หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

MARSUN - M36 PATROL BOAT T.114 – T.115

—————————————————
Navy For Life
29 มีนาคม เวลา 16:30 น.
ในวันนี้ กองทัพเรือได้ทำพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุด เรือ ต.114 จำนวน 2 ลำ ประกอบด้วย เรือ ต.114 และ เรือ ต.115

เรือทั้งสองลำเป็นเรือที่ต่อขึ้นด้วยการออกแบบและต่อเรือโดย บริษัท มาร์ซัน จำกัด ซึ่งเป็นอู่ต่อเรือของคนไทย 100% โดยทั้งนี้ เรือทั้งสองลำจะเข้าสังกัดในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุด เรือ ต.10 และ เรือ ต.91 ที่ทยอยปลดประจำการจนใกล้ครบทุกลำแล้วในเวลานี้

สิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมคือ เรือ ชุด ต.111 นั้น ติดตั้งปืนหลัก ขนาด 20 มม. GI-2 แต่ในเรือ ชุด ต.114 นั้นได้เปลี่ยนไปใช้ปืนหลัก ขนาด 30 มม. MSI DS-30 A2 ซึ่งใช้ระบบควบคุมการยิงของ MSI เอง (ที่ผ่านมาเรือที่ใช้ปืน 30 มม. ของบริษัท MSI จะใช้ ระบบควบคุมการยิงแบบ Mirador ประกอบกับ CMS แบบ TACTICOS) ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น