หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

การฝึกวันที่ 26 มี.ค.56_เรือหลวงเจ้าพระยา #7

เรือหลวงเจ้าพระยา_นักเรียนเตรียมทหารทำการฝึกบนเรือหลวงเจ้าพระยา วันที่ 26 มี.ค.56

ภาพถ่ายจาก Combat Zones

เรือหลวงเจ้าพระยา_ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2556 #6

เรือหลวงเจ้าพระยา_ความเป็นอยู่ของกำลังพลภายในเรือหลวงเจ้าพระยา

ภาพถ่ายจาก Combat Zones

เรือหลวงเจ้าพระยา_ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2556 #5

เรือหลวงเจ้าพระยา_นักเรียนเตรียมทหารทำการฝึกบนเรือหลวงเจ้าพระยา ซึ่งเมื่อเรือออกสู่ทะเล ได้เริ่มต้นทำการฝึกทันที

ภาพถ่ายจาก Combat Zones

เรือหลวงเจ้าพระยา_ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2556 #4

เรือหลวงเจ้าพระยา_ออกเรือเพื่อร่วมฝึกในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2556

ภาพถ่ายจาก Combat Zones