หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

รวม VTR ผู้บัญชาการทหารเรือ....

Video Presentation ความยาวประมาณ ๕ นาที ที่นำเสนอเนื่องในโอกาสที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เยี่ยมพบปะนายทหารนักเรียน โรงเรียนนายทหารชั้นต้น เมื่อ ๑ มี.ค.๖๔  ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ที่สะท้อนนัยสำคัญของการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ โดยมีเนื้อหาสำคัญที่พูดถึง
 “...เรือหลวง...เรือรบแห่งราชนาวี ยังคงเดินหน้า เช่นเดียวกับกองทัพเรือที่ไม่เคยหยุดพัฒนา...พลังสำคัญที่ทำให้กองทัพเรือของเรายังสามารถเดินหน้าอย่างทรงพลัง ไม่มีวันหมดสิ้น..ก็คือ..นายทหารนักเรียนแห่งโรงเรียนนายทหารชั้นต้นแห่งนี้ที่กำลังจะก้าวออกไปอย่างเปี่ยมด้วยคุณภาพ พร้อมที่จะเป็นพลังสำคัญ พลังแห่งราชนาวี”
Video Presentation ความยาวประมาณ ๕ นาที ที่นำเสนอเนื่องในโอกาสที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เยี่ยมพบปะนักเรียนพันจ่า โรงเรียนพันจ่า เมื่อ ๑ มี.ค.๖๔  ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ที่สะท้อนนัยสำคัญของการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ โดยมีเนื้อหาสำคัญที่พูดถึง
 “...และในท้ายที่สุด...เฟืองทุกตัวก็จะได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ นำพากองทัพเรือของเราสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ พวกท่านกำลังจะก้าวเดินออกมาเป็นส่วนสำคัญของผู้นำทุกระดับ เป็นส่วนสำคัญของหน่วยงาน เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันกองทัพเรือของเราให้บรรลุเป้าหมายในทุกภารกิจ...ด้วยคุณภาพของพวกเราทุกคนที่ผ่านการเรียนรู้อย่างตั้งใจ..ณ โรงเรียนพันจ่าแห่งนี้”
Video Presentation ความยาวประมาณ ๕ นาที ที่นำเสนอเนื่องในโอกาสที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เยี่ยมพบปะนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารอาวุโส เมื่อ ๑ มี.ค.๖๔  ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ที่สะท้อนนัยสำคัญของการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ โดยมีเนื้อหาสำคัญที่พูดถึง
 “...ก้าวจากนี้ต่อไป..กับก้าวที่สำเร็จการศึกษาจาก “นักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ” คือผลผลิตสำคัญในการเป็นกลไกของการบริหารจัดการ การพัฒนาขับเคลื่อนกองทัพเรือ  เพราะว่าพวกเราคือผู้ที่ช่วยให้ต้นไม้แห่ง  ราชวีนี้ คงอยู่อย่างสมบูรณ์และมีคุณค่าตลอดไป”
Video Presentation ความยาวประมาณ ๕ นาที ที่นำเสนอเนื่องในโอกาสที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เยี่ยมพบปะนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ เมื่อ ๑ มี.ค.๖๔  ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ที่สะท้อนนัยสำคัญของการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ โดยมีเนื้อหาสำคัญที่พูดถึง
 “...ก้าวจากนี้ต่อไป..ก้าวที่สำเร็จการศึกษาจาก “โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ” คือก้าวที่สำคัญยิ่ง หากเปรียบ “กองทัพเรือ” คือ “กำลังทางเรือ” กำลังรบของกองทัพเรือนั้น กำลังทางเรือนี้รอการก้าวมาของพวกเราเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนา นำพาไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ เพราะกองทัพเรือ คือ กำลังแห่งความมั่นคงของประเทศไทยที่สำคัญ...และวันนี้ขอให้เป็นอีกวันที่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้พวกเราทุกคนก้าวเดิน”
Video Presentation ความยาวประมาณ ๕ นาที ที่นำเสนอเนื่องในโอกาสที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เยี่ยมพบปะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ เมื่อ ๑ มี.ค.๖๔  ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.ศาลายา จ.นครปฐม ที่สะท้อนนัยสำคัญของการเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ โดยมีเนื้อหาสำคัญที่พูดถึง
 “....ก้าวจากนี้ต่อไป..กับก้าวที่สำเร็จการศึกษาจาก “วิทยาลัยการทัพเรือ” คือก้าวที่สำคัญยิ่ง เพราะช่วงเวลาที่พวกเรามารวมตัวกันเพื่อทบทวนและศึกษาในอันที่จะแสวงหาความมั่นใจบนหลักการและข้อเท็จจริง ณ สถาบันแห่งนี้ จะทำให้พวกเราคือกำลังสำคัญที่จะร่วมกันนำพากองทัพเรือรวมทั้งองค์กรของท่านสำหรับท่านที่มาร่วมเดินทางด้วยกัน สู่เป้าหมายในยุทธศาตร์ที่กำหนดไว้...และวันนี้ขอให้เป็นอีกวันที่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้พวกเราทุกคนก้าวเดิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น