หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘


พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือคนที่ ๕๐ ได้ให้นโยบายแก่ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน­ราชการต่างๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแนวทา­งการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในการร่วมกันก้าวไปสู่ความ­สำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า "กองทัพเรือจะเป็นหน่วยงานความมั่นคง­ทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ" ทั้งนี้ได้กำหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก­องทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๖๗ รวมทั้งสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองข­องประเทศในปัจจุบัน

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ภาพภายในรถถังหลัก OPLOT - กองทัพบกไทย

มาอีกแล้วครับภาพภายในรถถังหลัก OPLOT ของกองทัพบกไทย ซึ่งเป็นภาพล่าสุด โดยภาพแรกเป็นภาพภายในสถานีของผู้บังคับรถในบางมุม และภาพที่สองเป็นภาพภายในสถานีพลขับในบางมุมเช่นกัน

ภาพถ่ายจาก: Hannarong Flame Fungsuk

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รวมภาพเขี้ยวเล็บกองทัพบกไทย

รถถังเบาแบบ 32 (Commando Stingray) เข้าประจำการเมื่อปี พ.ศ. 2532 น้ำหนัก 22.6 ตัน อาวุธหลัก ปืนใหญ่รถถังแบบ L7A3 ขนาด 105 มม. อาวุธรอง ปืนกลร่วมแกนขนาด 7.62 มม. ปืนต่อสู้อากาศบานขนาด .50นิ้ว (12.7 มม.) พลประจำรถ 4 นาย (ผู้บังคับรถ/พลขับ/พลยิง/พลบรรจุ) ความเร็ว 70 กม./ชม. ระยะทำการ 300 กม.
รถถังเบาแบบ 21 (Scorpion) ร่วมสาธิตที่ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2557
รถถังหลัก M48A5 เข้าประจำการในกองทัพบกมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 จนถึงปีนี้ก็ 35 ปีแล้ว
รถถังหลัก M60A1 เข้าประจำการครั้งแรก สังกัด กองพันทหารม้าที่ 20 รักษาพระองค์(ม. พัน 20 รอ.) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2534 จำนวน 51 คัน
รถถังหลัก M60A3 กองพันทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์
ถสายพานลำเลียงพลแบบ 85 นับเป็นอาวุธหลักๆที่กองทัพบกจัดหาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียงชนิดเดียวที่ใช้งานได้ดีเยี่ยมและยังคงประจำการอยู่จนถึงปัจจุบัน บรรจุเข้าประจำการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2530 รถสายพานลำเลียงพล แบบ 85 มีน้ำหนักพร้อมรบ 13.6 ตัน อาวุธหลักคือ ปืนกลต่อสู้อากาศยานขนาด 12.7 มม. ความเร็วสุงสุด 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทำการ 500 กิโลเมตร พลประจำรถ 2 นาย ลำเลียงทหารพร้อมอาวุธ 11 นาย
จรวดหลายลำกล้อง DTI-1 วิจัยและพัฒนาโดย สปท. ระยะยิงไกลสุด 180 กม. รัศมีการทำลาย 70 เมตร
อาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานระดับต่ำ STARSTREAK นำวิถีด้วยเลเซอร์ มีระยะยิงใกล้สุด 400 เมตร ยิงไกลสุด 7 กม. ระยะยิงหวังผล 5 กม. มีความเร็ว 3.5 มัค
ปืนใหญ่อัตตาจร Caesar จาก ป. พัน 721 กองทัพบกไทย ทำการยิงสาธิต ที่สนามยิงปืนใหญ่เขาพุโลน ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ฮ.ท.1 หรือ Bell UH-1H ในกองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1
เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ 212 (Bell 212)
ฮ.ท.206 หรือ Bell 206 ในกองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1 ภารกิจของกองร้อยทหารม้าอากาศคือ ทำการลาดตระเวน ระวังป้องกัน และสนับสนุนการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยดำเนินกลยุทธ์ใน การทำลายกำลัง และระบบอาวุธข้าศึก ด้วยการปฏิบัติการทางอากาศ
ฮ.จ.1 AH-1F Huey Cobra ในกองร้อยทหารม้าอากาศที่ 1 ซึ่งเป็นหน่วยของกองทัพบก ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
ฐานยิงจรวดขนาด 122 มม. แบบลากจูง ติดตั้งชุดท่อยิงแบบ Pod จำนวน 20 ท่อยิง (โดยการติดตั้งขาหยั่ง ควบคุมการยิงด้วยระบบไฮดรอลิคที่สามารถปรับทิศทางการยิงได้ ใช้เป็นฐานยิงจรวด สามารถติดตั้งชุดท่อยิงได้ 2 ชุด รวม 40 ท่อยิง) วิจัยพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ภาพแสดงการ Load ท่อรองในของจรวด 122 มม.ออกจากท่อยิงของท่อจรวด DTI-1 ขนาด 302 มม.ภายหลังเสร็จสิ้นการยิง
ระบบจรวดหลายท่อยิงอัตตาจร SR 4 ขนาด 122 มม.
การยิงจรวด 122 มม.จากฐานยิงจรวด DTI-1 ขนาด 302 มม. โดยใช้ท่อรองใน
เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวณตรวจการณ์และโจมตีเบาแบบ AS 550 FENNEC
เฮลิคอปเตอร์ Mi-17 V5
รบพิเศษกองทัพบกไทย ..ชุดโจมตีปฏิบัติการทางน้ำพร้อมอาวุธปืนบนเรือยาง Zodiac รุ่น FC 470
ชุดปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกไทย จู่โจมช่วยเหลือตัวประกัน โดยโรยตัวทางดิ่งจาก ฮ.แบล็คฮอว์ค
ปฏิบัติการจู่โจมทางน้ำของหน่วยรบพิเศษกองทัพบกไทย
จรวดหลายลำกล้องแบบ 31 ของกองทัพบกไทย ขณะทำการยิง จรวดมีขนาด 130 มม. ระยะยิงไกลสุด 10 กม. ทำการยิงจรวดทั้ง 30 นัด ได้หมดภายใน 18 วินาที มีอำนาจการทำลายครอบครุมพื้นที่ 30,000 ตร.เมตร

ภาพถ่ายและรายละเอียดจาก Combat Zones

รถถังเบา Scorpion และ Commando Stingray - กรมทหารม้าที่ 3

ภาพสวยๆ ของรถถังเบา Scorpion และ Commando Stingray - กรมทหารม้าที่ 3 โดยเป็นภาพที่ถ่ายในระหว่างที่ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ ..
*พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ค่ายพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมี พลตรี บรรเจิด ฉางปูนทอง ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 นำกำลังพลให้การต้อนรับ ซึ่ง ม.3 รับผิดชอบการแสดงการปฏิบัติทางยุทธวิธี และนำกำลังพลเข้ารับฟังโอวาท ณ สนามหน้าแหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง

ภาพถ่ายและรายละเอียดจาก กรมทหารม้าที่ 3
วิดีโอที่เกี่ยวข้อง:-
https://www.facebook.com/video.php?v=719826041435031&set=o.704804719545614&type=2&theater

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สารคดีเนื่องในวันกองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๗


"กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ" สารคดีเนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๗

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ภาพกิจกรรม "ศูนย์การทหารม้า"

เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ พลตรี วิบูลย์พงศ์ อินทะพงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ตรวจเยี่ยม โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า โดยมี พันเอก พงศ์พันธุ์ สายทิพย์วดี รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จว.สระบุรี

*เครื่องฝึกซิมูเลเตอร์ รถถังหลัก OPLOT

ที่มา: ตรวจเยี่ยมหน่วย รร.ม.ศม.