หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

ระบบการฝึกของ Fighter Lead-in เครื่องบินฝึกขับไล่ขั้นต้น T-50TH

“ชั่วโมงการฝึกที่เท่ากัน ลงทุนด้วยงบประมาณที่น้อยกว่า และสามารถทำให้นักบินเก่งมากขึ้น” ด้วย Fighter Lead-in เครื่องบินฝึกขับไล่ขั้นต้น T-50TH Golden Eagle
เครื่องบินฝึกขับไล่ขั้นต้นแบบ T-50TH
1. Cutting-Edge Fighter Training Technology เทคโนโลยีระบบการฝึกบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดในโลก
2. Value for Money ความคุ้มค่า และงบประมาณการฝึกลดต่ำลง เนื่องจากใช้ระบบ Embedded Tactical Training System
3. High Performance Fighter Pilot นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศมีขีดความสามารถ และทักษะเพิ่มขึ้น
Integrated Training System (ITS)/ Operational Support System (OSS)
“ด้วยชั่วโมงการฝึกที่เท่ากัน ลงทุนด้วยงบประมาณที่น้อยกว่า และสามารถทำให้นักบินเก่งมากขึ้น”
นอกจากเครื่องบินที่มีความทันสมัยแล้วยังมีการฝึกอบรมนักบินและเจ้าหน้าที่เทคนิคแบบบูรณาการ
Integrated Training System (ITS) / Operational Support Systems (OSS) แบ่งออกเป็น 6 ระบบสำคัญ
1. Computer Based Training (CBT)...
2. Virtual Technical Training System (VTTS)
3. Cockpit procedure trainer (CPT)
4. T-50TH Simulator
5. Mission Planning & Debriefing System (MPDS)
6. Training Management System (TMS)
Computer Based Training (CBT) ระบบ Interactive ที่นักบินและเจ้าหน้าที่เทคนิคสามารถใช้ในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจระบบของเครื่องบินด้วยตนเอง แบ่งได้ 3 ส่วน ได้แก่
- Aircraft Operation & Maintenance System
- Normal & Emergency Procedure
- Ground Handling
ซึ่งนักบิน และเจ้าหน้าที่เทคนิคสามารถเรียนรู้ได้จากคำบรรยาย และข้อความเสียง รวมถึงวิดีโอภาพแบบ 3-D Model อีกทั้งการเข้าถึงสามารถทำได้ง่ายโดยผ่านระบบเครือข่ายภายในอีกด้วย
Virtual Technical Training System (VTTS) ระบบที่ใช้สำหรับฝึกเจ้าหน้าที่เทคนิคก่อนไปปฏิบัติงานกับเครื่องบินแบบ T-50TH จริง ซึ่งระบบสามารถจำลองตำแหน่ง วิธีการติดตั้งและถอดอุปกรณ์ภายในเครื่องบิน โดยระบบแสดงภาพเป็นแบบ Virtual 3D model มีข้อมูลสำหรับใช้ในการฝึกต่างๆ ดังนี้
- Exterior and Interior of T-50TH
- Location of Line Replacement Unit (LRU) and access door through searching function
- Inner structure of T-50TH through access door open/close function
- Possible to understand How to remove and install
Cockpit procedure trainer (CPT) เป็นเครื่องจำลองการบินขนาดเล็ก ให้นักบินสามารถทำความคุ้นเคยกับระบบ Avionics, ระบบอาวุธ และระบบอื่นๆ ของเครื่องบิน ใช้ซอฟต์แวร์เดียวกับที่ติดตั้งใน Simulator
T-50TH Simulator เครื่องจำลองการบินนับเป็นหัวใจสำคัญของระบบการฝึกอบรมนักบิน
ที่สามารถเพิ่มความเข้าใจให้กับนักบินก่อนไปปฏิบัติกับเครื่องบินจริงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกให้กับนักบินโดยไม่ต้องใช้เที่ยวบินจริง
Mission Planning & Debriefing System (MPDS) จะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่
ระบบวางแผนการปฏิบัติภารกิจ (Mission Planning System : MPS)
ระบบบรรยายสรุปภายหลังการปฏิบัติภารกิจ (Mission Debriefing System : MDS)
Embedded Tactical Training Simulation: ETTS เป็นระบบจำลองฝึกการโจมตี มีขีดความสามารถในการจำลองข้าศึกสมมุติ เช่น เครื่องบินข้าศึก ปืนต่อสู้อากาศยาน เป็นต้น ทำให้นักบินสามารถฝึกบินจากภาพสถานการณ์การรบที่เสมือนจริง
Training Management System (TMS) เป็นระบบบริหารจัดการภาพรวมของการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นให้เกิดประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เหมือนส่วนวางแผนโดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ เข้าจัดการควบคุมและติดตามผลเพื่อให้การฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยระบบ TMS ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล ดังต่อไปนี้
- การจัดการตารางการฝึกบิน (Training Scheduling)
- การบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการฝึก (Resources Management)
- รวบรวมผลการฝึกและการประเมินผล (Maintain Student Record)
เครื่องบินฝึกขับไล่ขั้นต้นแบบ T-50TH ช่วยลดเที่ยวบินฝึกเป็นนักบินพร้อมรบของการฝึกบิน บ.F-16, บ.Gripen, บ.F-5 Super Tigris ได้ประมาณ 5 เท่าจากการเปรียบเทียบกับการฝึกบิน บ.L-39


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น