หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เรือประเภทต่างๆ ที่ต่อโดยบริษัท Marsun สำหรับกองทัพเรือไทย

เรือประเภทต่างๆ ที่ต่อโดย บริษัท มาร์ซัน จำกัด ที่เข้าประจำการในกองทัพเรือไทย..

เรือ พ.51 - 54 ,.. (M18 Fast Assault) *ships builder and ship repairer - Marsun Shipyard
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.991 ,992 ,993 ,994 ,995 และ 996
เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ต.228 - 230 ,.. (M21 Patrol Boat) *ships builder and ship repairer - Marsun Shipyard

SEA CREST MARINE ROYAL THAI POLICE 815พิธีปล่อยเรือ ROYAL THAI POLICE 815 "รัถยาภิบาลบัญชา" ลงน้ำ


อู่ SEA CREST MARINE ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำพิธีปล่อยเรือ ROYAL THAI POLICE 815 "รัถยาภิบาลบัญชา" ตำรวจน้ำ 815 ลงน้ำ เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 18.09 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมรับใช้ประเทศชาติ และประชาชนต่อไป

พิธีปล่อยเรือตำรวจน้ำ 815 และ 816 ลงน้ำ


พิธีปล่อยเรือตำรวจน้ำ 815 และ 816 ลงน้ำ ที่อู่ต่อเรือบริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด โดยภาพมุมสูง 7/6/59

พิธีปล่อยเรือตำรวจน้ำ 815 และ 816 ลงน้ำ..วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ภาพล่าสุดเกี่ยวกับ รถถังหลัก OPLOT ..

ภาพการเยี่ยมชมดูงานที่โรงงาน Malyshev ของกลุ่มนายทหารนักเรียนจากสถาบันการทหารของประเทศยูเครน ซึ่งกลุ่มนักเรียนทหารได้เข้าเยี่ยมชมดูงาน ได้รับรู้ประวัติความเป็นมาของโรงงานและผลงานการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตสร้างรถถังใหม่ และการซ่อมปรับปรุงรถถังเก่า อาทิการซ่อมปรับปรุงรถถังหลัก T-64B "Bulat" และการผลิตรถถังใหม่ รถถังหลัก Oplot เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจสำหรับภาพชุดนี้คือ ภาพที่แสดงให้เห็นการผลิตป้อมปืนรถถังหลัก Oplot ..

ที่มา: http://www.malyshevplant.com/uk/content/kursanti-kozhedubivci-znayomstvo-z-tankami-nazhivo

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ความคืบหน้าโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ปืน..

ภาพถ่ายความคืบหน้าล่าสุดของ โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์ (561) / ภาพถ่ายจาก: โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ปืน
แบบจำลองเรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์ (561) / ภาพถ่ายจาก: Navy For Life