หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

ประมวลภาพ 2 T-50TH ระหว่างบินเดินทาง..

ประมวลภาพ เครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น แบบ T-50TH 2 เครื่องแรก สำหรับกองทัพอากาศไทย ในระหว่างการบินเดินทางนำส่งจากโรงงานของ KAI ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อส่งมอบให้กับกองทัพอากาศไทย โดยทำการบินเป็นระยะทาง 6,658 กิโลเมตร ระยะเวลารวม 12 ชั่วโมง  และแวะพักเครื่องตามเส้นทางบินใน 3 ประเทศ คือ ใต้หวัน ,ฟิลิปปินส์ และ มาเลเซีย จากนั้นจึงบินตรงสู่ประทศไทย ที่ กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์..
ทั้งนี้ T-50TH ได้ออกบินเดินทางจากเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 และกำหนดถึงประเทศไทย ณ กองบิน 4 ตาคลี ในวันที่ 11 มกราคม 2561 แต่มีเหตุขัดข้อง ต้องเลื่อนกำหนดการบินส่งมอบเเป็นวันที่ 12 ม.ค.2561 และต่อมาทางกองทัพอากาศแจ้งเลื่อนกำหนดการเเป็นครั้งที่ 2 โดยเลื่อนออกไปอีก 2 สัปดาห์ เนื่องจากเครื่องบิน T-50TH ทั้งสองเครื่อง ได้บินเข้าสภาพอากาศที่รุนแรงระหว่างบินเดินทาง จึงต้องจอดพักเครื่องเพื่อทำการตรวจเช็คและแก้ไขเหตุขัดข้อง ที่ สนามบินกวนตัน ประเทศมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม T-50TH ทั้งสองเครื่องยังสามารถบินเดินทางต่อไปได้ แต่เพื่อให้กองทัพอากาศไทย ได้รับมอบเครื่องที่สมบูรณ์ที่สุด ก่อนรับมอบบริษัทผู้ผลิตคือ KAI จึงต้องดำเนินการแก้ไขเครื่องให้สมบูรณ์ เรียบร้อย ก่อนส่งมอบต่อไป
2 T-50TH เริ่มต้นออกบินเดินทาง..
 2 T-50TH..ที่ สนามบินเกาสง ประเทศใต้หวัน
 2 T-50TH แวะพักที่สนามบินกวนตัน ,มาเลเซีย

1 ความคิดเห็น: