หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

PNK-6 Panoramic Tank Sighting Complex

ข้อมูลรายละเอียของกล้อง PNK-6 Panoramic Tank Sighting Complex กล้องเล็งและตรวจการณ์สำหรับผู้บังคับรถที่ติดตั้งอยู่บนรถถัง OPLOT โดยเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของ State Enterprise Research and production complex «Photoprylad» ประเทศยูเครน ที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งกล้องเล็งของพลปืนแบบ 1G46M และ กล้องเล็งสร้างภาพด้วยความร้อนแบบ PTT-2 สำหรับรถถัง OPLOT.. ยังมีข้อมูลอื่นๆ อีกที่น่าสนใจลองคลิกเข้าไปดูที่นี่ครับ PNK-6 Panoramic Tank Sighting Complex และ Research and production complex «Photoprylad»

PNK-6 Panoramic Tank Sighting Complex
PNK-6 is designed to fulfill the following tasks:

- observation and recognition of ground and aerial targets from the tank commander’s workstation under day-light and night visibility conditions;
- target range measurement using a laser rangefinder
- target designation for the gunner;
- aimed fire from the gun and coaxial machine-gun from the commander’s workstation in the backup or semi-automatic autonomous backup control mode (in case of the gunner’s fire control system failure);
- fire by guided weapons in the backup mode using the gunner’s thermal imaging channel.
The sight is mounted in the T-84 tank fire control system and can also be used to upgrade the T-64B, T-72 and T-80 tanks.
PNK-5 consists of a sighting rangefinder with a thermal camera, an electric unit, a head control unit, a gun position sensor with a parallelogram drive and a switching unit which provides the sight coupling with the tank fire control system.

Main specifications
--------------------------------------------------------------------------------------------
Field of view stabilization: independent, two-axes

--------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilized sight line guidance angles, deg,
- downwards17+
- upwards65+
- in the horizontal plane360хn 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Visual channel magnification factors, X
1.2; 6.0; 12.0

--------------------------------------------------------------------------------------------
IR imager spectral range, µm
8-12

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tank size targets detection range, m:
- for daylight environment 5500+
- for no light environment in the wide field of view 4000+

--------------------------------------------------------------------------------------------
Target distance measurement range, m
200....9500 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Rms error of target range measurement
by the laser rangefinder, m±5

--------------------------------------------------------------------------------------------
Readiness time, min5 or less

--------------------------------------------------------------------------------------------
27V DC power consumption,W500 or less 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Weight, kg400

--------------------------------------------------------------------------------------------


ภาพกล้องตรวจการณ์ Panoramic PNK-6 ที่ติดตั้งอยู่กับรถถัง OPLOT เมื่อมองจากภายนอก


ภาพภายในสถานีของผู้บังคับรถ แสดงให้เห็นส่วนประกอบต่างๆ ของกล้อง PNK-6 ที่ติดตั้งอยู่กับรถถัง OPLOT


ความคืบหน้า โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุดเรือหลวงเจ้าพระยา เมื่อ 21 มกราคม 2556

พลเรือโท พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายยุทธการ คณะกรรมการโครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุดเรือหลวงเจ้าพระยา ได้มาตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบอาวุธ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ณ เรือหลวงสายบุรี ขณะจอดเทียบ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖


http://www.frigate2.com/News/saiburi/sainews3.htm

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

Lockheed Martin จะเสนอแบบเรือ LCS เข้าแข่งขันในโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูง ของกองทัพเรือไทย


Lockheed Martin จะพิจารณานำเสนอแบบเรือ Littoral Combat Ship (LCS) ในการตอบสนองต่อการร้องขอสำหรับข้อเสนอ (RfP) จากกองทัพเรือไทย (RTN) ในโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของไทย ซึ่งได้รับการยืนยันจากทาง the US-headquarted group เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556

โครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือไทย จำนวน 2 ลำ มีมูลค่าของโครงการถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

