หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 138 คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชม กองบิน 23

กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๘ คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ณรงค์เดช ห่อเย็น รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ศิริพงษ์ ศรีตุลานุกค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๘ คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ศึกษาภูมิประเทศ และศึกษาองค์ประกอบกำลังอำนาจแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

- ผู้รับผิดชอบ : น.ท.จีรพงศ์ ทองโคตร
- ภาพข่าว : พ.อ.อ.ประเยาว์ คุณาคม
- จัดทำข่าว : พ.อ.ต.กมล โสภา
- โทร.๔๕๒๔๔
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/3070842026521535

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เปิดเผยภาพ ALPHA JET / 23114 ได้รับการทำสีพรางใหม่

เปิดเผยภาพ เครื่องบินโจมตี ALPHA JET หมายเลข 23114 ซึ่งเป็นเครื่องแรกที่ได้ผ่านการปรับปรุงความทันสมัย ตามโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ ALPHA JET TH โดยบริษัท อุตสาหกรรมการบิน Thai Aviation Industries (TAI) และบริษัท RV Connex ตามนโยบายจัดหาและพัฒนา Purchase and Development ได้รับการทำสีพรางใหม่

ภาพจากการเยี่ยมชมกองบิน 23 แสดงให้เห็น เครื่องบินโจมตี แบบที่ 7 (Alpha Jet) หมายเลข 23114 ในลายพรางขาว-เทาสามโทนสีใหม่ โดยเป็น Alpha Jet เครื่องแรกที่ได้รับการปรับปรุงความทันสมัย ทำการบินครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนั้นลำตัวเครื่องยังเป็นสีรองพื้น (Color Primer) สีเหลือง
---------------------------
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะ
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/3065354977070240
---------------------------
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๒
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/3066179626987775

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กองทัพอากาศ รับมอบเฮลิคอปเตอร์ EC725 จำนวน 4 ลำ สุดท้าย

กองทัพอากาศ ได้ทำการตรวจรับ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC725) ขั้นสุดท้าย จำนวน 4 ลำ ตามโครงการจัดหาตั้งแต่ปี 2561 ทำให้ปัจจุบันกองทัพอากาศมี EC725 เข้าประจำการครบรวม 12 ลำ ตามโครงการ
---------------------------
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจรับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC 725) ขั้นสุดท้าย จากบริษัท แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ (AIRBUS HELICOPTER)

พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการตรวจรับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC 725) ขั้นสุดท้าย จากบริษัท แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ (AIRBUS HELICOPTER) ตามที่ กองทัพอากาศ ได้ดำเนินโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลาง สำหรับค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบส่งกำลังบำรุง ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารและหลักสูตรการฝึกอบรม นักบิน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ สิริปริญญา รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ ณ อาคารกองบังคับการฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยเริ่มโครงการจัดหาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา และการตรวจรับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ ขั้นสุดท้าย การตรวจสอบอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามความต้องการของทางราชการ โดย พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ลงนามตรวจรับร่วมกับ  Mr. Vincent DEBRULE ; Head of Region APAC ผู้แทนบริษัท แอร์บัส เฮลิคอปเตอร์ (AIRBUS HELICOPTER)
https://www.facebook.com/rtafnews.mi.th/posts/2082639331912331

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กองทัพอากาศ ตรวจรับเฮลิคอปเตอร์ EC725 ...

พลอากาศเอก ชานนท์  มุ่งธัญญา  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจรับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ 11 (EC725) ขั้นสุดท้าย จากบริษัท AIRBUS HELICOPTER ตามที่ กองทัพอากาศ ได้ดำเนินโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลาง สำหรับค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์ ระบบส่งกำลังบำรุง ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารและหลักสูตรการฝึกอบรม นักบิน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์  สิริปริญญา รองผู้บังคับการกองบิน 2 ร่วมพิธี ณ อาคารกองบังคับการฝูงบิน 203 กองบิน 2

