หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564

รวมภาพเรือรบแห่งราชนาวีไทย EP.5

เรือหลวงนเรศวร (FFG-421) และ เรือหลวงตากสิน (FFG-422) เป็นเรือฟริเกต สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ จัดเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูง ที่มีขีดความสามารถสูงรองจาก เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช (FFG-471) ของกองทัพเรือไทยในขณะนี้ ...
—————————————————
เรือหลวงนเรศวร (FFG-421)
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
31 สิงหาคม 2015

วันที่ 30 สิงหาคม 2558 เรือหลวงนเรศวร ได้ทำการทดสอบยิงอาวุธ ESSM (EVOLVED SEASPARROW MISSILE) ที่ CELL 4 (จากแท่น VLS ช่องด้านบนซ้ายมือสุด) ผลการยิง ESSM เป้าหมาย DRONE ที่ปล่อยมาจาก U.S.S. GERMAN TOWN เป้าหมายถูกทำลายเรียบร้อย ที่ระยะยิงประมาณ 9 nm.
https://www.facebook.com/226312960785639/posts/877457495671179/
รับชมการยิง ESSM นาทีที่ 3.35 >
ESSM Missile Launch from HTMS.Naresuan
—————————————————
เรือหลวงตากสิน (FFG-422)
28 ธันวาคม 2017
กำลังพลของเรือ ทำการฝึกยิงอาวุธประจำเรือ ได้แก่ ปืนใหญ่เรือ BAE Mk 45 mod 2 ขนาด 127 มม./54 คาลิเบอร์ ,ปืนใหญ่กล MSI-DSL/ATK DS30MR Mk 44 ขนาด 30 มม./70 คาลิเบอร์ และ ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด 12.7 มม.
https://www.youtube.com/watch?v=XrEEkdhcs20
WeaponEx FFG422
—————————————————
—————————————————
โรงเรียนนายเรือ
4 มีนาคม 2021
เรือหลวงนเรศวร ณ ท่าเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ
—————————————————
การฝึก ทร.64
24 มีนาคม เวลา 08:24 น.
Royal Thai Navy ready to protect Andaman Sea

เรือหลวงตากสิน และเรือต่างๆ ของกองทัพเรือ ในการแสดงศักยภาพเตรียมพร้อมพิทักษ์พื้นที่ทะเลฝั่งอันดามัน  ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2564 ณ กลางทะเลพื้นที่แหลมพันวา จังหวัดภูเก็ต
—————————————————
เรือหลวงตากสิน (FFG-422)
H.T.M.S. TAKSIN 422
ทำการยิง Harpoon Block 1C เมื่อ วันที่ 25 มี.ค. 64 ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564
เป็นการยิงอาวุธปล่อยต่อเป้าที่ระยะ 55 ไมล์ทะเล หรือประมาณ 102 กิโลเมตร นับเป็นการยิงไกลสุดที่เคยทำการยิงมาในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้หัวระเบิดจริง
กองเรือยุทธการ Royal Thai Fleet
11 กุมภาพันธ์

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมรบ ของเรือหลวงตากสิน เพื่อเตรียมการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมรบของ ร.ล.ตากสิน เพื่อให้มีความพร้อมในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ซึ่งมีการฝึกการปฏิบัติการของกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล และการฝึกยิงอาวุธที่มีความสำคัญ โดยเน้นย้ำในการฝึกให้กำลังพล มีความพร้อมทั้งด้านองค์บุคคล (ความรู้ ร่างกาย)  องค์วัตถุ (ยุทโธปกรณ์) และยุทธวิธี (การปฏิบัติ) รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการเตรียมการฝึกของเรือ เพื่อให้กำลังทางเรือของกองเรือยุทธการที่เข้าร่วมฝึก ได้มีความรู้ กำลังใจ กำลังกาย พร้อมต่อการฝึกต่างๆ ที่กำลังจะมาถึง เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ และเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
—————————————————
Sompong Nondhasa
29 เมษายน 2018
เรือหลวงนเรศวร และ เรือหลวงตากสิน เข้าร่วมทำการฝึกทางทะเลกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา...
—————————————————
เรือหลวงตากสิน (FFG-422)
H.T.M.S. TAKSIN 422
พิธีส่งหมู่เรือสวนสนามทางเรือเกาหลีใต้/ ฝึกผสม ACMEX 2018

ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ก.ย.๖๑ เวลา ๑๗๐๐ พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ เสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทนผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้เป็นประธานในพิธีส่ง หมู่เรือสวนสนามทางเรือเกาหลีใต้ ๒๐๑๘ และฝึกผสม Asean China Maritime Exercise 2018 (ACMEX 2018) ณ บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

๑. เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การจัดตั้งกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ทางกองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี ได้จัดพิธีสวนสนามทางเรือ ณ เกาะเจจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี กองทัพเรือมิตรประเทศต่างๆ จำนวน ๔๒ ประเทศ เข้าร่วมเฉลิมฉลอง และมีจำนวน ๑๔ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งเรือเข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือในครั้งนี้ และภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวนสนามทางเรือ กองทัพเรือจะเข้าร่วมการฝึกผสม ASEAN CHINA MARITIME EXERCISE 2018 (ACMEX 2018) ณ เมืองจ้านเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกด้วย

๒. พิธีสวนสนามทางเรือ ณ เกาะเจจู สาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ชื่อสากลว่า “International.Fleet Review JEJU 2018” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ ต.ค.๖๑ ในส่วนของกองทัพเรือได้จัดหมู่เรือสวนสนามทางเรือเกาหลีใต้ ๒๐๑๘ เข้าร่วม โดยมี พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ เป็นผู้บังคับหมู่เรือสวนสนามทางเรือเกาหลีใต้ ๒๐๑๘ มีกำลังทางเรือประกอบด้วยเรือจำนวน ๒ ลำ ได้แก่ เรือหลวงตากสิน (เรือฟริเกต) และเรือหลวงกระบี่ (เรือตรวจการไกลฝั่ง) พร้อมกำลังพลในหมู่เรือสวนสนามทางเรือเกาหลีใต้จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๕ นาย เข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ ณ เกาะเจจู สำหรับภารกิจของหมู่เรือสวนสนามทางเรือเกาหลีใต้คือการเข้าร่วมในพิธีสวนสนามทางเรือ และฝึกผสมต่างๆ เพื่อดำรงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือ กับ กองทัพเรือมิตรประเทศ และเป็นการแสดงความพร้อม และศักยภาพของกองทัพเรือ ให้เป็นที่ประจักษ์กับ กองทัพเรือชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรมที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในการเดินทางในครั้งนี้ ได้แก่ การสวนสนามทางเรือ การสวนสนามทางบก การเยี่ยมชมเรือรบของชาติต่างๆ การเยี่ยมเมืองท่าต่างๆ การฝึกผสมการปราบเรือดำน้ำ Multinational.Combined.Anti-Submarine Exercise.(CASEX) และการฝึกปฏิบัติการทางเรือกับ กองทัพเรือมิตรประเทศ (Combined Passing Exercise) เป็นต้น

๓. ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีสวนสนามทางเรือ เรือหลวงตากสินจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกผสมASEAN CHINA MARITIME EXERCISE 2018 (ACMEX 2018) ระหว่าง ๒๒ – ๒๘ ต.ค.๖๑ ณ เมืองจ้านเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ กองทัพเรือมิตรประเทศ อีกจำนวน ๙ ประเทศ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเชีย ประเทศบรูไน และประเทศสิงคโปร์ สำหรับการฝึกผสม ACMEX 2018 เป็นการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติในการเข้าพื้นที่เกิดเหตุ การปฏิบัติในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในลักษณะกองเรือ (Search and Rescue Screen) การปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะ การใช้เฮลิคอปเตอร์ (Helo Cross Deck) และการปฏิบัติในการส่งกลับสายแพทย์ (Medical Evacuation)