โครงการนี้เป็นหนึ่งในโอกาสที่ทาง Lockheed Martin จะดำเนินการผลักดันการหาตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อย่างไรก็ดีทาง Lockheed Martin มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับการแข่งขันที่จะตอบสนองความต้องการเรือรบของไทยจากประเทศเกาหลีใต้และเยอรมนี โดยมีแบบเรือรบที่จะอยู่ในการพิจารณา.. ได้แก่ แบบเรือฟริเกต DW3000H จาก Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) ประเทศเกาหลีใต้ และ แบบเรือฟริเกต MEKO จาก ThyssenKrupp Marine Systems ประเทศเยอรมนี


Thai frigate competition among potential Lockheed Martin deals for ships, helos in Asia

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

Video_2: T-72 ของกองทัพซีเรีย ถูกยิงจากอาวุธของฝ่ายต่อต้าน


วิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่า รถถัง T-72 ของกองทัพซีเรีย คันนี้ ถูกยิงโดย RPG-29 จากฝ่ายต่อต้าน
(โพสต์ต่อเนื่องจาก Video: รถถัง T-72 ของกองทัพซีเรีย ถูกยิงจากอาวุธขอ...)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกระสุนสำหรับ ยานเกราะ BTR-3E1 และ รถถัง OPLOTกรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกระสุนสำหรับอาวุธที่ติดตั้งบนรถยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 และ รถถังหลัก OPLOT รายละเอียดมีดังนี้

กระสุนสำหรับอาวุธที่ติดตั้งบนรถยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 จำนวน 9 รายการ
1. กระสุนปืนใหญ่อัตโนมัติ ขนาด 30 มิลลิเมตร ชนิดระเบิดเพลิง (HE-I)
2. กระสุนปืนใหญ่อัตโนมัติ ขนาด 30 มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะ - ส่องวิถี (AP-T)
3. กระสุนปืนใหญ่อัตโนมัติ ขนาด 30 มิลลิเมตร ชนิดระเบิดสังหารบุคคลส่องวิถี (HE-T)
4. กระสุนปืนกล ขนาด 7.62 x 54 มิลลิเมตร ชนิดมีแกนเหล็ก (LPS)
5. กระสุนปืนกล ขนาด 7.62 x 54 มิลลิเมตร ชนิดส่องวิถี (T-46)
6. กระสุนปืนกล ขนาด 7.62 x 54 มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะเพลิง (B-32) 
7. ลูกอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง BARRIER MISSILES
8. ลูกระเบิดยิงอัตโนมัติ ขนาด 30 มิลลิเมตร 
9. ลูกระเบิดยิง ขนาด 81 มิลลิเมตร ชนิดควัน
กพส.สพ.ทบ จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ชื่อ สป. BTR-3E1 จำนวน 9 รายการ ดูข้อมูล


กระสุนสำหรับอาวุธที่ติดตั้งบนรถถังหลัก OPLOT จำนวน 4 รายการ และ กระสุนปืนกล จำนวน 2 รายการ
1. กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด 125 มิลเมตร ชนิดระเบิดต่อสู้รถถัง-ส่องวิถี (HEAT-T)
2. กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด 125 มิลเมตร ชนิดสังหาร (FRAGMENTATION)
3. กระสุนปืนใหญ่รถถัง ขนาด 125 มิลเมตร ชนิดเจาะเกราะทิ้งเปลือกทรงตัวด้วยหาง-ส่องวิถี (APFSDS-T)
4. ลูกอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง (KOMBAT)
กพส.สพ.ทบ จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ชื่อ สป. กระสุนปืนใหญ่รถถัง จำนวน 4 รายการ ดูข้อมูล

1. กระสุนปืนกล ขนาด 12.7 x 108 มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะเพลิง (API) แบบ B-32
2. กระสุนปืนกล ขนาด 12.7 x 108 มิลลิเมตร ชนิดเจาะเกราะเพลิง-ส่องวิถี (API-T) แบบ BZT
กพส.สพ.ทบ จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย สพ. ชื่อ สป. กระสุนปืนกล จำนวน 2 รายการ ดูข้อมูล

