ บริเวณพื้นที่อ่าวไทย

ที่มา: http://www.frigate1.com/index.php/th/generalnews/327-2016-12-19-03-42-36

EC645T2 ปฏิบัติการ Hoist Transfer ร่วมกับเรือ ต.994

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ฝูงบิน 202 จัด ฮ.ลล.(EC645T2) ปฏิบัติการ Hoist Transfer ร่วมกับเรือตรวจการร์ใกล้ฝั่ง ต.994 ..

ที่มา: ฝูงบิน202 กองการบินทหารเรือ