หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

รับมอบขั้นสุดท้ายของเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศแบบ DA42M-NG

กองบิน ๔ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานรับมอบขั้นสุดท้ายของเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศแบบ DA42M-NG นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อัคคพร อ่วมสำอางค์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดหาระบบสำรวจภูมิประเทศด้านความมั่นคง และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ กองบิน ๔ เพื่อประชุมตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๕ และเป็นประธานรับมอบขั้นสุดท้ายของเครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศแบบ DA42M-NG พร้อมระบบสำรวจรังวัดความสูงภูมิประเทศแบบ LiDAR จำนวน ๓ เครื่อง ณ กองบิน ๔ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064758124466&set=a.459518186216782

พิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H)

พิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H)

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบหมายให้ พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) ณ โรงซ่อมอากาศยาน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ดอนเมือง โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ คณะกรรมการบริหารโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) นักบินและเจ้าหน้าที่ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ตลอดจนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ร่วมพิธี

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้มอบหมายให้ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ดำเนินการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) จำนวน 4 รายการ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานถอดเปลี่ยนจอแสดงผลในห้องนักบิน (Multi-function Display : MFD) จำนวน 8 เครื่อง เครื่องละ 4 จอ และมีจอแสดงผลไว้สำรอง จำนวน 4 จอ รวมทั้งหมด 36 จอ
2. งานปรับปรุงระบบป้องกันการชนระหว่างอากาศยาน (Traffic Alert and Collision Avoidance System Version 7.1 : TCAS7.1) และติดตั้งระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติ (Automatic Dependent Surveillance–Broadcast : ADS-B) จำนวน 4 เครื่อง
3. งานถอดเปลี่ยน Center Wing Upper and Lower Rainbow Fitting ทั้งด้านซ้ายและขวา จำนวน 8 เครื่อง
4. งานซ่อมใหญ่ ชุด Quick Engine Change (QEC) ให้มีความสมบูรณ์ และมีสภาพพร้อมใช้งาน จำนวน 28 ชุด

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศ ให้มีขีดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยานอีกด้วย

ผลจากการปรับปรุงขีดความสามารถในครั้งนี้ ทำให้เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) มีเครื่องวัดประกอบการบินและเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัยมากขึ้น ตอบสนองเทคโนโลยีการบินและข้อกำหนดในปัจจุบัน อีกทั้งโครงสร้างของเครื่องบินได้รับการปรับปรุงให้มีความแข็งแรง และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งกองทัพอากาศจะสามารถใช้งานเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
https://www.facebook.com/rtafnews.mi.th/posts/pfbid02WLBongbymaS6X6fZLuKEThqMVNtG4X5DeYpiZGQDSDXhcsTTyxN9VpyK6v6SaTwfl
https://www.facebook.com/AirlineWeek/posts/pfbid0EWPNAgiBBR1a32bQBRHms2GgwzhjqvgoxNmC4QVkHcvHdbx2UREKA6zDCYfNwTjFl

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ ประจำปี 2565

กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ ประจำปี 2565

พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมปฏิบัติการในการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ กองทัพอากาศ ทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตรวจความพร้อมหน่วยบินที่เข้าร่วมทดสอบฯ และเยี่ยมชมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของหน่วยบินขับไล่สกัดกั้นที่จะทำการขึ้นบินสกัดกั้นอากาศยานที่ไม่ทราบฝ่ายเข้าล้ำน่านฟ้าของประเทศไทย (Hot scramble) ณ กองบิน 4 (อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์)

- ตรวจความพร้อมการปฏิบัติการทางอากาศ ณ กองบิน 1 (อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)

- ชมภาพสถานการณ์การทดสอบใช้กำลังทางอากาศ และ ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล (อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี)

สำหรับการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ (Air Operations) กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 โดยมี พลอากาศโท ตากเพชร พินพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้อำนวยการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศในการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธีต่างๆ และการป้องกันทางอากาศรวมถึงการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น อีกทั้งยังทดสอบในภารกิจที่มิใช่การรบในการทดสอบการลำเลียงผู้ป่วยในระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์กองทัพอากาศร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุม ณ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยปฏิบัติในการประสานการปฏิบัติระบบป้องกันภัยทางอากาศ และการควบคุมสั่งการ พัฒนาคน อาวุธ กลยุทธ์ที่ฉลาด และสานต่อขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
https://www.facebook.com/wing21rtaf/posts/pfbid07GRXNb4CAt1DF3wka2QgLo2piWxAq6Hn6WywWsvm1EhpDtW1WrRJmQtvRLVgGLxtl


ภาพข่าวความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินโจมตี Alpha Jet

ภาพข่าวความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินโจมตี Alpha Jet

จากภาพถ่ายในระหว่างที่ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน 23 และฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 3 กรมช่างอากาศ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี จากภาพถ่ายภายในโรงซ่อมอากาศยาน จะพบเห็นมี Alpha Jet จำนวนหลายเครื่อง ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งสถานะปัจจุบันไม่ทราบว่ามีจำนวนกี่เครื่องที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ถ้านับจากที่ Alpha Jet ต้นแบบโดยคนไทยเพื่อคนไทยเครื่องแรก ขึ้นทำการบิน First Flight เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 ...
...............................................
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ

พลอากาศตรี กฤษฎา เสียงก้อง รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๒๓ และฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ ๓ กรมช่างอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท ดนัย หามะลิ หัวหน้าแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๒๓ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ กองบิน ๒๓ ร่วมให้การต้อนรับ
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/pfbid04wSVfKqrYar7ghUfRWeBUBMU2vbjDgeZkzDSW3uftU7mHFwP4drca9RNXxqt2ua4l

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รวมภาพกิจกรรม เรือหลวงสายบุรี (FF-458)

“เรือหลวงสายบุรี ณ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์”

การฝึก SINGSIAM 2022 ครั้งที่ 20 ทร.ไทย ได้จัด ร.ล.นเรศวร เเละ ร.ล.สายบุรี ทร.สิงคโปร์ ได้จัด  RSS Formidable, RSS Valaint และ RSS Fortitude ร่วมทำการฝึกฯ โดยมี น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนำ เสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึก ทำการฝึกระหว่าง 18 มี.ค.- 5 เม.ย.65 การฝึกจะแบ่งออกเป็น 2 ห้วง คือการฝึกในท่า และการฝึกในทะเล ระหว่าง 20 - 22 มี.ค.65 ซึ่งการฝึกผสม SINGSIAM เริ่มต้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2528

วัตถุประสงค์ในการฝึกครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ ความเข้าใจ ให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกฯ และพัฒนาการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการทางเรือร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือทั้ง 2 ประเทศ นอกจากนี้กำลังพลสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับในการฝึกร่วมครั้งนี้ มาพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของตนเองได้อีกด้วย

#ฝึกอย่างไรรบอย่างนั้น
#SingSiam2022
#HTMSSaiburi
#FrigateSquadron2
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/133426899227823
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/134750629095450
—————————————————
“ภาพเรือหลวงสายบุรี เข้าร่วมการฝึกผสม SINGSIAM 20/2022 ระหว่าง ทร.ไทย - ทร.สิงคโปร์”
#singsiam20
#HTMSSaiburi
#FF458
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/135291635708016