หน้าเว็บ

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพภายใต้แนวคิด Network Centric Warfare


เผยแพร่เมื่อ 23 ธ.ค. 2017
การปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพภายใต้แนวคิด Network Centric Warfare 、。。
By กรมยุทธการทหารอากาศ 、。。

Network-centric warfare, also called network-centric operations or net-centric warfare, is a military doctrine or theory of war pioneered by the United States Department of Defense in the 1990s 、。。

It seeks to translate an information advantage, enabled in part by information technology, into a competitive advantage through the robust computer networking of well informed geographically dispersed forces 、。。

The term "network-centric warfare" and associated concepts first appeared in the Department of Navy's publication, "Copernicus: C4ISR for the 21st Century." The ideas of networking sensors, commanders, and shooters to flatten the hierarchy, reduce the operational pause, enhance precision, and increase speed of command were captured in this document .. As a distinct concept, however, network-centric warfare first appeared publicly in a 1998 US Naval Institute Proceedings article by Vice Admiral Arthur K. Cebrowski and John Garstka .. However, the first complete articulation of the idea was contained in the book Network Centric Warfare : Developing and Leveraging Information Superiority by David S. Alberts, John Garstka and Frederick Stein, published by the Command and Control Research Program (CCRP) .. This book derived a new theory of warfare from a series of case studies on how business was using information and communication technologies to improve situation analysis, accurately control inventory and production, as well as monitor customer relations 、。。


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น