หน้าเว็บ

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

RTAF KM 、มหกรรมการจัดการความรู้กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๔ ปี ๒๕๖๐ 、。。


เผยแพร่เมื่อ 23 ธ.ค. 2017
KM & Core Value .. มหกรรมการจัดการความรู้กองทัพอากาศครั้งที่ ๓๔ ปี ๒๕๖๐ 、。。
ฉบับเต็ม 、。。
เมื่อ 23 ส.ค.2560 、。。

ผบ.ทอ.เปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 นำกองทัพอากาศก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 、。。
-------------------------------------------------------------------

เผยแพร่เมื่อ 1 ม.ค. 2018
การดำเนินการ KM สู่ LO ของกองทัพอากาศ 、。。
การดำเนินการพัฒนา KM สู่ LO อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 56 จนปัจจุบัน มุ่งสู่ระดับนวตกรรม 、。。

ผบ.ทอ.เปิดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 นำกองทัพอากาศก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 、。。


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น