หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

กองเรือยุทธการ สถาปนาครบรอบ 96 ปี แห่งการก่อตั้ง

***เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 62 พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ (ผบ.กร.) เป็นประธานนำข้าราชการในสังกัด ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะต่อ ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) พร้อมยิงปืนทอดเกียรติ 19 นัด เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปี แห่งการสถาปนาหน่วยกำลังรบทางเรือ กองเรือยุทธการ ณ พระตำหนักเขาแหลมปู่เจ้า ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

***จากนั้น ได้เดินทางให้โอวาท แก่กำลังพลนักรบทางเรือ ณ ดาดฟ้าเรือหลวงตากสิน ดังมีใจความสำคัญ ที่ให้เหล่านักรบได้ตราตรึง โดยน้อมนำนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า “เกียรติยศไม่ได้มีมาแต่กำเนิด แต่เกิดจากการกระทำ ต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างจริงใจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม” ก่อนจะมีพิธีสงฆ์ ณ กองบัญชาการ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ ดวงวิญญาณผู้วายชนม์ ท่ามกลางอดีตผู้บังคับบัญชา และผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมาก

***กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยกำลังหลักทางเรือของกองทัพเรือไทย ถือกำเนิดมายาวนานเกือบ 100 ปี ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2466 ในชื่อเริ่มแรกว่า กองทัพเรือ ขึ้นตรงกับกระทรวงทหารเรือ ต่อมา ผลจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกองทัพ โดยการยุบรวมกระทรวงทหารบก กับกระทรวงทหารเรือ ขึ้นเป็นกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือในยุคนั้น ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กองเรือรบ” และเป็นกองเรือยุทธการ เมื่อปี 2494 ในที่สุด และได้ถือเอาวันจัดตั้งในปี 2466 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และได้มีการพัฒนากำลังรบ ให้เป็นหน่วยกำลังรบทางเรือ ที่มีความพร้อมรบสูงสุด และพร้อมในทุกภารกิจมาตราบจนปัจจุบัน

***ณัฐภูมินทร์ – พัชรพล ปานรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี /ป๊อปพิฆาตชายฝั่ง

A Vow to the King, 2020 Thai Military Parade

Thaiarmedforce.com ...ครั้งหนึ่งของชีวิตราชการของทหารและตำรวจที่ได้กล่าวคำถวายคำสัตย์ปฏิญาณ อันศักสิทธิ์ ในพิธีสวนสนาม ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ของทหารและตำรวจ ที่ดังกึกก้อง ต่อหน้าพระพักต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์จอมทัพไทย

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตำรวจ (18 ม.ค. 63)


พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ (ฉบับย่อ)

2020 Royal Thai Armed Force Parade

Thai Military Aircraft and Vehicle in 2020 Military Parade 

บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีสวนสนาม "วันกองทัพไทย"

บรรยากาศ การฝึกซ้อมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ครับ
https://www.youtube.com/watch?v=KFtJ2xRUvu8
Cr.Photo: Weerapon Promluangsri

การซ้อมสวนสนาม "วันกองทัพไทย 18 ม.ค.2563"

แสนยานุภาพ... ‘กองทัพไทย’ ซ้อมใหญ่พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร – ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย เพื่อความพร้อมในวันจริง 18 ม.ค. นี้ ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 ที่ทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสามารถ ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็น “องค์จอมทัพไทย”
https://www.youtube.com/watch?v=KWkFdSXOs9M
Cr.Photo: Weerapon Promluangsri

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

กองทัพเรือ ร่วม จังหวัดตราด จัดพิธี “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง”

กองทัพเรือ ร่วม จังหวัดตราด จัดพิธี “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” ทัพเรือภาคที่ 1 จัดเรือหลวงตากสิน ร่วมพิธีสุดยิ่งใหญ่ เชิดชูเกียรติทหารเรือไทย

17 มกราคม 2563 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด: กองทัพเรือ ร่วม จังหวัดตราด จัดพิธี “วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ.2563” ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีฯ และในการนี้ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ได้จัดตั้งหมู่เรือเฉพาะกิจงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ประกอบด้วย เรือหลวงตากสิน เรือหลวงเทพา เรือ ต.97 และ เรือ ต.236 สนับสนุนในพิธีสดุดีและพิธีวางพวงมาลา ณ บริเวณเกาะลิ่ม โดย พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมในพิธีฯ และ นาวาเอก สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เสนาธิการกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๑ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฯ


สืบเนื่องจากการที่ กองทัพเรือ และ จังหวัดตราด ได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของทหารเรือไทยที่ได้สู้รบกับกองเรือฝรั่งเศสที่มารุกราน ซึ่งแม้กองเรือไทยจะมีกำลังน้อยกว่าแต่ก็สามารถต่อสู้ได้อย่างสมเกียรติ จนทำให้กองเรือฝรั่งเศสได้รับความเสียหายจนต้องล่าถอยกลับไป การสู้รบในครั้งนั้น ฝ่ายไทยสูญเสียเรือรบ จำนวน 3 ลำ และทหารเรือไทยต้องพลีชีพ จำนวน 36 นาย เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมในครั้งนั้น กองทัพเรือจึงได้ร่วมกับจังหวัดตราด จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อรำลึกในวีรกรรมของทหารเรือไทย และเพื่อเชิดชูเกียรติทหารเรือไทยที่ได้ทำการสู้รบจนเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่

ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
กองทัพเรือ Royal Thai Navy