หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


นโยบายกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นนโยบายที่ถ่ายทอดจากนโยบายกองทัพเรือ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ เพื่อเป็นเครื่องมือ และกรอบแนวทางให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ ได้นำไปดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต­ั้งไว้ ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗ และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ กองทัพเรือ ๒๕๖๗ "เป็นหน่วยงานความมั่นคงในทะเล ที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ"

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ - กองพลทหารราบยานเกราะ


กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ถูกจัดตั้งให้เป็นกองพลทหารราบยานเกราะ เต็มรูปแบบเพียงกองพลเดียวของกองทัพบก เนื่องจากพื้นตั้งของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นพื้นที่­ที่มีความเสี่ยงในด้านความมั่นคงสูง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ และมีความกว้างของพื้นที่ปฏิบัติการมาก ระยะทางจากชายแดนเข้ามากรุงเทพมหานคร มีระยะทางไม่ไกลมาก การใช้ยานเกราะจะทำให้หน่วยสามารถเคลื่อนท­ี่ได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอ­บ

เรือหลวงนเรศวร (421) ทดสอบยิงเป้าลวง..

12 ต.ค.58 เรือหลวงนเรศวร (421) ของกองทัพเรือไทย ทำการทดสอบยิงเป้าลวงดีคอย เรือหลวงนเรศวรได้รับการทดสอบระบบต่างๆ ภายหลังรับการปรับปรุงระบบ.. ซึ่งก่อนหน้านี้มีการทดสอบการยิงอาวุธประจำเรืออาทิ การทดสอบยิงปืนใหญ่เรือ การทดสอบยิง ESSM รวมถึงการทดสอบระบบTactical Datalink กับเครื่องบินขับไล่แบบ Gripen และเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศแบบ SAAB 340 AEW ของกองทัพอากาศ เป็นต้น


ภาพถ่ายจาก: Sarayut Pimsiri Tsl

F-16 eMLU - Royal Thai Air Force

ภาพถ่าย F-16 eMLU ของกองทัพอากาศไทย จากอัลบั้มของ Nainoon ถ่ายที่ Thai Aviation Industries บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด กองบิน4 ตาคลี

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันสถาปนากองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ครบรอบ 105 ปี


15 ต.ค.58 พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ณ ค่ายพรหมโยธี เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 105 ปี โดยมี พล.ต.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ โดยปีนี้มีการนำยุทโธปกรณ์ต่างๆ มาจัดแสดง ประกอบด้วย รถถัง ,ยานเกราะล้อยาง ,ปืนใหญ่อัตราจร ,รถสายพานลำเลียง.. และการแสดงปฏิบัติการพร้อมรบ เป็นต้น

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2453 ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยและภารกิจมาจนถึงปี 2530 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และให้เรียกชื่อหน่วยว่า กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ทหารในหน่วยมีสิทธิ์ประดับพระนามาภิไธยย่อ " ส.ก."

ทั้งนี้มีบุคคลสำคัญเคยทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองพล อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พล.อ ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.วลิต โรจนภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นต้น

สำหรับหน่วย มีภารกิจหลัก คือป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติ ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้คำขวัญ "พร้อมรบ และสง่างาม" / ที่มา: พัทธนันท์ สงชัย