๔. ในโอกาสที่กองทัพเรือได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามทางเรือ และการฝึกผสมร่วมกับ กองทัพเรือมิตรประเทศต่างๆ นั้น เป็นการแสดงออกถึงศักยภาพ และความพร้อมของกองทัพเรือ และที่สำคัญคือทำให้เกิดประโยชน์แก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในสาขาการปฏิบัติการทางเรือต่างๆ การเดินทางไกลในทะเล และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกำลังพลของกองทัพเรือกับกำลังพลของกองทัพเรือมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต
https://thaidefense-news.blogspot.com/2018/09/acmex-2018.html#more
—————————————————
—————————————————
26 พฤศจิกายน 2018
เรือหลวงนเรศวร และ เรือหลวงตากสิน — ที่ ท่าเรือแหลมเทียน
—————————————————
11 มีนาคม 2019
เรือหลวงนเรศวร — ที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
—————————————————
24 มีนาคม 2019
เรือหลวงนเรศวร ...
—————————————————
15 พฤษภาคม 2019
เรือหลวงนเรศวร — ที่ ท่าเรือแหลมเทียน
—————————————————
26 มิถุนายน 2019
เยี่ยมชมเรือ — ที่ เรือหลวงนเรศวร
—————————————————
—————————————————
Sompong Nondhasa
12 สิงหาคม 2020
เรือหลวงนเรศวร เเสดงความรักที่มีต่อ "เเม่" ทุกคน โดยกำลังพลทั้งหมดของเรือหลวงนเรศวรกว่า 140 นาย ร่วมเเปลอักษรคำว่า 421 รูปดวงใจ และ MOM กลางทะเลอ่าวไทย ในระหว่างที่เรือร่วมภาระกิจการฝึกยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ประจำปี 2563 ..ภาพจากกองทัพเรือ
—————————————————
ยุทธวิธีเรือผิวน้ำ 63
14 สิงหาคม 2020
เรือหลวงนเรศวร และ เรือหลวงตากสิน ร่วมการฝึกหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ 63
Credit ภาพโดย CVH-911
—————————————————
เรือหลวงนเรศวร (FFG-421)
ธันวาคม 2020
เข้าร้บการซ่อมทำ — ที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
—————————————————
เรือหลวงนเรศวร (FFG-421)
กุมภาพันธ์ 2021
เข้าร้บการซ่อมทำ — ที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ
—————————————————
เรือหลวงนเรศวร (FFG-421)
มีนาคม 2021
ออกเรือ เพื่อทดลองเรือในทะเล
—————————————————
เรือหลวงนเรศวร (FFG-421)
รวมพล คนรักทหารเรือ (I Love Navy)
12 มีนาคม 2021

นักเรียนนายเรือ ออกเดินทางฝึกภาคทะเล ปรับแผน ฝึกภาคต่างประเทศเป็นในพื้นที่อ่าวไทยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ทำพิธีเปิดการฝึกปฏิบัติภาคทะเลของ นักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งทำการฝึกระหว่างวันที่ 5 - 31 มีนาคม 2564 ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1 - 4 และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 409 นาย เข้ารับการฝึกโดยมี พลเรือตรี ประวุฒิ รอดมณี เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ประกอบกำลังด้วย เรือหลวงนเรศวร มี นาวาเอก ทรงวิทย์ เรืองไวทย เป็นผู้บังคับการเรือ / เรือหลวงบางปะกง มี นาวาเอก เดช คุรุรัตน์ เป็นผู้บังคับการเรือ และ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร มี นาวาโท ชัยประสิทธิ์ สมปอง เป็นผู้บังคับการเรือ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการฝึกในครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติบนพื้นฐานของ “ปฏิบัติอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” เพื่อให้ นักเรียนนายเรือ มีความคุ้นเคยกับเรือ มีชั่วโมงทะเล โดย นักเรียนนายเรือ ชั้น 4 จะทำหน้าที่นายทหารประจำเรือ นักเรียนนายเรือ ชั้น 3 ทำหน้าที่พันจ่าเรือ นักเรียนนายเรือ ชั้น 2 ทำหน้าที่พรรคกลิน นักเรียนนายเรือ ชั้น 1 ทำหน้าที่จ่าเรือ และ ในส่วนของนักเรียนนายเรือ ชั้นใหม่ที่เพิ่งรับตัวมาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร ทำหน้าที่พลทหาร

สำหรับการฝึกปฏิบัติภาคทะเลฯ ในครั้งนี้ เป็นการปรับแผนจากการฝึกปฏิบัติภาคทะเลต่างประเทศ มาเป็นฝึกปฏิบัติภาคทะเลในประเทศพื้นที่อ่าวไทย เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
https://www.facebook.com/ILoveRoyalThaiNavy/posts/3836067343143279
—————————————————

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น