หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2561

18 มกราคม 2561..พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในวันกองทัพบก ประจำปี 2561 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในโอกาสวันกองทัพบกและวันกองทัพไทย วันนี้ถือว่าเป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย นับได้ว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ข้าราชการทหารจะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสถาบันสูงสุด อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พิธีดังกล่าวจึงเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคลแก่ทหารทุกนาย /ที่มา: Sompong Nondhasa


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น