หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กองบิน 7 ประจำการ บล.SAAB 340 B เพิ่มเติมอีก 2 เครื่อง

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี กองบิน 7 ซึ่งในวันดังกล่าว ได้มีการแสดงการบินสวนสนามทางอากาศ 2 หมู่บิน ประกอบด้วย การแสดงการบินของเครื่องบิน SAAB 340 จำนวน 3 ลำ เครื่องบินกริพเพนจำนวน 6 ลำ และการแสดงหมู่บินเกียรติยศเครื่องบินกริพเพ่น..การบินแสดงสมรรถนะ จำนวน 1 ลำ และเฮลิคอปเตอร์ แบบ 11 (EC-725) บินสาธิตการค้นหาช่วยชีวิตผู้ประสบภัย.. และการตั้งแสดงอากาศยานที่ประจำการ ณ กองบิน 7..จากในงานจะสังเกตเห็นเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๑๗ (SAAB 340 B) ที่มีเฉดสีลำตัวเข้มกว่าลำอื่นๆ นั่นคือ บ.ล.๑๗ SAAB 340 B สองเครื่องใหม่ หมายเลข 70205 และ 70206 ของฝูงบิน 702 ที่ได้จัดหาเพิ่มเติมจาก SAAB 340 B หมายเลข 70202 และ 70204 ทั้งนี้ทางกองทัพอากาศได้รับมอบเครื่องบินทั้งสองเครื่อง เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่ง บ.ล.SAAB 340 B ใหม่ 2 เครื่องนี้ กองทัพอากาศไทยได้มีการจัดหา เมื่อปี 2558 โดยเป็นเครื่องบินที่เคยประจำการอยู่ในสายการบิน ซึ่งถูกเก็บรักษาสภาพไว้ แล้วจึงนำมาปรับปรุงใหม่ให้อยู่ในสภาพดี ก่อนจะส่งมอบให้กับกองทัพอากาศไทย...คาดว่าเครื่องบินใหม่ทั้งสองเครื่อง ทางกองทัพอากาศ อาจจะนำมาดัดแปลงเป็นเครื่องบินตรวจการณ์ลาดตระเวน...เพิ่มเติมจาก SAAB 340 B หมายเลข 70202 ที่ถูกดัดแปลงเป็นเครื่องบินตรวจการณ์ลาดตระเวน...ไปแล้ว

ทำให้ขณะนี้กองทัพอากาศไทยมี บ.ค.๑ (SAAB 340 AEW), บ.ตล.๑๗ (SAAB 340 B...) และ บ.ล.๑๗ (SAAB 340 B) ในฝูงบิน 702 รวมทั้งหมด 6 เครื่อง ซึ่งมีหมายเลขเครื่องดังนี้ หมายเลข 70201 (SAAB 340 AEW) ,หมายเลข 70202 (SAAB 340 B...), หมายเลข 70203 (SAAB 340 AEW) ,หมายเลข 70204 (SAAB 340 B) และหมายเลข 70205 กับ 70206 ตามลำดับ ที่อาจถูกดัดแปลงเป็นเครื่องบินตรวจการณ์ลาดตระเวน...เพิ่มเติมอีก 2 เครื่อง ต่อไป
SAAB 340 B/ 70205
SAAB 340 B/ 70206
พิธีวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี กองบิน 7
SAAB 340 AEW/ 70201
SAAB 340 B.../ 70202
SAAB 340 AEW/ 70203
SAAB 340 B/ 70204
บ.ค.๑ (SAAB 340 AEW), บ.ตล.๑๗ (SAAB 340 B...) และ บ.ล.๑๗ (SAAB 340 B) ฝูงบิน 702 กองบิน 7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น