หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การฝึกผสม Guardian Sea 2016 - การฝึกปราบเรือดำน้ำการฝึกปราบเรือดำน้ำ โดยใช้ ฮ.ปด.1 (S–70 B) ในการฝึกผสม Guardian Sea 2016

การฝึกปราบเรือดำน้ำ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.1 (S–70 B) ในการทำลายเป้าเรือดำน้ำในเวลากลางคืน ในการฝึกผสม “Guardian Sea 2016
วานนี้ (25 พฤษภาคม 2559 ) เวลา 20.00 น. หมวดเรือเฉพาะกิจฝึกปฏิบัติการระยะไกล (มวก.59.2) กองเรือฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 โดยมีพลเรือตรี วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมวดเรือเฉพาะกิจฝึกปฏิบัติการระยะไกล (ผบ.มวก.59.2) ทำการฝึกปราบเรือดำน้ำ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.1 (S–70 B) ในการทำลายเป้าเรือดำน้ำในเวลากลางคืน ในการฝึกผสม “Guardian Sea 2016”ระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือหรัฐอเมริกา เพื่อทำการทดสอบขีดความสามารถขององค์วัตถุ องค์บุคคล และองค์ยุทธวิธี ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย ซึ่งการฝึกในครั้งนี้สมมุติสถานการณ์ว่าตรวจพบและพิสูจน์ทราบเป้าว่าเป็นเรือดำน้ำ ทาง ผู้บัญชาการสั่งการทางยุทธวิธี บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร (OTC.) สั่งการให้ทำการโจมตีเป้าเรือดำน้ำ โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.1 (S–70 B) ทำการติดตั้งตอร์ปิโด MK.46 (ลูกฝึก) เพื่อใช้ในการทำลายเป้าเรือดำน้ำ ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ใช้เวลาในการเตรียมการในการติดตั้งตอร์ปิโด MK.46 จนเครื่องขึ้นจากเรือหลวงจักรีนฤเบศร เพื่อเข้าทำการโจมตีเป้าเรือดำน้ำใช้เวลาเพียง 14.28 นาที นับเป็นการฝึกความพร้อมอีกขั้นหนึ่งของทัพเรือในการปราบเรือดำน้ำในเวลากลางคืนและมีคลื่นลมแรง
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
การฝึกผสมกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อ“Guardian Sea 2016”ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน โดยกำลังของกองทัพเรือไทย ประกอบด้วยเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงนเรศวร เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.1 (S–70 B) จำนวน 3 เครื่อง ในส่วนของกำลังของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ USS STETHEM (DDG 63-Class) เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ USS San Francisco SSN-711 (Los Angeles - Class) และ เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล พี - 8 / คลิก! เพื่อรับชมวิดีโอ..


วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การฝึกผสม “Guardian Sea 2016”

การฝึกผสม “Guardian Sea 2016”ระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน เป็นการฝึกผสมการทดสอบขีดความสามารถของเรือในกองทัพเรือไทยในการปราบเรือดำน้ำ และการพัฒนาการปฏิบัติการทางเรือร่วมระหว่างกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยมี พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ

สำหรับในการฝึก Guardian Sea 2016 ได้จัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจฝึกปฏิบัติการระยะไกล (มวก.59.2) โดยมี พล.ร.ต. วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมวดเรือเฉพาะกิจ ฝึกปฏิบัติการระยะไกล (ผบ.มวก.59.2) โดยมีกำลังในการฝึกฯ ประกอบด้วย
1. กำลังของกองทัพเรือไทย
1.1 เรือหลวงจักรีนฤเบศร 
1.2 เรือหลวงตากสิน
1.3 เรือหลวงนเรศวร
1.4 เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ ฮ.ปด.1 (S– 70 B) จำนวน 3 เครื่อง

2. กำลังของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา
2.1 เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ USS STETHEM (DDG 63-Class) 
2.2 เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ USS San Francisco SSN-711 (Los Angeles - Class)
2.3 เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล พี - 8 
สำหรับการฝึกกองทัพเรือ ปี 2559 มอบหมายกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ (กรฝ.ทร.59) ทำการฝึก ณ บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยกองเรือฝึกฯ ทำการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ และ การฝึกหมู่เรือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฝึกในทะเลพื้นที่อ่าวไทย และอันดามัน ระว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559

สำหรับกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 แบ่งการฝึกดังนี้
1. กองเรือฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ 
1.1 การฝึกปฏิบัติการทางเรือในสาขาที่สำคัญ เป็นการฝึกประลองยุทธ์ในทะเลแบ่งเป็น 2 กองเรือ และกำลังของทัพเรือภาคที่ 1 - 3 ระหว่างวันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2558 ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย และอันดามัน
1.2 การฝึกผสม Guardian Sea 2016 เป็นการฝึกยุทธวิธีปราบเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน โดยมีหัวข้อในการฝึก ประกอบด้วย
- ฝึกความคุ้นเคยกับเรือดำน้ำ
- ฝึกติดตาม และวิเคราะห์เป้าเรือดำน้ำ
- ฝึกการค้นหา ตรวจจับ และติดตามเป้าเรือดำน้ำ และขั้นต่อตีเรือดำน้ำ เป้าเรือดำน้ำ
- ฝึกสถานการณ์คุ้มกันระบบเรือ จากการโจมตีของเรือดำน้ำ
- การถ่ายรูปกระบวนเรือฝึกทางอากาศ
1.3 การฝึกร่วมกองทัพเรือ-กองทัพอากาศ (สนธิการฝึกกับ การฝึกแผนเฉลิมอากาศของ กองทัพอากาศ) ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2559 ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนบน
2. การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย
(การฝึกหมู่เรือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม –2 มิถุนายน 2559 โดยในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2559 นำกำลังทางเรือไปจัดตั้งหน่วยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ณ เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
ที่มา:ภาพ/จิรายุ หิรัญญะเวช ช่างภาพนิตยาสารท็อปกัน


การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559

กองเรือยุทธการ ในฐานะกองอำนวยการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ ในการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 กำกับดูแลฝึกของกองเรือฝึกฯ บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ บริเวณอ่าวไทยตอนบน
ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2559 พลเรือโท ธานี ผุดผาด รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและคณะฝ่ายอำนวยการ ในฐานะกองอำนวยการกองเรือฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 ร่วมเดินทางไปกับเรือหลวงจักรีนฤเบศร กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการในการกำกับดูแลการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล กองทัพเรือ 59 ของกองเรือยุทธการ ณ บริเวณอ่าวไทยตอนบน โดยกองเรือฝึกฯ ทำการฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ และ การฝึกหมู่เรือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ทำการฝึกในทะเลพื้นที่อ่าวไทย และอ้นดามัน ระว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559

สำหรับกองเรือฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2559 แบ่งการฝึกดังนี้
1.กองเรือฝึกยุทธวิธีร่วมกองเรือ 
-การฝึกปฏิบัติการทางเรือในสาขาที่สำคัญ เป็นการฝึกประลองยุทธ์ในทะเลแบ่งเป็น 2 กองเรือ และกำลังของทัพเรือภาคที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 17 -22 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย และอันดามัน
-การฝึกผสม Guardian Sea 2016 เป็นการฝึกยุทธวิธีปราบเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทย และกองทัพเรือสหรัฐอเมริการ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ในพื้นที่ทะเลอันดามัน
-การฝึกร่วมกองทัพเรือ-กองทัพอากาศ (สนธิการฝึกกับ การฝึกแผนเฉลิมอากาศของ กองทัพอากาศ) ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนบน
2. การฝึกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย
(การฝึกหมู่เรือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 โดยในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 นำกำลังทางเรือไปจัดตั้งหน่วยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย ณ เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ที่มา:กรมยุทธการทหารเรือ และกองเรือยุทธการ


วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือฟริเกต..

พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการ จัดหาเรือฟริเกต เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือฟริเกต ณ บริษัท Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (DSME) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมี คณะกรรมการบริหารโครงการจัดหารเรือฟริเกต คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ ผู้แทน บริษัท DSME ร่วมพิธี ซึ่งพิธีวางกระดูกงูเรือในครั้งนี้ได้มีการผสมผสานระหว่างการตัดเค้กข้าว ให้ขาดออกจากกัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมของชาวเกาหลี กับการเจิมเรือ ผูกผ้าสี และคล้องพวงมาลัย ตามธรรม เนียมของไทย จากนั้น เสนาธิการทหารเรือได้กดปุ่มสวิทช์ไฟฟ้าประสานกระดูกงูเรือ
เสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมคณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะทำงานรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูง
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะทำงานรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี TOT เพื่อดูความก้าวหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถณะสูง โดยรับฟังบรรยายความก้าวหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถณะสูงจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ อู่ต่อเรือ DSME สาธารณรัฐเกาหลี
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
ที่มา:ภาพ/นาวาโท พงศ์นที อินทรบุญ
ที่มา:-