หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผุ้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมออกเรือกับ ร.ล.สายบุรี เพื่อติดตามการทดสอบความพร้อมหลังการซ่อมทำ

ผุ้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมออกเรือกับ ร.ล.สายบุรี เพื่อติดตามการทดสอบความพร้อมหลังการซ่อมทำ
//กำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบ และพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ//

วันที่ 12 ก.ค.64 พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ , พล.ร.ท.สมัย ใจอินทร์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ , คณะฝ่ายอำนวยการฯ  และผู้บังคับบัญชาของกองการฝึกกองเรือยุทธการ  ร่วมออกเรือ เพื่อทดสอบความพร้อมหลังการซ่อมทำของ ร.ล.สายบุรี ทั้งในด้านองค์บุคคล  องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี เนื่องจากเรือเข้ารับการซ่อมทำเป็นเวลานาน จึงต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของเรือ เพื่อนำข้อมูลส่งให้หน่วยเทคนิคในฐานะหน่วยซ่อมบำรุง (ทางองค์วัตถุ) และ ทัพเรือภาคต่างๆ ในฐานะหน่วยผู้ใช้งาน ซึ่งมีกองการฝึกกองเรือยุทธการจัดผู้ประเมินการทดสอบ โดยใช้พื้นที่บริเวณอ่าวไทยตอนบน

ความพร้อมของเรือและอากาศยาน ถือเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการกองเรือยุทธการให้ความสำคัญอย่างยิ่ง  ซึ่งในห้วงเดือนที่ผ่านมา ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้เชิญกองเรือต่างๆ มาบรรยายและนำเสนอข้อมูลความพร้อมของเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้าของการซ่อมทำเรือ เพื่อที่จะร่วมหาแนวทางแกัไข และเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่รับฟังข้อมูลจากกองเรือต่างๆ แล้ว เมื่อวันที่ 18 และ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ก็ได้ลงพื้นที่อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ จ.ชลบุรี และอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จ.สมุทรปราการ เพื่อประสานการปฏิบัติรวมทั้งเยี่ยมกำลังพล และตรวจดูสภาพของเรือที่อยู่ในระหว่างการซ่อมทำ เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ สำหรับประเมินความพร้อมของเรือภายหลังจากการเข้ารับการซ่อมทำ ต่อไปเรือที่เข้ารับการซ่อมทำจากหน่วยเทคนิค เมื่อซ่อมทำเสร็จ และส่งมอบเรือ ให้กองเรือยุทธการแล้ว จะให้มีการตรวจสอบความพร้อมของเรือโดยให้กองการฝึกกองเรือยุทธการดำเนินการตรวจสอบในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นกระจกเงาสะท้อนความพร้อมของเรือภายหลังการซ่อมทำ ก่อนจะออกปฏิบัติราชการ เพื่อจะได้ช่วยกองเรือตรวจสอบ และรายงานผลของการซ่อมทำไปให้กับหน่วยเทคนิคต่างๆ ที่ดำเนินการซ่อมทำในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป

#กองเรือยุทธการ #กองการฝึกกองเรือยุทธการ #กองเรือฟริเกตที่2 #เรือหลวงสายบุรี
:กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ
https://www.facebook.com/royalthaifleet2020/posts/350845076499629

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เรือหลวงกระบุรี HTMS Kraburi 457 "ภาพการฝึก"

เรือหลวงกระบุรี
———————
การฝึกปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยาน กลางทะเลอันดามัน โดยทัพเรือภาคที่ 3

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทัพเรือภาคที่ 3 จัดการฝึกปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยาน ในกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 3 โดยกำลังที่เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ ได้แก่ เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงกระบี่ เรือหลวงมาตรา และเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 (S-76B)

โดยมีหัวข้อการฝึกประกอบด้วย
1. การฝึกรับ – ส่ง สิ่งของในทะเล ระหว่างเรือกับเรือ
2. การฝึกรับ – ส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างเรือกับเรือ ขณะที่กำลังเดินทางในทะเล
3. การฝึกการรับ – ส่ง อากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 (S-76B) ) บนเรือ ขณะที่กำลังเดินทางในทะเล
4. การฝึกการส่งกลับสายแพทย์ (การรับ - ส่ง ผู้ป่วยทางดิ่งด้วยอากาศยาน)

การฝึกปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยาน ในกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 ในครั้งนี้ ได้จัดการฝึกขึ้นในทะเลอันดามัน ท่ามกลางสภาพคลื่นลมแรงในทะเล ซึ่งนับว่าเกิดประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมของกำลังพล เรือรบ และอากาศยาน พร้อมทั้งยุทธวิธี ของกำลังในทัพเรือภาคที่ 3 ให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในทุกสภาวะการณ์ เตรียมพร้อมที่จะป้องกันอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปฏิบัติทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันต่อไป
เรือหลวงกระบุรี
———————
ร.ล.กระบุรี ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสึนามิ ประจำปี 64