หน้าเว็บ

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

รวมภาพเรือฟริเกตของกองทัพเรือไทย เมื่อเข้าอู่แห้ง

รวมภาพเรือฟริเกตของกองทัพเรือไทย เมื่อเข้าอู่แห้ง เพื่อรับการซ่อมทำฯ ที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช โดย อู่กรุงเทพ ..

เรือหลวงบางปะกง (456)
เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (461)
เรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย (462)
ภาพล่าสุดของ เรือหลวงนเรศวร (421) เข้ารับการทำสี..


วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการปรับปรุงเรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร ระยะที่ 1 - 3

ภาพล่าสุดของเรือหลวงนเรศวร ระหว่างเข้ารับการทำสี ที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช โดย อู่กรุงเทพ


ที่มา:-
http://www.dockyard.navy.mi.th/doced/Homepage/sontetset_files/index_son_teat.htm
http://www.dockyard.navy.mi.th/doced/Homepage/sontetset_files/varasan_dock58/04.pdf

On the Job Training ขั้นตอนการออกแบบ เรือฟริเกตสมรรถนะสูง..


ที่มา:-
http://www.dockyard.navy.mi.th/doced/Homepage/sontetset_files/index_son_teat.htm
http://www.dockyard.navy.mi.th/doced/Homepage/sontetset_files/varasan_dock58/10.pdf