ทั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยเริ่มโครงการจัดหาตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และการตรวจรับเฮลิคอปเตอร์ ขั้นสุดท้าย การตรวจสอบอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามความต้องการของทางราชการ

โดย พลอากาศเอก ชานนท์  มุ่งธัญญา เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ ลงนามตรวจรับร่วมกับ Mr. Vincent DEBRULE; Head of Region APAC ผู้แทนบริษัท AIRBUS HELICOPTER
: กองทัพอากาศ
https://www.facebook.com/WassanaJournalist/posts/4741020929289661

มาทำความรู้จักกับ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช

มารู้จักเรือรบแห่งราชนาวีไทย ไปกับผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

สัปดาห์นี้ เรามาทำความรู้จักกับเรือใหม่ที่ทันสมัยที่สุดลำหนึ่งของกองทัพเรือ คือ เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบันสังกัด กองเรือฟริเกตที่ 1 มี นาวาเอกสมนึก ชูวงศ์อภิชาติ เป็นผู้บังคับการเรือ เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูง เทียบเท่าเรือพิฆาต (Destroyer) แบบเรือพัฒนามาจากแบบเรือพิฆาต ชั้น Kwanggaeto Class Destroyer (KDX-I) ของกองทัพเรือเกาหลีใต้ มีโอกาสอยู่รอดสูงในสภาพแวดล้อมของการสู้รบและการปนเปื้อนทางนิวเคลียร์ เคมี ชีวะ ทนทานต่อลมพายุในทะเลได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 6 ขึ้นไป มีความเร็วสูงสุด 30 นอต ระยะปฏิบัติการไกล 4,000 ไมล์ทะเล กำลังพล 141 นาย สามารถปฏิบัติการรบ 3 มิติ ทั้งผิวน้ำ ใต้น้ำ และทางอากาศ ขึ้นประจำการเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 เดิมมีชื่อเดิมคือ เรือหลวงท่าจีน โดยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ขณะที่เรือกำลังเดินทางออกจากเมือง Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กองทัพเรือได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเรือว่า "เรือหลวงภูมิพลอดุลเดช" ชื่อภาษาอังกฤษ "H.T.M.S.BHUMIBOL ADULYADEJ" ตามพระนามของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมหาราช อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย นำความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจมาสู่กองทัพเรือและกำลังพลประจำเรืออย่างหาที่สุดมิได้ และชื่อเรือ ยังมีความหมายว่า “พลังแห่งแผ่นดิน-อำนาจที่ไม่อาจเทียบได้” ซึ่ง ภูมิพล หมายถึง “พลังแห่งแผ่นดิน” อดุลยเดช หมายถึง “อำนาจที่ไม่อาจเทียบได้” เมื่อเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ออกทะเลปฏิบัติภารกิจ ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของเส้นทางคมนาคม พิทักษ์รักษาสิทธิอธิปไตยทางทะเล ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จึงเปรียบเสมือน King of the sea ที่ไม่มีอริราชศรัตรูไหนอาจเทียบได้ ชื่อของเรือหลวงลำนี้ จะถูกจารึกไว้ในจิตใจของราชนาวีไทยทุกคนตลอดไป

#เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
#กองเรือยุทธการ
#กองทัพเรือ
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฏร์ศรัทธา
https://www.facebook.com/royalthaifleet2020/posts/445016500415819

ภาพระหว่างการแข่งขันปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2565

ภาพระหว่างการแข่งขันปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี พ.ศ.2565 ในห้วง 3 วันเเรก.... พี่ๆ นักบิน ตั้งใจฝึกซ้อมสำหรับการเเข่งขันครั้งนี้มากๆเลยนะบอกเลย ไปดูกันเลยจ้า....
เครดิตภาพ :Noppasin poompo
#ใช้อาวุธปี65
#น่านฟ้าไทยจะมิใครมาย่ำยี
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
https://www.facebook.com/RTAFpage/posts/5109886145707601
https://www.facebook.com/noppasin.poompo/posts/5310991992251103