หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รถถังหลัก VT-4 ล็อตแรก จำนวน 28 คัน นำส่งถึงประเทศไทยแล้ว

รถถังหลัก VT4 เขี้ยวเล็บล่าสุดของทบ.ไทย กองทัพบกไทยได้ลงนาม เมื่อ 21 มี.ค. 2559 ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณะรัฐประชาชนจีน ในการจัดหารถถังหลัก VT4 หรือ MBT3000 ล็อตแรกจำนวน 28 คันในวงเงิน 4,984 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2560 รถถัง VT4 ที่ขนส่งมาทางเรือได้เดินทางมาถึงท่าเรือทุ่งโปร่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ต่อมาได้ทำการขนย้ายเข้าที่ตั้งเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งวิทยุสื่อสาร และตรวจเช็คอุปกรณ์ หลังจากนั้นเป็นการฝึกอบรมการใช้งานและอื่นๆ รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพ ก่อนที่จะส่งมอบให้กองทัพบกต่อไป นอกจากนี้จีนยังมีโครงการที่จะมาเปิดศูนย์การส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุงในประเทศไทย พร้อมส่งช่างเทคนิค วิศวกร มาประจำที่ประเทศไทยด้วย และมีการสะสมชิ้นส่วนซ่อม โดยมีระยะประกัน 1 ปี พร้อมสนับสนุนการซ่อมแซมและการปรนนิบัติบำรุงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี ในการนำส่งรถถังจำนวน 28 คันนี้ ถือว่าเร็วกว่ากำหนดถึง 6 เดือน ทีเดียว สำหรับล็อตที่ 2 ใช้ งป.ปี 2560 จัดหา 10 คัน และล็อตที่ 3 ใช้ งป.ปี 2561 อีก 10 คัน โดยรถถัง VT4 จะแบ่งเข้าประจำการใน 2 กองพันรถถัง คือ ม.พัน 6 และ ม.พัน 21 เฉลี่ยกองพันละ 20 กว่าคัน (ตามอัตราใหม่กองพันละ 30 คัน)

รถถังหลัก VT4 มีน้ำหนักพร้อมรบ 52 ตัน ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 12 สูบ 1,200 แรงม้า (ใช้เทคโนโลยีจากเครื่องยนต์ MTU ของเยอรมัน) มีความเร็วบนถนน 70 กม./ชม. วิ่งในภูมิประเทศ 35-40 กม./ชม. ลุยน้ำได้ลึก 1.20 เมตร (เมื่อมีการเตรียมการ 1.80 เมตร) มีเกราะป้องกันแบบผสม/แผ่นเกราะปฏิกิริยา เครื่องควบคุมแบบ Hunter Killer ประกอบด้วยกล้องเล็งรักษาแนวเส้นเล็ง 2 แกน และชุดสร้างภาพจากรังสีความร้อนทั้งในกล้องเล็งของพลยิง และกล้องพาโนรามิคของ ผบ.รถ ซึ่งแยกออกจากกัน ระบบรักษาแนวเส้นเล็งของกล้องทั้งสองทำโดย Fiber optic gyro ซึ่งติดตั้งอยู่ในตัวกล้อง VT4 ติดตั้งปืนใหญ่รถถังขนาด 125 มม. ลำกล้องเรียบ ระยะยิงไกลสุด 4,500 เมตร และสามารถยิงอาวุธนำวิถีต่อสู้รถถังได้ อาวุธรองคือปืนกลร่วมแกนขนาด 7.62 มม. และ ปืนกลต่อสู้อากาศยาน ขนาด 12.7 มม. มีเครื่องยิงลูกระเบิดควันขนาด 76 มม. 8 ท่อ และลูกระเบิดสังหาร 4 ท่อ รถถัง VT4 ใช้กระสุนแยกบรรจุ ป้อนกระสุนด้วยเครื่องป้อนอัตโนมัติ นี่คือเขี้ยวเล็บล่าสุดของกองทัพบกไทย /ที่มา: Sompong Nondhasa
ภาพถ่ายจาก:> อะไรๆก็อเมริกา ,Andrei Btvt ,https://www.thairath.co.th/content/1095807 ,http://www.thaipost.net/?q=node/36782