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video: รถถัง T-72 ของกองทัพซีเรีย ถูกยิงจากอาวุธของฝ่ายต่อต้าน


T-72 ของกองทัพซีเรีย ถูกยิงโดย SPG-9 (บางทีอาจจะเป็น RPG-29) ของฝ่ายต่อต้าน ในเมือง Darayya ประเทศซีเรีย
http://andrei-bt.livejournal.com/202429.html

SPG-9

RPG-29

Royal Thai Army "ภารกิจกองทัพบก 2013"


สื่อผสม ทบ. - กองทัพบก ๒๕๕๖ เนื่องในวัน กองทัพบก (๑๘ มกราคม ๒๕๕๖)
Multi Media - Royal Thai Army 2013 for Royal Thai Army's Day (January18,2013)

Produced&Directed by Boyd Anon Hongdalud and Army Film Production Team

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2556

ข้อสงสัยทางเทคนิค รถถัง OPLOT

นับตั้งแต่มีการเผยแพร่ข่าวสาร และการโพสต์รูปภาพของรถถัง OPLOT ทั้งในเว็บไซต์ thaidefense-news เอง และตามเว็บไซต์ทางทหารต่างๆ ซึ่งก็ทำให้ทราบว่ามีผู้ให้ความสนใจอยู่มากพอสมควร โดยสิ่งที่มีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรถถัง OPLOT เท่าที่ได้รับฟังมาพอจะสรุปได้ 4-5 ประเด็น ซึ่งประเด็นทั้งหมดล้วนเป็นข้อสงสัยทางด้านเทคนิค..


ข้อสงสัย : คุณภาพงานผลิต (งานเชื่อมประสานโลหะประกอบเป็นตัวรถ รอยเชื่อมดูหยาบ..)
ตอบ เท่าที่เห็นคุณภาพงานผลิต รอยเชื่อมประสานแผ่นเกราะ และการประกอบตัวรถถัง ผมคิดว่าทางการยูเครนทำได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สูงเนื่องด้วยขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและประสบการณ์การผลิตรถถังและยานเกราะประเภทต่างๆ ที่มีมาอย่างยาวนานของทางการยูเครน.. เชื่อถือได้


ข้อสงสัย : การออกแบบรถถัง
ตอบ วิพากษ์วิจารณ์กันมากถึงรูปทรงหรือแบบดีไซน์ของรถถัง OPLOT ที่มีทั้งคนชอบและไม่ชอบ ซึ่งเรื่องนี้นานาจิตตังครับ ว่ากันไม่ได้ แต่สำหรับมุมมองตามความชอบของผม ถ้าหากไม่ติดยึดกับแบบดีไซน์ของรถถังทางตะวันตกแล้วล่ะก็ ถ้ามองดีๆ แล้ว จะพบว่าแบบดีไซน์หรือรูปทรงของรถถัง OPLOT ดูสมาร์ทและเท่ห์มาก ผมว่าดูลงตัวนะเมื่อมองรวมไปถึงสมรรถนะและประสิทธิภาพที่มีในรถถัง พูดถึงตรงนี้ก็คงจะมีบางคนมองผมว่า เป็นแฟนพันธ์แท้ของรถถัง OPLOT แน่ๆ.. ซึ่งผมก็ยอมรับว่าเป็นรถถังรุ่นหนึ่งที่ผมชอบ เอาล่ะก็ว่ากันไป ประเด็นที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า ต้องเข้าใจว่ารถถังเป็นยุทโธปกรณ์ทางทหารที่มีวัตถุประสงค์ของการออกแบบมาเพื่อทำการรบ ดังนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ อำนาจการยิง ความแม่นยำในการยิง ระบบป้องกันตัวเองที่เชื่อถือได้ ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีอยู่ในรถถัง OPLOT แล้วทั้งหมด

