หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

นักบินพร้อมรบ ฝูงบิน 403

Spinner
6 เมษายน เวลา 13:59 น.
“Combat Ready Class XXIX 403 Squadron“ 
.
“Combat Ready” หรือ “นักบินพร้อมรบ” คือนักบินที่ผ่านการฝึกฝนการบินทั้งภาควิชาการและภาคการบินรวมถึงการใช้อาวุธกับอากาศยานแบบนนั้นๆ จนได้รับความชำนาญและสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจกับอากาศยานได้เต็มขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
--------------------------------
“Combat Ready Class XXIX 403 Squadron”
.
“Combat Ready” is a condition which the pilot will be able to perform consistent combat operations on military system or technology in this case, the fighter aircraft. 
----------------------------------
ภาพ
นาย กันตพงศ์ สุขโข
นาย กนิษฐ์ ชาติกานนท์
นาย ณัฐนนท์ ถาวรธรรมฤทธิ์
นาย ยศวัฒน์ เชือดกิ่ง

https://www.facebook.com/SpinnerTeam/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น