หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ซ้อมสวนสนามวันกองทัพไทย


------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

การฝึกองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีกองเรือ...

การฝึกองค์บุคคลและองค์ยุทธวิธีกองเรือ กองการบินทหารเรือ และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา
https://www.youtube.com/watch?v=2SbJ2bBd0os
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/videos/992837594417608/UzpfSTEwMDAwMDI3NjMyMzU5NjoyOTMzMTc0Nzg2NzAxNzAz/
https://www.facebook.com/thaiarmedforce/videos/618667652278605/UzpfSTEwMDAwMDI3NjMyMzU5NjoyOTMzNzQzNTkzMzExNDg5/
ttps://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/videos/589037638591483/UzpfSTEwMDAwMDI3NjMyMzU5NjoyOTIxMjkxNDE3ODkwMDQw/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3228604650488433&set=gm.2535528693358472&type=3&theater
https://drive.google.com/drive/folders/1lXoFrYYOPr1d0uo1zt7Y43SGux3kzGjH?fbclid=IwAR0l9NfejluC5F9D-TBeFZb1WJhlkWq1GlZH60uIur_kpqOPtGCXLxlOGYQ

หลักนิยมกองทัพอากาศ และแผนการทัพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

T-72B @ "Laros-2019"

กองทัพประชาชนลาวซ้อมรบร่วมกับรัสเซีย "Laros 2019" ด้วย รถถังหลัก T-72B รุ่นใหม่ ของกองทัพประชาชนลาว

การซ้อมรบของทหารม้า...กองทัพบกไทย

การซ้อมรบของทหารม้า...กองทัพบกไทย ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกประกอบด้วย รถถังเบา Commando Stingray ,รถถังเบา Scorpion ,รถสายพานลำเลียงพล M-113 และรถถังหลัก Type 69-II (ข้าศึกสมมุติ) ...


วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

RTAF : EC-725 & Alpha Jet @ Air & Tech Show 2019

อากาศยานของกองทัพอากาศไทย ซึ่งประกอบด้วย เฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางสำหรับค้นหาและช่วยชีวิต แบบ EC-725 ,เครื่องบินขับไล่โจมตี แบบ Alpha Jet รวมถึงเครื่องบินลำเลียง แบบ C-130H ซึ่งลำเลียงขนส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ... ขณะเตรียมออกเดินทางจากประเทศกัมพูชาเพื่อกลับสู่ประเทศไทย ภายหลังจากเข้าร่วมงาน Air & Tech Show 2019 ที่ ฐานทัพอากาศ Pochentong ,ประเทศกัมพูชา