ข้อสงสัย : รถถังมีอาการโยกขณะเคลื่อนที่
ตอบ อีกประเด็นที่พูดกันมากคือ ทำไมรถถังมันมีอาการโยกขณะเคลื่อนที่ และเป็นห่วงถึงขนาดว่าพลประจำรถจะเมารถหรือเปล่า ปืนใหญ่รถถังจะยิงได้แม่นหรือเล็งยิงเกาะเป้าหมายได้ทันท่วงทีไหม_อย่าลืมนะครับว่า OPLOT เป็นรถถังยุคใหม่ ภายในรถถังจะมีระบบอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ ทำงานโดยอัตโนมัติ พลประจำรถถังมีหน้าที่ควบคุมและใช้งานมันเท่านั้นครับ


ข้อสงสัย : กระโปรงข้างไม่สวยงาม
ตอบ มีอีกอย่างที่พูดถึงกันคือ กระโปรงข้างของรถถัง OPLOT ทำไมดูน่าเกลียด ดูไม่สวยเลย_ ก็กระโปรงข้างนั่นล่ะครับเป็นระบบเกราะป้องกันทางด้านข้างของรถถัง ซึ่งการป้องกันด้านข้างเป็นจุดอ่อนของรถถังทั่วไป แต่สำหรับ OPLOT เป็นรถถังรุ่นหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการป้องกันทางด้านข้างที่ดีที่สุด เมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้ขอเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยเกี่่ยวกับระบบป้องกันตัวเองของรถถัง OPLOT ซึ่งระบบป้องกันประกอบด้วย เกราะหลักแบบแพสซีฟ (เกราะแบบไม่ระเบิด) และ เกราะปฏิกิริยาแรงระเบิดต่อต้านหัวรบเรียงกัน แบบใหม่ และ ระบบต่อต้านการตรวจการณ์ด้วยสายตาที่เรียกว่า “Varta” ที่สามารถป้องกันการตรวจจับหรือการเล็งเกาะเป้าหมาย (Tracking) ด้วยแสงเลเซอร์ รวมถึงการมีระบบก่อกวนสัญญานคลื่นอินฟราเรด ซึ่งนิยมใช้ในระบบอาวุธนาวิถีต่อสู้รถถังทั่วๆ ไปอีกด้วย ซึ่งทำให้รถถังรุ่นนี้สามารถเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบได้มากขึ้น นอกจากนั้นก็ยังมีระบบป้องกันพิเศษอื่นๆ อีก ซึ่งจะยังไม่กล่าวถึง แต่โดยรวมแล้วระบบเหล่านี้จะทำให้รถถัง OPLOT ถือได้ว่าเป็นรถถังที่มีระบบป้องกันตัวที่ดีที่สุดแบบหนึ่งในโลกข้อสงสัย : กล้องพาโนรามิคมีขนาดใหญ่เกินไป

ตอบ กล้องพาโนรามิค มีขนาดใหญ่เกินไปและจะเป็นอุปสรรคกีดขวางการหันของปืนรอง_ประเด็นนี้ผมขออธิบายอย่างนี้ก็แล้วกัน คือหน้าที่ของกล้องนี้สำหรับการใช้ตรวจการณ์ของผู้บังคับรถ "อุปกรณ์ทุกอย่างมันมีเหตุผลของการออกแบบ" ซึ่งถ้าหากอุปกรณ์มันทำหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดี และใช้งานตรงตามความมุ่งหมายของการออกแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เพียงพอแล้วครับ ส่วนประเด็นที่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อการยิงของปืนรองหรือเปล่า ก็ต้องมาดูว่าวัตถุประสงค์ของการมีปืนรองนั้นเพื่อทำหน้าที่อะไร และใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง ซึ่งคำตอบจะอยู่ที่คนออกแบบและผู้ใช้งานมันว่าเขามีความมุ่งหมายใด ในความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าไม่มีปัญหาอะไร สรุปสุดท้ายด้วยประโยคนี้ครับ "อุปกรณ์ทุกอย่างมันมีเหตุผลของการออกแบบ"    ภาพขนาดย่อ
  • ภาพขนาดย่อ