หน้าเว็บ

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

RTAF Space Domain 、。。


เผยแพร่เมื่อ 29 ธ.ค. 2017
RTAF Space Domain 、。。
By RTAF 、。。

Royal Thai Air Force Space Domain 、。。
ทอ.ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ 3 ด้าน ดังนี้ :-

1. พัฒนาสถานีตรวจวัตถุในอวกาศด้วยกล้องโทรทัศน์เพื่อสังเกตการณืห้วงอวกาศ 、。。

2. พัฒนาดาวเทียมตรวจการณ์จากห้วงอวกาศ 、。。

3. พัฒนาบุคลากรด้านอวกาศของกองทัพอากาศ 、。。

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น