หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

T-50TH สองเครื่องแรก มาถึงแล้ว!!

25-01-2561 เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น แบบ T-50TH ทั้ง 2 เครื่อง ที่ 4 นักบินเกาหลีใต้ บินมาส่งที่ กองบิน 4 ตาคลี นครสวรรค์ หลังจอดซ่อม ที่มาเลเซีย 2 สัปดาห์ หลังเครื่องยนต์เสียหาย จากการบินเข้าสภาพอากาศรุนแรง

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ต้อนรับ เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น แบบ T-50TH จำนวน 2 เครื่อง จากทั้งหมด 4 เครื่อง ที่เรียกกันว่า มินิ F-16

พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับนักบินของกองทัพอากาศ จำนวน 6 คน ซึ่งจบหลักสูตร T-50TH จากบริษัท Korea Aerospace Industries, Ltd. (KAI) เกาหลีใต้ และ 4 นักบินเกาหลีใต้ ที่ทำการบินนำส่งเครื่องบิน ที่ กองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ตามที่กองทัพอากาศ ได้ดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น ทดแทนเครื่องบินขับไล่/ฝึกแบบที่ 1 หรือ L-39 ZA/ART ที่ใช้ในการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นของกองทัพอากาศ ซึ่งบรรจุประจำการมาตั้งแต่ปี 2537

ปัจจุบันได้ทยอยปลดประจำการเนื่องจากมีความพร้อมปฏิบัติการลดลง มีข้อขัดข้องด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น ไม่คุ้มค่าในการยืดอายุการใช้งาน และมีเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย ไม่สามารถตอบสนองต่อภารกิจการฝึกกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศต่อไปได้

ดังนั้นกองทัพอากาศจำเป็นต้องจัดหาเครื่องบินขับไล่/ฝึกที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ดีกว่า เพื่อให้สามารถฝึกนักบินให้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่กองทัพอากาศมีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตได้ จึงได้พิจารณาจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น แบบ T-50TH ที่มีขีดความสามารถ และมีเทคโนโลยีระบบการฝึกนักบินขับไล่ที่ทันสมัย และมีระบบ Embedded Tactical Training System (ETTS) ทำให้นักบินสามารถทำการฝึกบินได้อย่างเสมือนจริงและทุกสภาพอากาศ ก่อให้นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศมีขีดความสามารถและทักษะเพิ่มสูงขึ้น การใช้ระบบเทคโนโลยีให้กับนักบินที่ทำการฝึกกับ Simulator นี้ ก่อให้เกิดความคุ้มค่า และสามารถประหยัดงบประมาณในการฝึกบินให้กับกองทัพอากาศได้
นอกจากนี้ เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น แบบ T-50TH สามารถปฏิบัติภารกิจครอบคลุมได้ทั้งการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น และมีขีดความสามารถสูงใช้ปฏิบัติภารกิจการรบจริงได้ด้วย อีกทั้งตอบสนองการปฏิบัติภารกิจทั้งกิจเฉพาะหลัก ได้แก่ การฝึกนักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น และกิจเฉพาะรอง ได้แก่ การโจมตีทางอากาศ และการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ โดยมีความสามารถในการติดตั้งใช้งานระบบอาวุธ ติดตั้งระบบเรดาร์ที่ทันสมัยเพื่อสามารถรองรับระบบอาวุธที่มีระยะไกลเกินสายตา
กองทัพอากาศได้พิจารณาจัดหาเครื่องบิน แบบ T-50TH จำนวน12 เครื่อง (ระยะที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง งบฯ 3.7 พันล้าน และระยะที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง) จากบริษัท Korea Aerospace Industries สาธารณรัฐเกาหลี โดยจัดทำเป็นโครงการผูกพัน ใช้งบประมาณเสริมสร้างกำลังกองทัพของกองทัพอากาศ ที่ได้รับในแต่ละปีมาจัดทำโครงการ สำหรับระยะที่ ๑ ใช้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ โดยได้จัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น แบบ T-50 TH รวม ๔ เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น โดยเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นแบบ T-50 TH ๒ เครื่องแรก ได้มาถึงประเทศไทยในวันนี้ (๒๕ มกราคม ๒๕๖๑) ส่วนเครื่องที่ ๓ และ ๔ จะมาถึงในต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และจะมีพิธีบรรจุประจำการอย่างเป็นทางการหลังการตรวจรับขั้นสุดท้ายแล้วเสร็จ

สำหรับการพัฒนากำลังพลให้มีความพร้อม กองทัพอากาศได้ส่งนักบิน จำนวน ๖ คน เข้ารับการฝึกบินกับเครื่องบินแบบ T-50TH ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งขณะนี้นักบินดังกล่าวได้สำเร็จหลักสูตรครูการบิน และนักบินลองเครื่อง กับเครื่องบินแบบ T-50TH เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม พร้อมปฏิบัติภารกิจกับเครื่องบิน T-50TH ทันที เมื่อเครื่องบินได้รับการส่งมอบและบรรจุประจำการ /ที่มา: Wassana Nanuam








ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น