หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิดีโอ ประชาสัมพันธ์ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI)


Thai Aviation Industries Co.,Ltd. (TAI) | บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด


*(คลิก!http://www.taithailand.com/PRCenter/Introduce_En.html

Introduce TAI  Established in 2003 with the anticipation on the increasing demands for the aviation maintenance service; driven by the surge of activities related to the aviation industries due to the government's policy to make Thailand the aviation hub in Asia Pacific region. At that time, Thailand has no aviation maintenance center of its own, therefore the company was established. The company is currently serving the industry with more than 400 highly experienced engineers and aviation technicians from the Royal Thai Air Force. — ที่ Thai Aviation Industries Co.,Ltd.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น