หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

การทดสอบกำลังทางอากาศ


การทดสอบกำลังทางอากาศ

กองบิน 1 จัดพิธีปรับโอน เครื่องบินขับไล่ บ.ข.19/ก แบบ ADF ฝูงบิน 102

กองบิน ๑ จัดพิธีปรับโอน เครื่องบินขับไล่ บ.ข.๑๙ ฝูงบิน ๑๐๒

กองทัพอากาศ ได้กำหนดแนวทางการปรับโอนเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๑๙/ก แบบ ADF ฝูงบิน ๑๐๒ เพื่อดำรงการใช้งาน บ.ข.๑๙/ก ในจำนวนที่เหมาะสมโดยสามารถดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ ตามความจำเป็น สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตโดยให้ดำรงการใช้งาน บ.ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และมีข้อข้ดข้องที่สามารถดำรงสภาพได้คุ้มค่าต่อการใช้งานระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างสูงสุด

ในการนี้กองบิน ๑ จัดพิธีปรับโอนเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๑๙/ก แบบADF จากฝูงบิน ๑๐๒ ไปสังกัดฝูงบิน ๑๐๓ ในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงห้วงเวลากว่า ๒๐ ปีที่อากาศยานแบบนี้ได้ประจำการในฝูงบิน ๑๐๒ และยังแสดงออกถึงการเป็นฝูงบินที่มีภารกิจป้องกันและรักษาประโยชน์ของประเทศโดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน กองบิน ๑
https://www.facebook.com/wing1.rtaf/videos/342942130909630
https://www.facebook.com/wing1.rtaf/photos/pcb.3220120524872771/3220120024872821

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

กองบิน 23 จัดพิธีปลดประจำการ UH-1H และพิธีรับมอบ EC-725

กองบิน ๒๓ จัดพิธีปลดประจำการ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ (ฮ.๖) UH-1H และพิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (ฮ.๑๑) EC-725

นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ เป็นประธานในพิธีปลดประจำการเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๖ (ฮ.๖) หรือ (UH-1H) และพิธีรับมอบเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (ฮ.๑๑) EC-725 เข้าประจำการ โดยมี นักบิน และเจ้าหน้าที่ หน่วยบิน ๒๐๓๘ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ เข้าร่วมพิธี ณ โรงเก็บอากาศยาน หน่วยบิน ๒๐๓๘ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/photos/pcb.3007725399499865/3007723296166742/

คณะอาจารย์ และ นักเรียนนายร้อย รร.จปร. ชั้นปีที่ 5 เยี่ยมชมกิจการ กองบิน 23

กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และ นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ชั้นปีที่ ๕ เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๒๓

นาวาอากาศเอก สุรศักดิ์ เสสะเวช ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ พันเอก นิมิตร ผ่องกิตร์ อาจารย์หัวหน้าส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พร้อมคณะอาจารย์ และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๒๐ คน เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒๓ ณ กองบิน ๒๓ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/photos/pcb.3007132276225844/3007130596226012/

รวมภาพสวยๆ ของรถถังและยานเกราะกองทัพบกไทย

กองทัพบกไทย มีประจำการด้วยรถถังหลัก รถถังเบา รถสายพานลำเลียงพล และยานเกราะล้อยาง จำนวนหลายรุ่น แต่ภาพชุดนี้รวบรวมมาเฉพาะภาพ รถถังหลัก OPLOT-T รถถังหลัก VT-4 รถถังหลัก M60A3 รถถังเบา COMMANDO STINGRAY รถสายพานลำเลียงพล M113 รถสายพานลำเลียงพล Type 85 ยานเกราะล้อยาง BTR-3E1 และ ยานเกราะล้อยาง Stryker
รถถังหลัก OPLOT-T

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564

ผู้สื่อข่าว สัมภาษณ์ ผู้บังคับการกองบิน 23 ...

จาะสถานการณ์ ตอน ผบ.กองบิน 23 การนำเครื่องบินรบอัลฟ่าเจ็ทมาช่วยโครงการฝนหลวง
- ประวัติย่อ ผบ.กการองบิน 23
- การบริหารงานในช่วงสถานการณ์ covid-19
- การพัฒนาส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการฝึกซ้อมร่วมนานาชาติ
- การดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชา
- การนำเครื่องบินรบอัลฟ่าเจ็ทมาช่วยโครงการฝนหลวง

น.อ.สุรศักดิ์ เสสะเวช ผบ.บน.23 อุดรธานี  
น.ท.อัครา  ขาววิเศษ ผู้บังคับฝูงบิน 231 บน.23 
สถานที่
- โรงจอดเครื่องบินอัลฟ่าเจ็ท บน.23 อุดรธานี 
วันบันทึก/วันอังคารที่ 21  กันยายน 2564