หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การฝึกยิง ปตอ. Oerlikon Twin Gun GDF007 ของกองทัพบกไทย


กองบิน 7 ได้นำแผ่นทอง ที่จะนำไปประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระรูปจำลอง พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ขึ้นทำการบินกับ Gripen 39D

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท จักริน ภูวเดชาพงศ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ ได้รวบรวมนำแผ่นทอง นาก เงิน ที่ กองบิน ๗ ได้รับการจารอักขระลงยันต์อธิษฐานจิตจากพระเกจิทุกรูปที่ กองบิน ๗ ได้กราบนมัสการ ขึ้นทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๒๐ก (Gripen 39D) ในพื้นที่การฝึกเหนือทะเลอ่าวไทย และทำความเร็ว ๑.๒๙ เท่าของความเร็วเสียง ( Mach 1.29  คิดเป็น ๑,๔๔๖ กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะลุกำแพงเสียง) ที่ระดับความสูง ๓๖,๐๐๐ ฟุต บริเวณด้านตะวันออกของเกาะสมุย โดยแผ่นทองเหล่านี้จะนำไปประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระรูปจำลอง ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร

กองทัพอากาศดำเนินโครงการจัดสร้างพระรูปจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ กองบินของกองทัพอากาศทั่วประเทศเพื่อให้กำลังพลและบุคคลทั่วไปได้เคารพสักการะ อันเป็นการเผยแพร่พระบารมี พระเกียรติคุณและพระกรณียกิจนานัปการตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ในฐานะ ผู้ทรงมีคุณูปการต่อกองทัพอากาศ และกิจการการบินแห่งสยามประเทศ ให้แผ่ไพศาลไปทั่วห้วงนภากาศดังพระราชดำรัส "กำลังในอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ"
------------------------------------------------------------------
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พระครูมหาเจติยารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ประธานสงฆ์ในการประกอบพิธีเจิมเครื่องบินโดยมีนาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นภรักษ์ แสงเงิน ผู้อำนวยการกองระบบบัญชาการและควบคุม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ นาวาอากาศเอก วศิน จันทพัฒน์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ นาวาอากาศโท กฤษฎิ์หิรัญ พงศ์ภัคอภิปภา ผู้บังคับฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี นางสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ และนายบรรจบ อินทร์คง รองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธี ณ ฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗

เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญ กำลังใจ แก่ข้าราชการ และครอบครัว ฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามที่กองทัพอากาศมอบหมายในทุกรูปแบบ ดังวิสัยทัศน์ของฝูงบินที่ว่า  "READY FOR ANYTHING พร้อมทุกเมื่อ เพื่อทุกภารกิจ" ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สทป. ทดสอบยิงป้อมปืน 30 มม. และ 7.62 มม. ติดตั้งบนต้นแบบยานเกราะล้อยาง 8...

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ทำการทดสอบต้นแบบยานเกราะล้อยาง 8x8 สำหรับปฏิบัติภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  (AAPC) ในการทดสอบและประเมินผล โดยร่วมกับคณะทำงานร่วมของกองทัพเรือ  ทั้งนี้คณะทำงานทั้งหมดได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค covid-19 ตามที่รัฐบาลประกาศในการเดินทางข้ามจังหวัดอย่างเคร่งครัด

โดยในครั้งนี้ไฮไลท์ของการทดสอบคือ การยิงทดสอบปืนกลหลักขนาด 30 มม. และปืนกลรอง ขนาด 7.62 มม. ยิงใส่เป้าหมายอยู่นิ่ง ในระยะ 2 กิโลเมตร รูปแบบการยิงคือ ยิงทีละนัด และยิงเป็นชุด แบบรถอยู่นิ่ง และยิงในขณะที่รถเคลื่อนที่ โดยทดสอบต่อเนื่องในห้วงวันที่ 4-13 ม.ค. 64  ณ สนามฝึกยิงปืนหมายเลข 16 กองทัพเรือ บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ  จ.จันทบุรี

สทป. ทดสอบป้อมปืน 12.7/40 มม. ติดตั้งบนยานเกราะล้อยาง 8x8 (ลำเลียงพล)

สทป. นำต้นแบบยานเกราะล้อยาง 8x8 ลำเลียงพล (APC) เข้าทดสอบและประเมินผล โดยร่วมกับคณะกรรมการทดสอบ ทบ. เช่นการทดสอบระบบสื่อสาร กล้องตรวจการณ์กลางวันและกลางคืน ระบบไฟพราง และการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของยานเกราะในการลำเลียงกำลังพลทหารในการเข้าตี 

โดยในครั้งนี้ไฮไลท์ของการทดสอบคือ การยิงทดสอบปืนกลขนาด 12.7 มม. และเครื่องยิงลูกระเบิด AGL ขนาด 40 มม. ยิงใส่เป้าหมายอยู่นิ่งและเป้าหมายแบบเคลื่อนที่ ในระยะ 200 ม. และ 400 ม. รูปแบบการยิงคือ ยิงทีละนัด และยิงเป็นชุด แบบรถอยู่นิ่ง และยิงในขณะที่รถเคลื่อนที่ โดยกระสุนได้เกาะกลุ่มและเข้าเป้าหมายได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  โดยทดสอบในห้วงวันที่ 15-18 ธ.ค. 63 ณ ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

การฝึกป้องกันภัยทางอากาศกองทัพไทย 62

การฝึกร่วมการป้องกันภัยทางอากาศโดยกองทัพไทย ผู้เข้าร่วมการฝึก ทอ., ทร., ทบ. และ ทท.

รวมภาพเครื่องบินรบแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศไทย EP.1

รวมภาพเครื่องบินรบแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศไทย อาทิ Gripen 39 C/D ,F-16 eMLU ,F-5 TH ,Alpha Jet และ T-50 TH เป็นต้น