หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ออกเรือเดินทางจาก กรุงจาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) ไปยัง เมืองกูชิง (มาเลเซีย) เวลา 0900 น. วันที่ 29 ก.พ.59
กำลังพลใน หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ทัศนศึกษา กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 28 ก.พ.59

ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/feb28.html
ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/feb29.html

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ เปิดให้เยี่ยมชมเรือฝึกในหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 27 ก.พ.59 : *เรือหลวงนเรศวร (421)

ที่มา: http://www.rtna.ac.th/training59/feb27.html

การฝึก กรมทหารราบยานเกราะเฉพาะกิจที่ 1 พล.ร.2 รอ.
ภาพถ่ายจาก: Moo Pheromone's

กองทัพบกสาธิตการฝึกกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ประจำปี 2559เรือหลวงนเรศวร (421) ทดสอบยิงอาวุธ ESSM

VDO การทดสอบยิงอาวุธ ESSM ของ เรือหลวงนเรศวร (421) นำมาให้ได้รับชมกันอีกครั้งครับ..วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ จอดเรือเทียบท่า Jakarta International Container Terminal (JICT2) ณ จาการ์ตา (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) เวลา 0800 น. เมื่อวันที่ 25 ก.พ.59